Information till ungdomar

Sommarpraktik Tirup 2012 Foto: Michael Larsson

För dig som vill söka ”Sommarpraktik 2015”

Ansökan om sommarpraktik 2015. 

Viktiga tider:

 • 1 mars              Ansökningen öppnar
 • 31 mars           Ansökningen stänger
 • 15 april            Sista dag för kompletteringar av bilagor (Ansökan och                             bilagor som inte är kompletta och inlämnade senast                                   den 15 april kommer att avslås. OBS! Ingen                                                   påminnelse skickas ut.)
 • 4 maj                Bekräftelse av praktikplatser börjar skickas ut
 • 15 maj              Har du inte fått besked nu kontakta oss på                                                    Arbetsmarknadsenheten.
 • 15 juni              Första sommarpraktikperioden börjar
 • 6 juli                 Andra sommarpraktikperioden börjar
 • 27 juli               Tredje sommarpraktikperioden börjar
 • 27 augusti       Löneutbetalning för alla som har lämnat in korrekta                                 uppgifter (gäller alla tre perioderna).

Länk till ansökningsformuläret stänger 31 mars

När du skickar/lämnar in ansökan ska även blanketterna:

  Sommarpraktik 2015 är en fantastisk möjlighet för ungdomar som är folkbokförda i Staffanstorps kommun. Det innebär att man får prova på ett arbete under handledning och samtidigt tjäna egna pengar. Beroende på antal sökande fördelas platserna i första hand till ungdomar födda 1999 och ungdomar födda 1998-1997 som inte tidigare haft praktik. En annan prioriterad grupp är de som har LSS insatser och är födda 1996-1998.

  Ansökan om sommarpraktik till Sommarpraktik 2015 gör du på följande länk från den 1 mars. Sista ansökningsdagen är den 31 mars.

  Sommarpraktik under tre perioder

  Sommaren är uppdelad i tre perioder om tre veckor: Du praktiserar måndag – fredag utom i första perioden då midsommarafton, som är en röd dag infaller på fredagen.

  Period 1: 15 juni – 3 juli = 14 dagar
  Period 2: 6 juli – 24 juli = 15 dagar
  Period 3: 27 juli – 14 aug = 15 dagar

  ”Sommarpraktik 2015” har praktikplatser inom olika arbetsområden både på kommunala och privata arbetsplatser. Du kan även söka egen plats, se Privata Företag.

  Du får ersättning från Staffanstorps kommun (nedan kallad lön) när du praktiserar genom ”Sommarpraktik 2015”. Läs mer om Lön och skatt.

  Du kan under tre veckor praktisera sex timmar om dagen totalt 90 timmar utom i första perioden då du praktiserar 84 timmar. Vill du veta mer om vad som gäller om Arbetsmiljö och arbetstidsregler läs mer här.

  Läs mer under Frågor och svar. Hittar du inte den information du söker kan du skicka ett mejl till oss.

  Praktikplatser

  * Innebär att du måste ansöka om utdrag ur belastningsregistret.

  Barnomsorg:*

  Du får följa det dagliga arbetet på förskola eller fritidshem. Den viktigaste delen är att du ska umgås med barnen, leka, läsa böcker, pyssla, städa och spela enklare spel. Platser finns både inom de kommunala och privata förskolorna/fritidshemmen.

  Vaktmästeri/trädgård/Bråhögsbadet: *

  Platser inom dessa områden kan vara förlagda till skolor eller privata företag. Det kan innebära allt ifrån målning, lättare träarbete, till att flytta möbler och byta lampor.

  Restaurang/Café:

  Du får följa det dagliga arbetet i en restaurang eller café. Det innebär att du får hjälpa till med allt från att plocka disk, städa, duka av, torka bord till att förbereda matlagningen.

  Vård/omsorg:

  Vård/omsorg har platser på äldreboenden och inom hemsjukvården, där du får följa deras dagliga verksamhet. De vårdtagare man möter på boenden inom hemtjänsten och i daglig verksamhet är oftast äldre men det kan även vara människor i andra åldrar med funktionshinder.

