Bredbandsutbyggnad togs upp i kommunstyrelsen

Ur ”Framtidens kommun, perspektiv 2038” kan man läsa att Staffanstorps kommun ska ”verka för att Internetuppkoppling ska ha en säker kvalitet, kapacitet och vara möjlig för alla och överallt.”. Detta åtagande tillsammans med en ständigt ökande mängd förfrågningar från lokala företag och privatpersoner visar på behovet av en bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun.

Bredband är i dag en central fråga när det gäller samhällets utveckling och är i dag lika viktigt som vägnät, elnät och annan infrastruktur.

Det är troligt att det i framtiden förutom privatpersoner kommer att vara näringslivet och andra samhällstjänster som har det största behoven. Utvecklingen går snabbt och mängden tjänster på webben i samhället ökar konstant och skapar värde för en stor mängd människor.

Kommunen ska ta ansvar för att det i framtiden ska finnas tillgång till fibernät inom kommunens gränser. Detta fibernät ska vara attraktivt för flera olika operatörer för att på så sätt skapa mångfald och valfrihet av utbud, inte bara inom Internet utan även för TV, telefoni med mera. Därför har det tagits fram en bredbandsstrategi som kommunstyrelsen har tagit beslut om den 7 maj.

Målsättning för bredbandsutbyggnaden

I Bredbandsstrategin föreslås att minst 40% av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med en hastighet på minst 100mbit/s senast år 2015. 4 år senare, år 2019, ska andelen hushåll och företag vara minst 80% för att slutligen år 2020 uppgå till minst 90%.

Tanken är att kommunen genom sitt kommunala bolag Staffanstorp Centrum AB ska vara ledningsägare och succesivt bygga ut det befintliga kommunala fibernätet. Nätet ska sedan uppgraderas till ett så kallat öppet stadsnät.

 

19 kommentarer till Bredbandsutbyggnad togs upp i kommunstyrelsen

 1. Hej, Lisbeth!
  Vi hade ju under Bonnamarknaden ett stånd med Perspektiv/Bredband, ett bolag med bredband, telefoni och mejlhantering. Det har säte i Lund
  och har sedan tio år tillbaka verksamhet i Lund, Helsingborg och Malmö. Men, och det är kanske bra för oss, även verksamhet i vår kommun.
  Jag är själv ansluten sedan två år och har bara gott att säga både angående tekniken samt inte minst deras support vid tillfällen då något går fel, vilket i mitt fall varit mitt eget fel. Det är aldrig fel att ta så många kontakter som möjligt när något nytt skall provas på och en kontakt med Perspektiv/Bredband kostar ju inget men kan kanske ge några bra impulser i bredbandsarbetet.

  Med hälsning, Bengt Nilsson.

  1. Bengt, ska man nu bygga ett fibernät så ska det vara ett öppet nät där man fritt kan välja tjänsteleverantör, allt annat är fel. Ett öppet nät är dessutom en förutsättning för att kunna söka bidrag från t.ex. Länstyrelsen och PTS.

 2. Härligt att läsa att kommunen äntligen tar tag i det här och inser hur viktigt det är för att inte riskera att bli en B-kommun. Nu hoppas jag innerligen att HELA kommunen omfattas av detta, t.ex. Hjärup där jag själv bor.

  Jag vill även slå ett slag för kanalisering via dagvattennätet så långt det går. Det är en vanlig teknik i Tyskland och har även praktiserats i andra svenska kommuner (se t.ex. http://www.hultsfred.se/templates/Page____2312.aspx). Kostnaden per meter fiber kan reduceras till 100 kr, att jämföra med 1000-1500 för normal grävning.

 3. Skrämmande dålig framförhållning. När alla trädgatorna grävdes upp för byte av alla rörledningar lades samtidigt ett bredbandsrör i Kastanjevägen. Detta skulle enbart försörja turistbyrån. Jag ringde kommunen och frågade varför det inte planerades avstickare till ex. Almvägen, Björkvägen och boende på Kastanjevägen. Detta var inte aktuellt, blev svaret. Kanske vill man ha färdigasfalterat innan man gräver på nytt för bredband.

 4. Finns det någon konkret plan för hur utbyggnaden kommer att ske? Område för område inom Staffanstorp? Vilken är prioriteringsordningen inom samhället? Om inte, när kan en sådan presenteras?

  Är nyinflyttad till Staffanstorp och Orkesterbyn. Kan få max 8mbit ner, 1 mbit upp pga avstånd till telestation. Dock så ligger kabel ca 10 meter från huset i dike längs med cykelbana som, enligt uppgift från närboende, dragits till företag men utan möjlighet för enskilda att ta del av. Samma rörledning bör kunna nyttjas snabbt, enkelt och förhållandevis billigt. Situationen kan knappast vara unik för Orkesterbyn.
  Finns det någon kartläggning inom kommunen om var det i princip är förberett för bredband? Hur snabbt kan arbete komma igång?

  Förövrigt ska Staffanstorp ha en stor eloge för sin öppna hemsida med möjlighet att lämna kommentar.

  1. Hej Robert,
   Välkommen till Staffanstorp!
   När det gäller bredbandsutbyggnaden så håller vi på att ta fram en plan för de första stegen av utbyggnaden, men tyvärr är den inte färdig än. Vi hoppas att ha en bättre bild efter sommaren men det är ett omfattande utredningsarbete som ska göras. Till vår hjälp har vi bl.a. en kartläggning både av befintligt fibernät och den kanalisation (exempelvis tomma rör där bredband sedan kan dras) som lagts ned i samband med andra grävarbeten som utförts i kommunen. Vissa områden har givetvis bättre förutsättningar än andra, men vilka det är kan vi tyvärr inte svara på i dagsläget.
   Vad roligt att du gillar hemsidan, det gör jag också!

