Samråd och dialogmöte för fyra spår Flackarp-Arlöv

Pågatåg

Trafikverket håller samråd för fyra spår Flackarp-Arlöv och Staffanstorps kommun har dialogmöte om planprogrammet Fyraspårsutbyggnad genom Hjärup.

I Hjärup den 15 oktober klockan 18.00 – ca 20.30

Plats: Hjärupslundsskolans matsal på Ämnesvägen 2 i Hjärup.

Trafikverkets samråd handlar om den planerade utbyggnaden av Södra stambanan från två till fyra spår. I Hjärup planeras spåren sänkas fyra meter genom hela orten. En bred stationsbro planeras förbinda Hjärups båda halvor. Lommavägen och Vragerupsvägen planeras få broar över järnvägen. Som boende i Hjärup har du möjlighet att ta del av planerna och lämna synpunkter. Har du inte möjlighet att gå kan du lämna synpunkter via Trafikverkets webbplats.

Dagordning

  • Gemensam genomgång av projektet och samrådsprocessen
  • Gruppdiskussioner om bland annat buller, bygget, vatten
  • Återsamling och summering

Samrådstiden för kommunens Planprogram ”Fyraspårsutbyggnad genom Hjärup” är 11/10 – 16 /11. Staffanstorps kommuns planprogram finns tillgängligt från den 11/10 på Rådhuset i Staffanstorp, biblioteken i Staffanstorp och Hjärup samt här på kommunens webbplats.

Källa: Trafikverket

4 kommentarer till Samråd och dialogmöte för fyra spår Flackarp-Arlöv

  1. När får vi veta mer om planeringen av sträckan Arlöv Flackarp? Saknar minnesanteckningar från vårens dialogmöten. Detta bra när Christina Garner tog hand om detta.

    1. Hej Ingegerd!
      Det är Trafikverket som driver projektet med spårutbyggnad från två till fyra spår mellan Flackarp söder om Lund och Arlöv norr om Malmö, samt förnyelse av stationerna i Hjärup, Åkarp och Arlöv. Christina Garnér arbetar på Trafikverket kanske kan du hitta mer information på deras webbplats: http://www.trafikverket.se/flackarp-arlov eller kontakta dem för att få tag i minnesanteckningarna. Lycka till
      Vänligen Lisbeth Svensson, Staffanstorps kommun

      1. Hej Lisbeth
        Inget har hänt beträffande anteckningar fån dialogmötet i april 2013 ang Banvallsvägen trots påminnelser till Trafikverket.

        Passar därför på att fråga om Kommunes representanter gjort anteckningar från mötet avseende kommunens planering av denna vägsträckning med trafik som kommer närmare tomterna. Grönytan minimeras tyvärr vilket medför att risk för olyckor ökar liksom trafikbuller. Vägar ligger väl under kommunens ansvar? En gångcykelväg som inte finns i dag har dessutom ritats i mellan husen nr 19 och 21, varför?
        Ser fram mot svar per brev eller på min mailadress.
        Hälsningar Ingegerd Höglund Malens väg 17 245 63 Hjärup

        1. Hej Ingegerd!
          Ansvarig tjänsteman på Stadsbyggnadskontoret kommer att svara dig via mejl.
          Vänligen Lisbeth Svensson, Staffanstorps kommun


Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.