Väg och trafik

Rondellen vid Malmövägen/Västanvägen. Foto: Lisbeth Svensson

Det är Stadsbyggnadskontorets tekniska avdelning som avsvarar för skötsel, förvaltning och nyanläggning av kommunens gång- och cykelvägar, gator, torg och övriga allmänna platser inom detaljplanelagt område i Staffanstorps centralort, Hjärup och Kyrkheddinge. Avdelningen hanterar även trafiksäkerhetsåtgärder inom kommunens vägnät, bidrag för enskilda vägar och kommunens gatubelysning.

Drift och underhåll sköts av en extern entreprenad och omfattar bland annat beläggningsunderhåll, barmarksunderhåll, gaturenhållning, vinterväghållning, och trafikanordningar.

Kundservice

Vill du felanmäla eller har du synpunkter på kommunens service eller tjänster, då kan du gå in på webbtjänsten här >> eller ringa 046-25 11 00

Cykla i Staffanstorp

Varsamhet i trafiken

Det går inte att reglera eller bygga bort alla trafikproblem. Det handlar i många fall om att vi måste ändra vårt trafikbeteende och följa de trafikregler som gäller för att olyckor ska kunna undvikas.

I trafiken finns inga rättigheter! I trafiken finns bara skyldigheter trafikanter emellan. Du måste som trafikant vara varsam.

I trafikförordningen finns vissa grundläggande varsamhetsregler. Dessa regler innebär att en trafikant ska iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna på platsen. Trafikanterna ska också visa särskild hänsyn mot barn, äldre och personer med funktionshinder. Varsamhetsreglerna innebär även att fordonets hastighet ska anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det framför varje hinder som går att förutse. Föraren av ett fordon ska alltså, oavsett vilken övre formell fartgräns som gäller, hålla en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg hastighet då fordonet närmar sig till exempel barn som uppehåller sig på eller bredvid vägen.

 

Lokala trafikföreskrifter

I Trafikförordningen finns alla de regler som bestämmer hur vi ska uppträda i trafiken. Dessa regler är generella – de gäller likadant i hela landet. Men det finns också lokala trafikföreskrifter för Staffanstorp.

Underhåll privata vägar

Vägföreningar, vägsamfälligheter eller andra enskilda personer ansvarar för underhållet av enskilda vägar och under vissa omständigheter kan de få statligt och/eller kommunalt bidrag för underhållet. För mer information om enskilda vägar se Transportstyrelsens webbplats.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

211 kommentarer till Väg och trafik

 1. Vad sysslar kommunen med? Först bygger man om en stor fullt fungerande P-plats på Halvmånen (till så korta P-rutor att bilarna knappt får plats på längden). Sedan planterar man buskar precis vid kanten så man inte kan ha överhäng över gräset och få bra plats. Vad händer när buskarna växer upp och blir stora?
  Nu sätter man dessutom upp trästaket så man får ännu mindre plats. Är det verkligen meningen att bilar inte ska rymmas inom P-rutorna? Halvmånens vägbredd är redan smal och nu blir den ännu smalare då bilar kommer sticka ut i gatan. Verkar inte som man tänkt väldigt mycket när detta planerades. Om en bil blir påkörd för den inte får plats inom P-ytan, står kommunen för reparationskostnaderna? Säger bara, gör om, gör rätt

  1. Hej Jonas,
   P-platserna har standardmått, dvs 2,5×5,0 meter. Vi har satt upp ett trästaket för att skydda buskarna till de har vuxit upp.

   Vänligen Stadsbyggnadskontoret, Teknik

 2. Hej!

  Vi tittar på hus i Hjärup etapp Humlelunden 2 som JM ganska nyligen släppt för försäljning. Vi har förstått av planbeskrivningen för området att blivande Januarivägen kommer bli lite mer av en ”huvudgata”/mer trafikpåverkad än de andra gatorna mellan kvarteren, då det är den enda genomfartsvägen från Väståkravägen till den blivande Parkallén. Är det bestämt vilken hastighetsbegränsning Januarivägen ska ha och kommer det finnas farthinder och liknande för att minska trafiken och sänka hastigheten?