  Kultur:

  Du får följa det dagliga arbetet på ett bibliotek. Till exempel ställa tillbaka böcker i hyllor och vaktmästarsysslor.

  Tillverkning/Produktion/Hantverk och Lager:

  Kan vara enklare lagerarbeten, monteringsarbeten, städning, tvätt eller plocka ihop beställningar.

  Butik/dagligvaror: Du följer dagligt arbete i en affär, exempelvis upplockning av varor på hyllor och städning mm. Ej kassaarbete.

  Privata företag

  Du kan själv ordna praktikplats på ett företag om du tillhör de prioriterade åldersgrupperna, men ansökningen om ”Sommarpraktik 2015” och avtal ska ALLTID behandlas och godkännas av oss på Arbetsmarknadsenheten/Sommarpraktik. Staffanstorps kommun är arbetsgivare även om arbetsplatsen är ett företag och då gäller samma avtal och regler för exempelvis sista ansökningsdag som till övriga praktikplatser.

  Det finns redan en del företag som ”Sommarpraktik 2015” ordnat platser på. Att själv söka en sommarpraktikplats gör inte att du blir garanterad plats. För att en egensökt arbetsplats skall bli godkänd krävs att de skall:

  • Deltaga på ett ett obligatoriskt informationsmöte.
  • Inneha F-skattebevis.
  • Inte ha skatteskulder.
  • Det får inte finnas några familje-/anhörigrelation till arbetsgivaren.
  • inkomma med schema på arbetstider skall redovisas till och godkännas av Arbetsmarknadsenheten i förväg.

  När du själv ordnar plats använder du blanketten, Ansökan om sommarpraktik på privat företag 2015.

  Sommarpraktik 2012 ICA Foto: Michael Larsson

  Viktigt för dig som vill söka Förskola/fritidshem/vaktmästeri/bad!

  Sedan 2009 gäller för alla som ska praktisera inom områden där man kommer i kontakt med barn, måste man lämna ett Utdrag ur polisens belastningsregister till arbetsgivaren, i detta fall Staffanstorps kommun.

  Utdrag ur belastningsregistret – skola/barnomsorg beställer du här! Utdraget är ett brev från polismyndigheten där de skriver om du varit straffad för något. Fyll i dina personuppgifter och skicka in det till polismyndigheten. Det kan ta ett par – tre veckor innan svaret skickas hem till dig. Därför är det viktigt att du beställer detta direkt om du sökt ovanstående i första eller andra hand. Så du har det klart ifall du får praktikplats.

  Du skickar/lämnar det till:
  Staffanstorps kommun
  Sommarpraktik 2015
  245 80 Staffanstorp

  Besöksadress: Brågarpsvägen 21, (Bakom Brågarps kyrka)

  Svaret från Polisen ska vara oss tillhanda senast den 15 april.

  Lön och skatt

  Praktiklönen betalas ut av Staffanstorps kommun. För att vi ska kunna betala ut din lön ska ett antal blanketter fyllas i. Blanketterna Anmälan om lönekonto, och Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag lämnas in på Arbetsmarknadsenheten, Brågarpsvägen 21 i Staffanstorp senast den 15 april. Tidrapporten (delas ut på informationsmötet första arbetsdagen) lämnas ifylld sista arbetsdagen.

  För att få ut din lön krävs att dessa blanketter är korrekt ifyllda och inlämnade i tid.

  Lön får du för varje arbetad timme. Lönen baseras på 6 timmars arbetsdag och max 90 timmar/period. Undantaget första perioden då midsommarafton, som är en röd dag, infaller fredagen den 19 juni. Denna period kan man maximalt få lön för 84 timmar.

  Lönen för 2015 är 60 kr per arbetad timme. Lönen inkluderar semesterersättning. Du får inte lön eller sjukersättning om du stannar hemma. Ingen extra lön utgår vid obekväm arbetstid därför ska du praktisera dagtid, måndag till fredag kl.6.00 – 20.00. För övrigt följer du arbetsplatsens arbetstider.

  Utbetalningen av lön görs den 27 augusti.