   Med vänlig hälsning,
   Mattias Hedenrud, IT-chef, Staffanstorps kommun

   1. Hur har det gått med detta?

    1. Hej Erik!
     Arbetet pågår just nu intensivt för att påbörja utbyggnaden så snart som möjligt. Vi siktar på att ansluta de första hushållen i början på 2013. Detta är en långsiktig satsning, målet är att 90 % ska ha höghastighetsbredband 2020.
     Vänligen Mattias Hedenrud, Staffanstorps kommun

     1. Mattias,

      Har det framkommit en plan än för fiberutbyggnaden?

      Finns Hjärup med i denna planen som finns/håller på att tas fram?

      Vänligen
      Johan Christensson

  2. Det är känt att telekablarna som ligger i vissa delar av marken i området mellan Orkesterbyn till Hagtornsvägen är av gammal och undermålig kvalitet, skarvar är gjorda med gammal och dålig teknik etc.

   Man skall med andra ord kontrollera bredbandskvaliteten noga innan man flyttar till den delen av Staffanstorp om bra bredband är av stor vikt, då 8/1 ADSL är gränsen för många. Eller så kan man se det som en spännande tidsmaskin, ett fönster mot 2000 talets början. :)

   Dessvärre ser det inte ut som om detta kommer att förändras inom en överblicklig framtid, då Skanova etc inte har något som helst incitament att förändra detta, och vi får sätta våra förhoppningar till att kommunens fiberarbete bär frukt inom de kommande åren. Under tiden så kan man med fördel lämna det Skanovabundna nätet till förmån för det ur latenssynpunkt undermåliga, men ur bandbreddssynpunkt överlägsna 4G nätet.

   1. Hej Johan & Mattias,
    Planen är under utvecklande och den omfattar hela kommunen! Strategin som ligger till grund har beslutats i Kommunfullmäktige omfattar även den hela kommunen.

    Med vänlig hälsning,
    Mattias Hedenrud
    Staffanstorps kommun

 5. När kommer man att ansluta villorna i anslutning till Rotvägen?

  Kan man inte som villaägare få möjligheten att betala eller stötta detta projekt på något sätt så att man kan få en snabb anslutning utan att behöva vänta flera år?
  (Säg bara till var jag ska gräva så sätter jag spaden i backen…)

  8/1Mbit idag är allt annat än bra, bor man för långt från telestationen så finns det idag inget lämpligt alternativ alls! Kanske skulle man prioritera villorna i utkanten och arbeta sig innåt mot centrum. (Vore trevligt att kunna arbeta hemifrån och även plocka ner antennerna på taket…)

  Dra trunkar i avlopps systemen och splitta sedan upp det i lämpliga punkter, borde gå att göra snabbt och effektivt! Och hela Staffanstorp ska vara med!!!

  1. Hej,
   I dagsläget har vi ingen möjlighet att meddela när specifika adresser kan bli inkopplade till stadsnätet. Inte heller vilken teknisk lösning som kommer vara aktuell just där.
   Vi håller på att förbereda två till tre pilotprojekt just nu och efter att dessa utvärderats så kommer vi att publicera intresseanmälan och mer detaljerad information på vår webbplats, troligen i början på nästa år.

   Med vänlig hälsning,
   Mattias Hedenrud
   Staffanstorps kommun

 6. Hej!
  Har precis köpt hus i Staffanstorp och det är mycket spännande att dessa pilotprojekt dras igång nu. Skulle inte jag hinna flytta in innan denna intresseanmälan går ut så vill jag härmed säga att jag röstar för!
  Har kommunen någon grovplan framtagen? Dessa pilotprojekt, vart skall dessa påbörjas? Vilka adresser omfattar projekten?

  1. Hej Jimmy,
   I dagsläget har vi ingen möjlighet att meddela när specifika adresser kan bli inkopplade till stadsnätet. Det finns inga färdiga planer för fibernätet. Vi håller på att förbereda två till tre pilotprojekt just nu och efter att dessa utvärderats så kommer vi att publicera intresseanmälan och mer detaljerad information på staffanstorp.se, troligen i början på nästa år.

   Med vänlig hälsning,
   Johanna Sprimont
   Fibernätchef, Staffanstorp Centrum AB

   1. Hur går det med pilotprojekten? Vad är statusen i nuläget? Vore det inte rimligt att prioritera de områden som har sämst förutsättningar idag? Hjärups centrala delar (som går över Åkarps telestation) är ett exempel på ett sådant område.

    Mvh

    Björn Magnusson, Fp-politiker i Hjärup.

    1. Hej Björn!

     Vi håller på att projektera var vi kan sätta den tekniska utrustningen, vilka utrymmen vi kan utnytja, vilket pris vi måste sätta för att det ska gå ihop och för att medborgare ska vilja ansluta sig. Det kommer vara anslutningsgraden som avgör prioriteringen.

     Mvh

     Johanna Sprimont
     Fibernätschef, Staffanstops Centrum AB

 7. Hej, Ny inflyttad till Bergströms väg. Finns denna gatan med i planeringen, när kan man se den färdiga listan? Röstar JA för fiber. Vi måste hänga med tekniken och utvecklingen.

  1. Hej Ronny!
   Som du kan läsa ovan har Johanna Sprimont, Fibernätchef, Staffanstorp Centrum AB skrivit ”Det finns inga färdiga planer för fibernätet. Vi håller på att förbereda två till tre pilotprojekt just nu och efter att dessa utvärderats så kommer vi att publicera intresseanmälan och mer detaljerad information på staffanstorp.se, troligen i början på nästa år.”
   Vänligen Lisbeth Svensson, Staffanstorps kommun


Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.