Entreprenörer tar över verksamheter inom vård och omsorg

Socialnämnden i Staffanstorp har fattat beslut om att lägga ut verksamheter inom äldreomsorgen på entreprenad. De tar över i början av maj och utför samma service.

Läs mer

Information om Flackarp-Arlöv, fyra spår

Projektet Flackarp-Arlöv, fyra spår och Staffanstorps kommun har i dagarna tagit fram ett förslag om hur stationsbron över järnvägsspåren ska kunna utformas. Det är Metro Arkitekter som utformat förslaget, som nu utgör förutsättningar för vidare projektering och planering.

Läs mer

Lämna trädgårdsavfall i Hjärup

Lördagen den 28 april är det sista vårchansen att lämna trädgårdsavfall i Hjärup.

Läs mer

Följ den politiska debatten här!

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde direkt via webben måndag den 23 april klockan 18. På mötet behandlas bland annat årsredovisning för år 2011, besvarande av medborgarförslag och motioner och valärenden.

Läs mer