  Utbetalning sker under förutsättning att blanketterna Anmälan om lönekonto, Tidrapporten (delas ut på informationsmötet första arbetsdagen) och Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag har lämnats in och är rätt ifyllda. OBS! Inga förskottsutbetalningar görs.

  Utbetalning görs via Sparbanken Skåne. Därför är det viktigt att du lämnar in information var din ersättning ska betalas ut.

  Du kan inte få lönen insatt på dina föräldrars konto.

  Skatt

  Skattebefrielse/avdrag. De allra flesta som arbetar genom ”Sommarpraktik 2015” betalar ingen skatt på sin lön. Detta för att du inte har en beräknad årsinkomst över 18 824 kronor (2015). För att lönekontoret inte ska göra något skatteavdrag måste Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag lämnas in.

  Om du inte lämnar in en skatteblankett kommer lönekontoret automatiskt att göra ett avdrag på ca 30 % från din ersättning. Skatten får du sedan tillbaka vid nästa års skatteåterbäring.

  Du som har andra inkomster, och vet med dig att du kommer att tjäna mer än 18 824 kronor (2015) under året, ska fylla i och skicka Ansökan – Ändrad beräkning Skolungdom och studerande till Skatteverket. Skatteverkets beslut lämnar du in så fort du har fått ditt anställningsavtal. Tidrapporten (delas ut på informationsmötet första arbetsdagen) och lämnas in på avslutningsmötet.

  Arbetsmiljö och arbetstidsregler

  Arbetsmiljö

  Som praktikant har du, precis som dina arbetskamrater rätt till en bra arbetsmiljö. Det innebär att arbetsmiljön måste uppfylla grundkraven ur arbetsmiljösynpunkt vad gäller arbetslokaler, arbetsredskap, maskiner, arbetsmetoder och hantering av farliga ämnen. Som praktikant är det viktigt att du får en genomgång av hur arbetsuppgifterna ska utföras på ett säkert sätt.

  Som praktikant, har du, precis som dina arbetskamrater också skyldigheter. Du ska göra det du blir ombedd att göra, håll dina arbetstider och bidra till en god arbetsmiljö. Du ska kolla med din handledare om det är möjligt att vara ledig – innan du har planerat något. Omgående eller senast när du skulle börjat, ringa din handledare om du är sjuk. Du ska inte säga eller skriva något som skadar arbetsplatsen, gäller även på sociala medier. Glöm inte att följa regler och skyddsföreskrifter och klä dig passande för arbetet – kepsar och mobilkommunicerande är ingen rättighet.

  Skulle du råka skada dig på din praktikplats ska du anmäla detta omgående till din handledare.

  Arbetstidsregler

  Du kan endast arbeta en treveckorsperiod. Arbetet ska vara på dagtid kl.6.00-20.00, måndag – fredag. Man får ingen extra ersättning för arbete på obekväm arbetstid och inte heller någon semesterersättning. Eftersom midsommarafton är en röd dag, ska du inte arbeta den dagen. Därför har du som arbetar i första perioden lön för en dag mindre.

  Under din sommarpraktikperiod får du arbeta max 30 timmar per vecka. Det är inte tillåtet att arbeta fler timmar på din praktikarbetsplats och det är inte heller tillåtet att arbeta på annan arbetsplats under denna period. Under din praktikperiod får du arbeta maximalt 6 timmar per dag, efter maximalt 4,5 timmar måste du hålla lunchrast – det är inte tillåtet att arbeta in rasten. Det finns arbetsplatser där annan arbetstid kan förekomma, detta gäller enbart om det förankrats och skriftligen godkänts av Arbetsmarknadsenheten.

  Vill du läsa mer om arbetsmiljö och arbetstidsregler för din åldersgrupp läs i Så får barn och ungdomar arbetaArbetsmiljöarbete – lättläst, Minderårigas arbetsmlijö och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) om minderårigas arbetsmiljö.

  Tips och råd inför praktikstart!

  En praktikplats är en chans att få en erfarenhet och knyta kontakter inom arbetslivet. Staffanstorps kommun som arbetsgivare och arbetsplatsen som tar emot dig, förväntar sig av dig att du ska delta aktivt i verksamheten annars kan praktiken komma att avbrytas!