  1. Hej Cecilia,
   Du har fått svar på din fråga via e-post. Hoppas att du är nöjd med svaret du har fått där.

   Vänligen Stadsbyggnadskontoret, Trafik

 3. Reklamskyltar längs vägarna i Staffanstorps kommun.
  Sedan i vintras är det utplacerat skyltar längs flera vägar i Staffanstorps kommun. En del av dem är bredvid E22:an och det är väl trafikverkets ansvar att ha synpunkter på dem, men de är samtidigt nära lokalvägar som borde falla inom kommunens ansvar att ha synpunkter på. T.ex längs gamla Lundavägen mellan Åkarp och Hjärup. Och bredvid Fatterslundsvägen längs E22.
  Har alla dessa godkännade från er?

  ”Reklam utanför vägområde hanteras av länsstyrelsen eller berörd kommun. Väghållningsmyndigheten är remissinstans då prövning sker enligt 46§ väglagen. I de flesta fall kontaktar kommunen Vägverket trots att inte samma skyldighet finns på samråd. ”

  1. Hej Markus!
   Vi har gett tillåtelse för skyltning inför vissa evenemang. Dessa får sitta uppe en tid innan tidpunkten för evenemanget och ska oftast tas ned senast dagen efter evenemanget.

   De vägar du nämner i din kommentar tillhör Trafikverket eller är enskild väg. Om det skulle vara några andra skyltar du reflekterat över så är du välkommen att lämna in ett ärende via kommunens väg så ser vi över det så snart vi kan.

   Med vänlig hälsning
   Karl Andersson, Staffanstorps kommun

 4. Hänvisar till mitt inlägg 4/10 2014.
  Nu är toppningen av kabelrännorna gjord. Men högre än gatunivå så regnvatten rinner in på tomterna istället för bort.
  Omasfaltering och kantstensättning efter vattenläckan framför Halvmånen 5&6 är dock inte ännu åtgärdat.

  1. Kommer detta att åtgärdas, eller?

   1. Hej Jonas!
    Toppningen efter fiberläggningen har jag påtalat för entreprenören som kommer att åtgärda detta.
    Jag har beställt nysättning av kantsten längs hela gatan då den befintliga kantstenen har utgått och vi har inga gamla på förrådet. Toppning av asfalt kommer att utföras efter semestrarna.

    Med vänliga hälsningar Pär Larsson, Gatuingenjör

    1. Kantstenen har satts för ca 2 veckor sedan. Men man lämnar en oasfaterad kanal ca 1dm djup och 2dm bred utan någon varning eller avspärrning, otroligt att inget hänt då vi har många barn i området. Hur länge ska vi vänta på åtgärd. Sen är frågan om inte hela gatan behöver fräsas ner och omasfalteras då de liknar ett lapptäcke med alla lagningar senaste tiden. Vi har också 2 lager asfalt som gjort att husägarnas tomter ligger lägre än gatan. Vilket medför att vi får in vatten på tomterna vid regn.

     1. Nu har det gått 4 veckor sedan kantstensättningen och inget har gjorts åt fyllning, även inte fått svar på vad som är tänkt att göras. Har alla semester eller? Fortfarande risk att skada sker.

      1. Så har det hänt, ett barn cyklade ner i det oasfalterade spåret och skrapade upp sig. Hade det varit mitt barn hade jag sökt skadestånd då ingen avspärrning finns. Tycker det är fruktansvärt dåligt att inget sker från er sida. När agerar ni?

       1. Hej Jonas,

        Du kan använda civil olydnad och avspärra området på egen hand!

 5. Hej!
  Undrar varför bussarna får stå på på Kastanjevägen utanför Citygross?
  Här finns ju ingen busshållplats längre,men bussarna uppehåller sig här för rökpauser och dylikt.
  De blockerar för infart till parkeringen och postlådan,och det är ju en huvudled här,men det kanske inte gäller för bussar? Vintertid står de på tomgång,och det under ganska långa perioder….
  Tacksam för svar!

  1. Hej Eva-Britt,
   Bussarna reglerar på denna plats, det vill säga de väntar in tiden till nästa avgång enligt tidtabellen. Kastanjevägen är inte någon huvudled. Kommunen tillsammans med Skånetrafiken planerar att bygga en ficka längs Malmövägen där bussarna kan reglera, men tidplanen för byggnationen av denna är inte fastställd.

   Stadsbyggnadskontoret, Trafik

   1. Hej igen!
    Du skriver att Kastanjevägen inte är någon huvudled….då vet jag inte varför det sitter en huvudleds-skylt precis där Kadtanjevägen börjar,och där bussarna parkerar?

