Entreprenörer tar över verksamheter inom vård och omsorg

Socialnämnden i Staffanstorp har fattat beslut om att lägga ut verksamheter inom äldreomsorgen på entreprenad. De tar över i början av maj och utför samma service.

Attendo Sverige AB kommer från och med 1 maj 2012 att vara en aktör som utför service och omvårdnad enligt kundvalet, samt ansvaret att besvara och åtgärda trygghetslarm.

De som valt kommunen som utförare kommer att få samma service utförd av Attendo.

Attendo besvarar larm dygnet runt och mellan kl. 15,30 – 07,00 finns jourtelefonnummer ute i personalgruppen, detta telefonnummer informerar Attendo om, till de som beviljats insatser.

Särskilda boendet och demens dagvården

Pilegårdens särskilda boende med 32 lägenheter och Pilevallens dagverksamhet för demenssjuka personer i ordinärt boende kommer från och med 2 maj 2012 att drivas av Humana Omsorg AB.

Verksamhetschef heter Marie Holst-Nilsson. Verksamheten nås på samma telefonnummer som tidigare och även via kommunens växel 046-25 11 00.

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.