  Vad beror på mig för att få en bra praktik?

  Tänk på att ha en positiv attityd och var inte rädd för att fråga. Ta initiativ, passa tider och låt mobilen vara avslagen. Ta chansen till en rolig period med dina nya arbetskamrater!

  Varje arbetsplats har en handledare som tar hand om dig under din praktik.

  Innan du börjar din praktik ska du ta reda på följande:

  • När ska du komma första dagen?
  • Var ligger din arbetsplats?
  • Vilka är dina arbetsuppgifter?
  • Vilka kläder är bra att ha?
  • Ska man ha inneskor?
  • Vilka är dina arbetstider?
  • Ska du ha med dig egen mat?
  • Något annat särskilt du ska tänka på?
  • Kontaktuppgifter till din arbetsplats finns på ditt anställningsavtal, ta reda på om dessa stämmer.
  • Planera själv hur du ska ta dig till din arbetsplats och hur lång tid det kan ta.

  Det utgår ingen ersättning för resor.

  Du som får en plats inom förskola/fritidshem/café/vaktmästeri/bad måste ha skickat in ett Utdrag ur belastningsregistret. Detta ska skickas in senast den 15 april till Arbetsmarknadsenheten som administrerar ”Sommarpraktiken 2015”.

  Vanliga frågor och svar

   1. Vem samordnar Sommarpraktik 2015?
   2. Vad innebär praktik?
   3. Vem får söka och hur söker jag Sommarpraktik 2015?
   4. För sent inlämnad ansökan?
   5. Hur fördelas praktikplatserna?
   6. Om jag tackar nej till en plats?
   7. Kan jag ordna praktik själv?
   8. Kan jag byta period/intresseområde efter jag ansökt?
   9. När och hur får jag besked?
   10. När är praktikperioderna?
   11. Kan jag praktisera mer än en period?
   12. Hur många timmar får jag arbeta?
   13. Får jag arbeta kvällar och helger?
   14. Vad får jag inte lov att göra på arbetsplatsen?
   15. Vem ska lämna utdrag ur belastningsregister?
   16. Hur får man tag på utdrag från belastningsregistret?
   17. Vilken lön får jag?
   18. När betalas lönen ut?
   19. Hur betalas lönen ut?
   20. Ska jag betala skatt på min lön?
   21. Är jag försäkrad när jag arbetar?
   22. Ska jag arbeta på midsommarafton?
   23. Hur gör jag om jag blir sjuk?
   24. Hur gör jag om jag behöver vara ledig under praktikperioden?
   25. Hur gör jag om det inte fungerar på min praktikplats?
   26. Vem ska ha tidrapporten?
   27. Kan jag få reseersättning?

    

   1.Vem samordnar Sommarpraktik 2015?

   ”Sommarpraktik 2015” samordnas av Arbetsmarknadsenheten i Staffanstorps kommun som arbetar med olika stödåtgärder för att få ut människor i arbetslivet.

   2. Vad innebär praktik?

   Att praktisera genom ”Sommarpraktik 2015” innebär att du som ungdom aktivt ska delta i verksamhetens arbetsuppgifter under handledning. Syftet med praktiken är att du ska få en uppfattning om arbetslivets innehåll och få möjlighet att knyta kontakter. Du ska inte ersätta befintlig personal och inte heller lämnas ansvarig för någon del av verksamheten. Arbetsplatsen kan inte kräva några särskilda förkunskaper av dig. Du har också rätt till en introduktion på arbetsplatsen.

   Arbetsplatsen kräver av dig som praktikant att du deltar aktivt i verksamheten, att du passar tider, och att du kontaktar arbetsplatsen om du blir sjuk eller får andra förhinder. Om du inte uppfyller dessa krav tar arbetsplatsen kontakt med oss som arbetar med ”Sommarpraktik 2015” och du kan tvingas avbryta din praktik.