    1. Du har helt rätt Eva-Britt!
     Idag när jag satt i en väldigt rörig kö p.g.a 2 parkerade bussar så stod jag precis vid den romb-formade skylten.

     1. Visst är det en konstig plats att parkera bussarna på….men det dröjer med kommentar från kommunen nu…

      1. Hej Eva-Britt och Johan,
       Det finns ingen lokal trafikföreskrift om huvudled på Kastanjevägen och om det sitter en huvudledsskylt på gatan ska den tas ner.

       Stadsbyggnadskontoret, Trafik

 6. Hej!
  Blir mycket konfunderad över hastighetsgränserna i Hjärup? Märkte att plötsligt har gränsen mellan 50/70 flyttats från Lommavägen till Äppelhagen/Hjärupsvägen samt nya tätortsskyltar har satts upp där. Så numera bor man inte i Hjärups tätort..? Kan tycka det är konstigt att Hjärup inte börjar/slutar direkt efter Banvallsvägen. Svänger man av vid Väståkravägen börjar Hjärup direkt och där är inte ens helt och fullt bebyggt medans under tåget i söder/Banvallsvägen börjar bebyggelse direkt..?
  Men förutom att det numera är 70 betydligt längre in i Hjärup via Lommavägen så efter tätortsskyltarna är det 50 som fortsätter vidare på gamla Lundavägen norrut. Svänger man in på Väståkravägen så blir det 60, vid Banvalsvägen blir det 40 och vidare in i mindre gator är det 30.
  Så numera har vi i Hjärup 30, 40, 50, 60 och 70 som hastighetsgränser. Jag tolkade i alla fall som att det i och omkring Hjärup skulle vara 60 eller 40 (förutom smågator som är 30)..??

  1. Även jag blev väldigt förvånad så jag ringde och felanmälde till kommunen i morse. Jag är dock rädd för att det är trafikverket som ansvarar för skyltningen men hoppas att kommunen kan dra det vidare. Lommavägen är en väg där det redan går på tok för fort. Detta är ett steg i helt fel riktning och jag skulle gärna vilja veta varför man gör så här.

   1. Hej Mats och Johan,
    Lommavägen och Gamla Lundavägen är Trafikverkets vägar, Banvallsvägen och Väståkravägen är kommunala vägar. Tätortsskyltarna markerar inte var orten börjar och slutar utan var gränsen för tättbebyggt område går enligt Trafikförordningen 10 kap 9 §. Gränsen för tättbebyggt område är ändrat från och med 9 maj 2016 så att den följer Trafikförordningens krav på tättbebyggt område. Inom tättbebyggt område gäller bashastighet 50 km/h och utanför tättbebyggt område är bashastigheten 70 km/h. För att annan hastighet än bashastighet ska gälla krävs beslut från kommunen, länsstyrelsen eller Trafikverket, inom tättbebyggt område är det kommunen. Vi kommer att föreslå miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (som beslutar om lokala trafikföreskrifter i Staffanstorps kommun) att ändra hastigheten inom tättbebyggt område till 40 km/h på de delar av Lommavägen som har bebyggelse på båda sidor av vägen och 60 km/h på resterande sträcka inom tättbebyggt område.

    Lisa Callréus, Trafik- och exploateringsingenjör

    1. Efter att ha varit kontakt med både trafikverket och länsstyrelsen så verkar det som att detta är ett beslut som kommunen har tagit. Det känns väldigt konstigt att man över en natt höjer från 50 till 70 för att sedan föreslå en annan hastighet längre fram. Dessutom så kommer det inom kort på sträckan ett nytt område (Äppelhagen) samt att det bedrivs företagscenter på andra sidan vägen (Hjärupsgården) så jag förstår verkligen inte detta. Jag skulle vilja ha max 50 från Banvallsvägen till Lundavägen med hastighetsvisare i bägge riktningarna.

     1. Håller med Johan och Mats,

      Jag har fått samma information som dig Johan från Trafikverket och Länstyrelsen.

      Verkar vara ett ytterst märkligt beslut som kommuen tagit med denna hastighetsförändring på Lommavägen.

      Speciellt med det nya området Äppelhagen som är under uppbyggnad och kommer ha 18 stycken villor med minst lika många fordon som skall köra av och på Lommavägen på en 70 km/h sträcka.

