Gott Nytt År!

Staffanstorps kommun önskar Gott Nytt År!

Läs mer

Utställning av detaljplan vid Bjällerupsvägen

Området för den föreslagna detaljplanen som ligger vid Bjällerupsvägen i centrala Kyrkheddinge, föreslås bebyggas med omkring 70 småhus i anslutning till ett blivande naturområde för rekreation och fördröjning av dagvatten.

Läs mer

Antagande av detaljplaner

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2012-12-12 att anta detaljplanen för del av Borggård 1:4, automatstation vid Borggårdsrondellen, samt ändringen av detaljplanen för del av Brågarp 6:159, Kometvägen.

Läs mer

Följ den politiska debatten här

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde direkt via webben måndagen den 17 december 2012, kl. 16.00. 
På mötet behandlas bland annat investeringsbudget för år 2013 och direktiv för framtagande av förslag till budget för år 2014.

Läs mer