   3. Vem får söka och hur söker jag Sommarpraktik 2015?

   Sommarpraktik 2015 är en fantastisk möjlighet för ungdomar som är folkbokförda i Staffanstorps kommun. Det innebär att man får prova på ett arbete under handledning och samtidigt tjäna egna pengar. Beroende på antal sökande fördelas platserna i första hand till ungdomar födda 1999 och ungdomar födda 1998-1997 som inte tidigare haft praktik. En annan prioriterad grupp är de som har LSS insatser och är födda 1996-1998.

   Du ansöker om Sommarpraktik 2015 här.

   Du laddar ned blanketterna via Staffanstorp kommuns webbplats mellan 1 mars – 31 mars 2015. Blanketter för kontouppgifter, skattejämkning, utdrag från belastningsregistret och blanketten för att söka egen plats kan också hämtas på Arbetsmarknadsenheten, Brågarpsvägen 21 och på biblioteket i Hjärup.

   4. För sent inlämnad ansökan?

   Du måste ansöka i tid det vill säga senast den 31 mars för att få chans till Sommarpraktikplats! Detta gäller även om du själv ordnar en privat praktikplats. Försent inlämnad ansökan behandlas endast i mån av plats.

   5. Hur fördelas praktikplatserna?

   Vi som arbetar med ”Sommarpraktik 2015” matchar alla praktikplatser. Det är dina val av praktikområde, samt period/er som utgör grunden för en matchning till en praktikplats. Observera att alla ungdomar som söker inte kommer att kunna få en praktikplats. Vi kan inte heller garantera att du får praktik inom valt praktikområde, period eller intresse utan ansökan ska mer ses som önskemål.

   Du har större chans till praktikplats om du kryssar i flera perioder och väljer arbetsområden som det finns många platser inom, exempelvis förskola/fritidshem.

   6. Om jag tackar nej till en plats?

   Tackar du nej till en praktikplats får du inte möjlighet till en annan plats.

   7. Kan jag ordna praktik själv?

   Ja! Du kan själv ordna praktikplats på ett privat företag om du tillhör de prioriterade åldersgrupperna, men ansökningen om ”Sommarpraktik 2015” och avtal ska alltid gå via oss, och godkännas av oss, på Arbetsmarknadsenheten. Arbetsplatsen ska ligga i Staffanstorps kommun eller i angränsande kommuner. När du själv ordnar plats använder du blanketten, Ansökan om sommarpraktik på privat företag 2015.

   8. Kan jag byta period/intresseområde efter jag ansökt?

   Nej! Det enda du kan ändra är dina kontaktuppgifter. Detta gör du genom att skicka e-post till ”Sommarpraktik 2015”. Det är viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter inklusive mobilnummer för att vi eller arbetsplatsen ska kunna kontakta dig samt för att kunna betala ut lönen.

   9. När och hur får jag besked?

   Från april och fram till i slutet av maj kommer ”Sommarpraktik 2015” att kontakta alla ungdomar som sökt. Då får du veta om du fått plats eller inte. Har du sökt och inte blivit kontaktad av oss senast den 15 maj ring oss då på 046-25 11 70.

   10. När är praktikperioderna?

   Period 1: 15 juni – 3 juli = 14 dagar
   Period 2: 6 juli – 24 juli = 15 dagar
   Period 3: 27 juli – 14 aug = 15 dagar

   11. Kan jag praktisera mer än en period?

   Nej, du får bara praktisera en period.

   12. Hur många timmar får jag arbeta?

   Du arbetar dagtid måndag – fredag, 6 timmar/dag under en treveckorsperiod. Lunchrast är inte inräknad i de 6 timmarna.

   Du kan inte få betalt för mer än maximalt 90 timmar i Period 2 och 3, respektive 84 timmar i Period 1 (midsommarafton är en röd dag och faller ifrån).

   13. Får jag arbeta kvällar och helger?

   Praktiken ska vara 6 timmar på dagtid, 06.00 – 20.00, måndag-fredag. Man får ingen extra ersättning för arbete på obekväm arbetstid och inte heller någon extra semesterlön.