      För att inte tala om de nya seniorbostäderna i slutet av Fredriks Väg (fd Hjärup Centrum) 48 lägenheter/bostäder som säkerligen har minst lika många fordon som skall använda korsningen Fredriks Väg – Lommavägen för att köra ut från sina hem även här nu på en sträcka av Lommavägen som har hastigheten 70 km/h.

      Du får gärna förklara detta kommunala beslut lite närmre Lisa!

      1. Hej Johan och Kalle,
       Gällande beslutet om förändring av tättbebyggt område se mer information här. Kommunen avser att ansöka hos Länsstyrelsen om sänkt hastighet till 60 km/h på sträckan mellan Fredriks väg och tätortsskylten vid Hjärupsvägen.

       Lisa Callréus, Trafik- och exploateringsingenjör

       1. Vill bara meddela att första incidenten har hänt på Lommavägen idag!!! En liten pojke höll på att bli överkörd idag då en bilförare tog chansen att gasa på ordentligt från öster längs Lommavägen mot Fredriksväg. Precis vid övergången mellan Gårdsallén och Hjärupsgården var föraren nu uppe i en bra bit över 70km i timmen och pojken hann med blotta förskräckelsen över vägen i tid.
        Ska vi invänta en dödsolycka här eller vad är det som gör att ni ens tillåter hastigheten att höjas här.
        Från Fredriksväg och från Gårdsallén är det dagligen massor av både barn, vuxna, hundägare, folk med barnvagn och cyklister som tar sig över. Dels för att njuta av området som är på andra sidan vägen, dels för att cykla längs ån till tennisbanorna i Åkarp och dels för att besöka Hjärupsgården. Hjärupsgården är för nuvarande vårt enda handelscentrum i Hjärup och varför kan det inte accepteras att dit går mängder av besökare. Det är inte många som är bilburna utan de korsar vägen till fots, med rullator eller med cykel.
        Och nu till sommaren har ni alla cyklande ungdomar från Staffanstorp som cyklar längs vägen.
        Det behöver vara 40km i timmen längs vägen – 50 km var för fort – 60km är för fort – 70km är vansinne!

    2. Varför följer inte samma logik på Västaåkravägen? Där har ni valt att ha 60km/h på sträckan där det finns bebyggelse på båda sidor om vägen. Dvs från korsningen Ämnesvägen och västerut. Många gående/hundägare/cyklister tar sig dessutom fram här på väggrenen som är ytterst smal då det fattas separat gång/cykelväg. Hur kan ni tycka att 60km/h är trafiksäkert här?

     1. Hej Anders,
      Den del på Lommavägen som har hus på båda sidor har även direktutfarter till Lommavägen. Det är inte lämpligt att röra sig längs Väståkravägen i blandtrafik oavsett om hastighetsbegränsningen är 40 km/h eller 60 km/h. Det finns ett väl utbyggt gång- och cykelnät inom Hjärup som är ett bättre alternativ.

      Stadsbyggnadskontoret, Trafik

 7. Jag undrar över hastigheten på Väståkravägen. När vi köpte hus intill vägen sades det att hastigheten skulle sänkas till 50 km/h. Detta gjordes längs hela vägen, sedan höjdes den åter till 70 på den del där få hus ligger. Nu har hastigheten tydligen förändrats igen, till 60 hela vägen fram till avtagsvägen mot Jakriborg. Varför detta? Både bullret och osäkerheten längs vägen har ökat. 50 km/h är väl inte för mycket begärt förbi tätbebyggt område? Detta är ju vad som gäller både på Ga Lundavägen och Lommavägen, dvs de andra vägarna i Hjärups ytterkanter.

 8. Bor på Källby Äng området. Vi och många andra (innevånare, skolor och företag) använder ofta utfarten från St Lars området mot väg 108. Mycket obehaglig utfart. Bilar från öster (från rondellen) accelererar mycket hänsynslöst. Varför är det 70? Sätt ned hastigheten till 50 och öka till 80 efter avfarten Gamla Lundavägen.
  Har ni några pågående planer på detta?

  1. Hej Lars,
   Denna vägsträcka ligger inom Lunds kommun och det är Trafikverkets väg. Var vänlig ta kontakt med Trafikverket gällande din fråga om hastighetsbegränsning på vägen.

