Tobakslagen

Tobaksrökning och passiv rökning utgör en mycket stor hälsorisk. Tobakslagen begränsar rökning i vissa lokaler och utrymmen och på vissa områden utomhus. Miljöer som enligt tobakslagen ska vara rökfria är till exempel skolor, lokaler för barnomsorg och hälso- och sjukvård, hotell, restauranger och andra lokaler som allmänheten har tillträde till. Det är Socialnämnden som har ansvar för tillsynen av rökfria miljöer.

Alla restauranger och serveringsställen inomhus ska vara helt rökfria. Det finns möjlighet att inrätta särskilda rökrum. Omsorgen om personalens hälsa är den främsta orsaken till rökförbudet.

Villkor för rökrum

Rökrummet får inte vara större än 25 procent av lokalens yta, men det ska vara minst 8 kvadratmeter. I lokalens yta ingår alla utrymmen som är tillgängliga för gästerna, även biytor som spelutrymmen. I rökrum får ingen annan verksamhet än tobaksrökning ske som servering, spel eller underhållning och gäster får inte heller ta in mat eller dryck.
Det måste vara ett rum med dörrar och ligga så att gästerna har tillträde till resten av lokalerna utan att passera genom rökrummet. Eftersom personal måste ha uppsikt över rökrummet kan det vara lämpligt med glaspartier och det ska ha separat ventilation så att tobaksröken inte påverkar resten av lokalen.

Tobaksrökning på uteserveringar

Rökförbud gäller på en uteservering om 50 procent eller mer av den totala vägg- och takytan är tillsluten. Som vägg och tak räknas ytor som inte vetter mot den permanenta serveringslokalen. Kraven gäller oavsett material i väggar och tak t.ex. glas, tältduk, markisväv mm. En förutsättning för att rökning kan tillåtas är att det inte tränger in rök i den permanenta serveringslokalen.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.