Alla Skånska kommuners miljökontor rustar för framtiden

”Effektiv miljötillsyn” är projektet som rustar miljökontoren med framgångsrik kommunikation, hållbara samverkansmodeller och lägger grunden för gemensam utveckling.

Läs mer