   Lisa Callréus, Trafik- och exploateringsingenjör

 9. Vart mailar man ifall man har klagomål om trafik, trottoarer och en gatas övriga egenskaper?

 10. Vad var tanken när man ökade på hastigheten på Väståkravägen från 50km/h till 60km/h på hela sträckan fram till Banvallsvägen? En mycket kritisk utfart är från Trädgårdslundens bostadsområde med utfart från Österled. Sikten i Västlig riktning är väldigt begränsad pga att vägen svänger samt av staketet som följer hela området. Utfarten är riskabel då man verkligen måste trycka på gasen för att hinna ut innan bilar från väst är framme vid korsningen. Förr eller senare så kommer det ske en olycka här!

  1. Hej Kalle,
   Ändringen av hastighetsgränserna på Banvallsvägen och Väståkravägen i Hjärup är gjorda enligt Rätt fart i staden som är framtagen av Sveriges kommuner och landsting samt Trafikverket. Hastighetsgränserna sätts bl a med hänsyn tagen till gatans funktion och utformning, behov av framkomlighet och trafiksäkerhet. Väståkravägen har inga korsningspunkter med fotgängare och cyklister och har en utformning och funktion i vägnätet som gör att det är lämpligt med 60 km/h på vägen.

   Lisa Callréus, Trafik- och exploateringsingenjör

   1. Med anledning av din kommetar om ‘ Väståkravägen har inga korsningspunkter med fotgängare och cyklister’ vilket är anledningen till att vägen är lämplig för 60km/h. Ser vi vidare så övergår Väståkravägen till Banvallsvägen – förutom ett kortare parti vid stationen med övergångsställen så är även den vägen av samma karraktär utan några korsningspunkter – men här har ni valt att sätta 40km/h på hela sträckan. Det är lite motsägelsefullt. Likväl som jag nämnde innan gällande utfarten från Österled som har en väldigt begränsad sikt i från väst – som gör att 60km/h inte är helt optimalt.

   2. Lommavägen har inte heller några korsande cykel- eller gångvägar, men där funkar det visst med 50. Hur kommer detta sig?

    Det ligger ett flertal hus på norra sidan om Väståkravägen, bara för att de inte har en ordentlig övergång till sina hus så är det lämpligt att höja hastigheten och göra det ännu osäkrare att ta sig över vägen, eller?

    1. Kom tydligen inget bra svar på detta…

     1. Hej Viveka,
      På den del på Lommavägen som har 50 km/h har husen direktutfarter till Lommavägen.

      Stadsbyggnadskontoret, Trafik

 11. Kyrkogatan har blivit smalare. När nu bilar står parkerade där är
  framkomligheten försvårad, det är en trafikerad gata.
  Föreslår att det införes parkeringsförbud.
  Finns sådana tankar?

  F ö tycker jag att halkbekämpningen är bra. Man måste förstå att
  det finns många ytor , och att det tar tid.

  1. Hej
   Från och med den 1 februari 2016 är Kyrkovägen klassad som huvudled, vilket innebär parkering förbjuden. Efter den 1 mars 2016 kommer driftningen av parkeringsvakter att vara klar och igång, så då kommer detta problem att förhoppningsvis vara ur världen.

   Med vänlig hälsning
   Pär Larsson

 12. Hej!

  Vi går ofta till LIDL för att handla.
  Det finns ca 50 meter av gångbanan som inte är hårdgjord, utanför postens anläggning. Här blir det lerigt och man tvingas ut på Malmövägen.
  Ser gärna att Kommunen åtgärdar innan olycka sker.
  Mvh
  Gert-Inge Schödin

 13. Hej.
  En av gatubelysningsarmaturerna plockades ner nån vecka innan jul mitt emot den gula postlådan på gamla Dalbyvägen i Kyrkheddinge. När ska ni sätta upp den igen. Man ser ju inte till att posta brev eller att hämta ur sin brevlåda. Vi är flera stycken som hämtar vår post där…

  1. Nähä. Inget svar

 14. Bor på Klarinettgränd i Orkesterbyn. Alla våra gränder och även Dirigentvägen är glashala fortfarande kl 15. Två grannar har redan fallit, dock utan att bryta benen. Omöjligt att ta sig till parkering och garage utan att passera ishalkan. Försökte att ta mig gående till centrum. Från änden av Dirigentvägen och förbi Stanstorpskolan är gångvägen helt omöjlig att använda. Tvingas gå på gräsmattorna. Ska det vara så? I morgon torsdag ska Sita tömma våra sopor. Sker genom att soptunnorna dras i gränderna ut till sopbilen stående på Dirigentvägen. Hur ska detta gå till i denna halka. Aldrig förr har halkbekämpningen skötts så illa som nu. Varför? Känns inte rätt i framtidens kommun. Tacksam för svar på mina frågor.

