Hembygdskarta på webben

Med hjälp av ett kartbaserat verktyg kan du vid din dator ge ditt bidrag i sökandet efter Staffanstorps själ. Genom dator, mobiltelefon eller läsplatta är det enkelt att se och kommentera vad andra tyckt om olika platser i Staffanstorp. Du kan lägga till egna platser som är särskilt viktiga för din hembygdskänsla.

Läs mer

Antagna detaljplaner

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2011-12-07 att anta detaljplanerna för del av Nevishög 13:1, Hagalids rekreationspark samt del av Stanstorp 1:6, Annerovägen/Skånevägen.

Läs mer

Namntävling på Sockerbruket avgjord!

Nu är namntävlingen för den nya stadsdelen på Sockerbruksområdet avgjord. den 7 november utsåg den politiska styrgruppen för Sockerbruksområdets utveckling det vinnande förslaget – Sockerstan.

Läs mer

På jakt efter Staffanstorps själ

2012 fyller Staffanstorps kommun 60 år! I samband med firandet av detta vill vi gärna titta närmare på vår kära ort och fråga oss själva – Vad gör Staffanstorp till just Staffanstorp? Vad är typiskt och vad är speciellt med Staffanstorp? Här finns lugn och ro, nära till allt. Det vet vi. Men nu behöver vi din hjälp!

Läs mer

Nu planeras en ny stadsdel på Sockerbruksområdet

Nu går det att lämna anbud på gestaltningsuppdrag för den nya stadsdelen på Sockerbrukområdet! Efter att ha definierat vilka värden kommunen vill ha i den framtida stadsdelen har det tagits fram ett anbudsunderlag som inbjuder till att lämna kreativa förslag som visar på förståelse för kommunens visioner för området.

Läs mer