   14. Vad får jag inte lov att göra på arbetsplatsen?

   Det finns arbetsuppgifter som du som är under 18 år inte får lov att utföra, t. ex. stå i kassa i butik. Du har precis som alla andra på arbetsplatsen rätt till en bra arbetsmiljö. Det innebär att arbetsmiljön måste uppfylla grundkraven ur arbetsmiljösynpunkt vad gäller arbetslokaler, arbetsredskap, maskiner, arbetsmetoder och hantering av farliga ämnen. Det är viktigt att du som praktikant får en genomgång av hur arbetsuppgifterna ska utföras på ett säkert sätt och vad du får och inte får lov att göra.

   Mer information om arbetsmiljö finns att läsa i följande broschyrer: Så får barn och ungdomar arbeta, Arbetsmiljöarbete – lättläst, Minderårigas arbetsmlijö och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) om minderårigas arbetsmiljö.

   Vill du läsa mer gå in på Arbetsmiljöverkets webbplats.

   15. Vem ska lämna utdrag ur belastningsregister?

   Om du arbetar i verksamheter där barn och ungdomar vistas ska man lämna in ett Utdrag ur belastningsregistret. Framför allt gäller det förskola/fritidshem men även på badet, som frukostvärd och vaktmästerier. Beställ därför utdraget direkt om du valt något av dessa områden.

   (Utdraget är ett brev från polismyndigheten där de skriver om du varit straffad för något.)

   16. Hur får man tag på utdrag från belastningsregistret?

   Utdrag belastningsregistret beställer du här! Fyll i dina personuppgifter och skicka in det till polismyndigheten. Det kan ta ett par – tre veckor innan svaret skickas hem till dig. Därför är det viktigt att du beställer detta direkt om du sökt förskola/fritids/bad/vaktmästeri eller frukostvärd i första eller andra hand, för att kunna gå ut i praktik. När du fått utdraget skicka eller lämna det omgående till Sommarpraktik 2015.

   Så har du det klart ifall du får praktikplats.

   Du skickar/lämnar in det till:
   Staffanstorps kommun
   Sommarpraktik 2015
   245 80 Staffanstorp
   Besöksadress: Brågarpsvägen 21, (bakom Brågarps kyrka)

   Svaret från Polisen skall vara oss tillhanda senat den 15 april.

   17. Vilken lön får jag?

   Lönen för 2015 är 60 kr per arbetad timme. Lönen inkluderar semesterersättning. Du får ingen lön om du är sjuk och hemma och inte heller vid obekväm arbetstid, därför ska du praktisera dagtid, måndag till fredag.

   18. När betalas lönen ut?

   Utbetalningen av lön görs den 27 augusti.

   Detta under förutsättning att de blanketter och tidrapporten lämnats in i tid och varit korrekt ifyllda.

   Förskottsutbetalning beviljas inte!

   19. Hur betalas lönen ut?

   Utbetalning görs via Sparbanken Skåne. Därför är det viktigt att du fyller i blanketten Anmälan om lönekonto och lämnar in den tillsammans med din ansökan.

   Du kan inte få din lön utbetald på någon annans konto än ditt eget, inte heller på någon av dina föräldrars konto.

   20. Ska jag betala skatt på min lön?

   Du som arbetar genom ”Sommarpraktik 2015” betalar ingen skatt på din lön om du inte har andra inkomster (över 18 824 totalt 2015). För att inga avdrag ska göras måste Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag lämnas in tillsammans med Anmälan om lönekonto.

   Om du inte lämnar in intyget i tid, dras ca 30 % från lönen i skatt. Du får då tillbaka detta vid nästa års skatteåterbäring.

   För dig som ska jämka, dvs. kommer att ha inkomster som överstiger 18 824 kr (2015) under året, måste blanketten Ansökan — Ändrad beräkning fyllas i och lämnas in. Blanketten kan också laddas ned från Skatteverkets hemsida. Beslutet från Skatteverket skickas hem till dig. Du lämnar in det tillsammans med Anmälan om lönekonto.

   21. Är jag försäkrad när jag arbetar?

