Invigning av ny ungdomsverksamhet och den riktade insatsen ”Fenix”

Som ett led i den ungdomssatsning som Kommunstyrelsen beslutade i januari 2010 har en lokal ställts iordning för att kunna möjliggöra verksamheter för ungdomar. Lokalen invigdes den 8 september. En del av verksamheten är […]

Läs mer

Satsningen på lekplatser i Staffanstorp fortsätter

Lekplatspolicyn från 2009 har identifierat ett behov av stora attraktiva lekplatser i tätorterna som kan fungera som mötesplatser för barn och vuxna i olika åldrar. Policyn har legat till grund för kommunens ökade satsning […]

Läs mer