  1. Hej

   En förklaring till hur vinterväghållningen är uppbyggd och i vilken prioritetsordning det utförs:

   Kommunala nivåer
   Det är driftsentreprenörerna PEAB och Green Landscaping som sköter den kommunala vinterväghållningen. Det sker efter tre prioriteringsnivåer på gata: huvudgata, matargata, villagata. Samt två nivåer på gång-och cykelvägar: huvudstråk och anslutning till villagator.

   Huvudgator och matargator
   Först snöröjs huvudgator som Malmövägen, Storgatan och ringvägarna runt Staffanstorp samt Storgatan och Väståkravägen och Banvallsgatan i Hjärup.

   Villagatorna tas sist
   På villagatorna kör snöröjningen in först vid cirka en decimeter snö eller vid extrem halka.

   Cykel- och gångvägar
   Viktigt att veta är att vi inte prioriterar gator framför gång- och cykelvägar eftersom det är olika maskiner som plogar. De viktiga cykelvägarna prioriteras lika högt som de stora gatorna. Cykelstråket in till Lund och Särslöv är högt prioriterat av oss. Cykelstråket mellan Hjärup och Staffanstorp sköts av Trafikverket.

   Med vänliga hälsningar
   Pär Larsson, Staffanstorps kommun

 15. Gomorron, för ni måste väl nyss ha vaknat fastän klockan just nu visar 12:30 och det är Onsdag den 13 Januari 2016.
  Förstår att ni inte varit vakna eftersom det fortfarande är glashalt på våra gång- och cykelvägar! Detta är inget annat än en stor skandal!
  Vi var ute för att få vår dagliga promenad och mötte ett stort antal människor som alls inte kunde gå på gångvägnätet utan staplade sig fram på gräsremsor längs vägarna.

  Vi har alltid tidigare berömt kommunen för bra väghållning, vilket ni nu tycks ha övergivit!
  Ser fram emot en förklaring till detta beteende!

  1. En förklaring till hur vinterväghållningen är uppbyggd och i vilken prioritetsordning det utförs:

   Kommunala nivåer
   Det är driftsentreprenörerna PEAB och Green Landscaping som sköter den kommunala vinterväghållningen. Det sker efter tre prioriteringsnivåer på gata: huvudgata, matargata, villagata. Samt två nivåer på gång-och cykelvägar: huvudstråk och anslutning till villagator.

   Huvudgator och matargator
   Först snöröjs huvudgator som Malmövägen, Storgatan och ringvägarna runt Staffanstorp samt Storgatan och Väståkravägen och Banvallsgatan i Hjärup.

   Villagatorna tas sist
   På villagatorna kör snöröjningen in först vid cirka en decimeter snö eller vid extrem halka.

   Cykel- och gångvägar
   Viktigt att veta är att vi inte prioriterar gator framför gång- och cykelvägar eftersom det är olika maskiner som plogar. De viktiga cykelvägarna prioriteras lika högt som de stora gatorna. Cykelstråket in till Lund och Särslöv är högt prioriterat av oss. Cykelstråket mellan Hjärup och Staffanstorp sköts av Trafikverket.

   Med vänliga hälsningar
   Pär Larsson, Staffanstorps kommun

   1. Pär, vad är poängen med denna klipp/klistra-text?
    Det var ju snorhalt på cykelvägarna i onsdags, det bemöter du inte.

   2. Vet inte riktigt vad du svamlar om, klart är dock att du inte ger någon förklaring till varför gc-nätet var glashalt även på sena dagen.
    Förmodar att ni har gjort en upphandling som inte svarar mot de krav man måste ställa för att tillhandahålla en acceptabel vinterstandard på gång och cykelvägarna.
    Förutsätter att ni gör de förändringar som omedelbart måste till!