   Du har olycksfallsförsäkring genom Staffanstorps kommuns skolförsäkring. Försäkringen gäller under arbetsdagen och direktfärd till och från arbetet. Staffanstorps kommun har även en ansvarsförsäkring om du orsakar någon skada på arbetsplatsen.

   22. Ska jag arbeta på midsommarafton?

   Midsommarafton räknas som en helgdag. Därför arbetar du inte och får inte någon lön denna dag.

   23. Hur gör jag om jag blir sjuk?

   Om du blir sjuk och stannar hemma måste du tala om det för din handledare direkt. Du får endast lön de dagar som du arbetar. Någon sjukersättning utgår inte. Sjukfrånvaron skrivs in av din handledare i Tidrapporten (delas ut på informationsmötet första arbetsdagen).

   24. Hur gör jag om jag behöver vara ledig under praktikperioden?

   Det är upp till din handledare att godkänna om du behöver var ledig. Det finns ingen möjlighet att arbeta in förlorad tid. Du ersätts endast för de dagar du arbetat. Frånvaron skrivs in i Tidrapporten (delas ut på informationsmötet första arbetsdagen).

   25. Hur gör jag om det inte fungerar på min praktikplats?

   En arbetsplats kräver av dig att du aktivt deltar i verksamheten, passar tider samt meddelar arbetsplatsen vid sjukdom/förhinder. Om du inte uppfyller dessa krav eller på annat sätt missköter din praktik har arbetsplatsen rätt att i samråd med ”Sommarpraktik 2015” avbryta praktiken. Även du som praktikant har rätt till en bra period och skulle det inte fungera så tar du kontakt med oss på ”Sommarpraktik 2015”, telefon 046-251170.

   26. Vem ska ha tidrapporten?

   Tidrapporten (delas ut på informationsmötet första arbetsdagen) ska fyllas i och undertecknas av handledaren eller annan ansvarig person på din praktikplats och sedan lämnas till dig. Du lämnar in den på Arbetsmarknadsenheten, Brågarpsvägen 21 eller på Hjärupslundsskolan sista arbetsdagen. Detta är mycket viktigt för att du ska få ut din lön!

   27. Kan jag få reseersättning?

   Nej, det finns ingen möjlighet att få ersättning för resor.

   Hoppa till navigering

   7 kommentarer till Information till ungdomar

   1. När meddelas man om man har fått sommarpraktik?

    1. Hej

     Anställningsavtalen skickas ut med början idag och kommer att landa i brevlåderna de närmaste dagarna.
     Har du inte fått något besked senast fredag nästa vecka (31maj) är du välkommen att kontakta oss.

     Hälsningar
     Michael Larsson, Arbetsmarknadsenheten

   2. Hej, min syster fyller 15år i 6/6, men hon är född 2000. Kan hon fortfarande söka sommar praktik i år? Tack på förhand!

   3. Hej Diana,
    din syster kan inte få sommarpraktik förrän nästa år, då det är för de som går i nian och på gymnasiet.

    Hälsningar
    Madeleine Andersson
    Arbetsmarknadsenheten

   4. Hej
    Det fungerar inte för mig att komma in på länken i länkat för att komma in på belastningsutdraget. Det kommer upp ett dokument som beskriver att min PDF läsare inte kan läsa dessa typer av PDF:er. Finns det något annat sätt ni hade kunnat länka dokumentet?

    1. Hej Hampus.

     Jag kan se att om man kör Google Chrome så fungerar inte länken till Polisens sida. Prova denna länken istället, https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Blanketter/Registerutdrag/Enkla%20blanketter%20i%20Acrobat%204.0/RPS_442_5_1401_Utdrag_ur_BR-Forskola_Skola_Skolbarnomsorg_Skriv_ut_och-fyl_%20i.pdf

     Hälsningar
     Michael Larsson, Arbetsmarknadsenheten

   5. Hej!
    Jag ansökte innan den 31 mars på den första länken ”länk till ansökningsformuläret”. Det är så att jag inte förrän nu såg att man ska ha en speciell ansökan då man vill jobba på ett privat företag. Kan jag lämna in den lappen nu efteråt, även om jag ansökt med den första?
    Henrik


   Lämna en kommentar

   Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.