Ombyggnad vid Västanväg

Västanväg-Kronoslättsvägen

Just nu byggs det en gång- och cykelväg utmed Västanväg och Kronoslättsvägen utanför Trubadurbyn. Denna byggs för att förbättra för oskyddade trafikanter till bland annat busshållplatserna, arbetsplatserna vid Kronoslätt, cyklande mot Malmö och den nya pendlarparkeringen. För att kunna göra en trafiksäker gång och cykelväg behöver vallens utformning och växtlighet ses över.

Vallen har en växtlighet som ursprungligen består av buskage, men historiskt har inte skötseln varit i den omfattning som är tänkt. Detta har medfört att avarter har etablerats och blivit träd vilket närboende upplever som störande. Då buskaget delvis har blivit glest och är blandbuskage som framförallt vintertid upplevs av många som ovårdat.

Detta har medfört att vallen byggs om. Vallen kommer att höjas något och förlängas vid Trubadurvägens infart för att förbättra bullerskyddet något. Därför har växtligheten tagits bort. Nya buskar, bland annat syrener och rönnspirea, kommer att planteras under hösten.

Se även tidigare information utlagd här på kommunens webbplats.

7 kommentarer till Ombyggnad vid Västanväg

 1. Hej!
  Hemskt tråkigt att ”joggingspåret” på Kronoslättsvägen/ Västanvägen har försvunnit på grund av den nya busstationens utformning. Tänkte man inte på detta, eller?

  Eva

  1. Hej!
   Utmed Västanväg och Kronoslättsvägen kommer en gång- och cykelväg anläggas se kartbild ovan. Det ger bra möjlighet till att gå, cykla eller springa utmed denna sträcka.
   Hälsningar
   Kerstin Jensen, Tekniska enheten

 2. Hej!

  Ärligt talat, det ser för jäkligt ut. Ett kalhygge som många uttryckt det. Flera jag pratat med har reagerat väldigt kraftigt på skövlingen. Må hända att boende klagat på höga träd men varför då inte sporadiskt ta ner dem? Ja, ni skriver att det är glest buskage (det syns då inte i full blom) och att folk klagat på att det ser tråkigt ut på hösten, men att skövla det mitt i och under häckningssäsong det går tydligen bra!!! Skäms!!! Det borde också vara känt att buskage kan växa till sig och nya arter etableras och då kan växtligheten naturligt bli tätare. Tar man bort vissa träd här så kommer dessutom solstrålar närmare marknivå. Som ni själv skriver så kommer det att bli mer skötsel. Det blir en onödig kostnad för skattebetalarna. Hur vet ni att det kommer att skötas när exempelvis inte snöröjningen sköts ordentligt i kommunen. Ja, kör runt lekplatsen på två gångbanor och hoppa över den tredje. Vid nästa körning körs en gångbana + den som inte kördes förra gången och den tredje bryr vi oss inte om! Det var lite info sidan om men jag blir upprörd!

  Hur hade ni tänkt det skulle se ut på hösten? Vad anser ni i ert tycke vara ett välskött buskage, vem bestämmer vad som ligger i det ordet, inte våra kära smådjur i alla fall. Vad tycker ekologen om detta förfarande….om kommunen nu har någon!!!

  Det kan hända att resultatet blir bra, men för tillfället är det svårt att tro och med tanke på tiden ni valt att göra dessa åtgärder, så kan man inte bli annat än upprörd!

 3. Vi bor på Balladvägen och har pratat med alla runt om oss om trädens som fälls.Ingen ville ha bort dessa.Trots detta säger man att de är de boende som vill att träden skall bort.Vi fattar ingenting.Jag satt ute i trädgården förra veckan men fick gå in för fåglarna skrek förtvivlat när träden fälldes.Om man nu måste göra detta kan man väl tänka på djurlivet.Fåglarna har just fått ungar.Man undrar om det inte finns något annat viktigare att lägga pengar på.
  Anneli

 4. Kommunen går verkligen bärshärsk.. Jag bor själv längs med Järnvägsgatan och där skövlade Kommunen bort både träd och buskar fast att det fanns en överrenskomelse sen 1980 att man skulle förse boende med buller och svepljus skydd men det bara ignorerade man och skyllde även på för dyrt underhåll… Man undrar hur underhåll kan bli för dyrt när man inte har något…TA STRID!!!

 5. Kolla även in kommentarerna under ”Grönplan”.
  Tråkigt att läsa om denna skövling av ”vallen”. Jag som tidigare boende i Staffanstorp på Visvägen tyckte detta var ett mycket trevligt inslag av buskar och träds mångfald.
  Om man nu skall ta bort växtlighet så kolla på hur Eslövs kommun gjort. Här har man gjort en hel del föryngring men givetvis så behåller man alla träd för att undvika dessa kalhygge.
  Ta till er av invånarnas åsikter innan ni utför sådana här saker i fortsättningen.
  Tack för ordet!

 6. Det måste vara totalt okunniga personer som sitter i Kommunen, ni kan inte ha någon kunskap vad ni har ställt till med, alla djur som häckade i denna tid har ni framgångsrikt tagit livet av, samt att ni totalt nonchalerart de boendes trivsel. Det är väldigt dåligt. Man kan gallra i vallen i jämna intervaller, då blir kostnaderna lägre samt trivsamt för alla. Så i framtiden ska ni i Kommunen lära av denna Läxa. Gör inte om denna skövling på fler platser i Staffanstorp.

  Tack för ordet
  Sven-Yngve


Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.