Detaljplan för undercentral för fjärrvärmeanläggning

Ortofoto för hemsidan

Ändring av detaljplan för del av Brågarp 6:1, undercentral för fjärrvärmeanläggning antogs av miljö och samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-27 och vann laga kraft 2011-05-26.

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.