Granskning av detaljplan för nya Mellanvångsskolan

Ortofoto m planområdesgräns

Förslag till detaljplan för Stanstorp 1:177, Mellanvångsskolan finns nu ute på granskning under perioden 2012-03-26 — 2012-04-23. Detaljplanen innebär en ombyggnation av skolan, ny gestaltning av skolgården samt uppförande av ny sporthall inom skolans fastighet.

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.