 16. Undrar lite om farthinder.
  http://www.sundsvall.se/Trafik-och-infrastruktur/Gator-och-torg/Blomlador-pa-kommunala-vagar/
  har lite information om vad som gäller för Sundsvall men hittar inget liknande för Staffanstorp.
  Finns någon sån information tillgänglig? Har jag bara missat den?

  1. Hej Rikard
   Staffanstorps kommun har ingen information om detta på sin webbplats, då det inte går att ansöka om ett farthinder. Man får skicka in ett medborgarförslag till tekniska nämnden där beslut fattas i frågor som detta.

   Pär Larsson, Gatuingenjör och Driftledare Gata, Staffanstorps kommun

 17. Gator och vägar är till för trafikanter och är inte lekplatser för barn. Det finns stora grönområden och lekplatser för detta ändamål. Det senaste tilltaget är när barnens föräldrar flyttar ut sina trädgårdsmöbler i gatan och sätter sig för att vaka över barnen. Säkert tryggt men egenmäktigt och provokativt. Som granne ska man alltså smyga sig förbi lekande barn, bandymål, skateboardramper och nu senast utemöbler och parasoll. Gatan är inte din privata tomt, och jag ber inte om ursäkt för att jag använder den.

  1. Håller helt och hållet med ”Albert”. På vår gata är det senaste tilltaget (förutom att flytta ut sina trädgårdsmöbler i gatan) att grannarna har gått och köpt en egen ”Akta Lekande Barn”- skylt som de dagligen ställer i mitten av vägen. Detta gör att man inte bara ska smygköra förbi deras lekande barn på gatan, man måste dessutom ta hänsyn till en plastskylt uppställt mitt I vägen.
   Detta kan väl ändå inte anses vara ok?
   De som bor mittemot dessa människor måste dessutom dagligen ta hänsyn till denna skylt när de ska ta sig ut från sin uppfart då den blockerar vägen för dem.
   Säger likadant: Gatan är inte någons privata tomt, och jag ber inte heller om ursäkt för att jag vill kunna bruka den som det är tänkt.

 18. Ni borde verkligen ta tag i järnvägsövergångarna på Trelleborgsvägen och Djurslövsvägen och delvis på Klågerupsvägen. Det går knappt att passera med cykel längre utan att halvt slå ihjäl sig. Ett tips är ju bara att helt enkelt asfaltera igen övergångarna, de används ju aldrig av tåg och när det är dax för tåg så är det ju inte så svårt att ta bort.

  1. Hej Robert,
   Järnvägsövergångar är främst en fråga för Trafikverket då järnvägen är statlig. Trelleborgsvägen och Djurslövsvägen är staliga vägar medan Klågerupsvägen är kommunal. Vi kommer att framföra din synpunkt till Trafikverket.

   Lisa Callréus, Trafik- och exploateringsingenjör

 19. Tack för svar! Så bra , då hoppas vi på det bästa och att man inte planerar att höja hastigheten.

 20. Åtskilliga bilister överskrider hastighetsgränsen 50 km/h på Ga Lundavägen i Hjärup. Det finns på andra ställen i kommunen mätanordningar som synliggör hastigheterna och som kan användas som underlag för eventuell sänkning av hastighetsbegränsningen. Det vore jättebra med en sådan på Ga Lundavägen också! Jag har vänt mig till Trafikverket som uppger att det är kommunen som ska begära en eventuell sänkning av hastigheten av myndigheten, så hänvisa mig inte till Trafikverket i ert svar. Kan ni inte försöka hejda fartsyndarna?

  1. Hej Cecilia,
   Gamla Lundavägen är en statlig väg, vilket innebär att det är Trafikverket som är väghållare och ansvarar för trafiksäkerheten på vägen. Vägen genom Hjärup ligger inom tättbebyggt område och därmed är det kommunen som beslutar om hastigheten på vägen. Utanför tättbebyggt område är det länsstyrelsen och Trafikverket som beslutar om hastigheten. Översyn av hastigheten på Gamla Lundavägen pågår och beslut om förändrade hastigheter planeras till hösten.

   Lisa Callréus, Trafik- och exploateringsingenjör


 • Kommentarer


  pool

 • Blanketter


  pool

  Vill du söka barnomsorg, beställa betyg eller ansöka om bygglov? Här hittar du kommunens blanketter och här kommer du att hitta våra e-tjänster. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 23 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare ger själ och hjärta åt vår verksamhet. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »