Boende

Trädgård med bänkar

Staffanstorps läge är fantastiskt. Mitt i en expansiv region, mitt i det vackra öppna skånska landskapet. Här finns Sveriges bästa jordbruksmark, pilevallar, bronsåldershögar, lummiga byar och artrika naturområden.

Har du någonsin hört talas om att en hel centralort låter göra en ”extreme makeover”. Det krävs mod för en sådan insats, men det har vi. Efter en arkitekttävling 1989 byggde vi om vårt centrum totalt. Från trist förort till vacker levande skånsk småstad.

Inne i Staffanstorp finns nästan allt, dessutom är Malmö, Lund och Köpenhamn på bekvämt pendlingsavstånd. Kan man bo bättre?

Var kan jag hitta bostad?

Här hittar du bostäder av alla typer, allt från hyreslägenheter via bostadsrätter till större tomter med fribyggda villor. I Staffanstorps och Hjärups tätorter finns tätare bebyggelse med lägenheter där kommunikationer, service och nöjen finns runt hörnet, här finns också villa- och radhusområden där du ofta har en tomt att njuta av. Beger du dig sedan utanför tätorten hittar du både lantgårdar och annan typ av boende där naturen oftast är en viktig faktor.

Hyresvärdar i Staffanstorp (med reservation för att den inte är fullständig)

Projektkatalog för Bostadsbyggande

För information om bostadsbyggnadsprojekten i Staffanstorps kommun läs Tillväxtkatalogen 2014-2023

Syftet med projektkatalogen är att ge en samlad redovisning över utbyggnaden av bostäder och verksamhetsområden i ett tioårsperspektiv Den är ett viktigt styr- och planeringsdokument och används som underlag för budgetarbete och olika prognoser och är också ett viktigt beslutsunderlag för investeringsbudgeten. Projektkatalogen används som informationsmaterial såväl internt som externt, för kommuninvånare, exploatörer, nyinflyttade, bostadssökande och andra.

I Sydvästskåne bedöms att tusentals nya bostäder behöver byggas. Väldigt många köar efter bostad i Staffanstorps kommun och byggare står i kö för att få bygga i kommunen. Utan ökande befolkning blir vi färre unga och fler äldre. Skatteintäkterna påverkas – och då påverkas också servicen. Kommunfullmäktiges beslut om tillväxt bygger på denna kunskap och önskan om att Staffanstorp ska delta i Öresundsregionens starka tillväxt.

Bostadsbyggande där kommunen är markägare

Största delen av kommunens markinnehav finns inom våra tätorter, Staffanstorp och Hjärup men även på landsbygden. En del av kommunens markinnehav utgörs av Vikhemsområdet och Sockerbruksområdet som är två stora utbyggnadsområden. Det finns även många andra markägare som utvecklar sina markinnehav för bostadsbyggande. Staffanstorps Kommun har tagit fram riktlinjer för hur kommunen och privata aktörer bör samarbeta för att uppnå en effektiv plan- och genomförandeprocess.

Detaljplaner i Staffanstorps kommun

För information om pågående och avslutade detaljplaner i kommunen läs mer under Samhällsplanering >>

Hoppa till navigering

382 kommentarer till Boende

 1. Hej!

  Sedan lång tid tillbaka så rids det på cykel/gångbanorna i Hjärup. Framför allt kring Trädgårdslunden. Inget fel i det kanske men det som lämnas efter är inte okej. Gång på gång så är det fullt med hästskit över hela cykel/gångbanan. Inte så fräscht att cykla och gå i. Eller när det lämnas massa skit precis utanför lekplatsen i Trädgårdslunden där barn leker hela dagarna…

  Det finns en stackars undangömd skylt i korsningen vid Ljungs handel men inga förbudsskyltar in mot Hjärup/Trädgårdslunden. Jag mejlade precis till Medborgarkontoret 4 foton där ni finner den senaste veckans ranson… Det är vid tre olika platser från inne på Trädgårdslundsområdet vid husen och på cykel/gångbanan ut mot Ljungs handel.

  Jag undrar nu vad kommunen gör åt detta för nu börjar i alla fall vi tröttna rejält. Hade jag sett vem som orsakat det så hade jag pratat direkt med dem men det har jag aldrig gjort. Lika som jag hade sagt till en hundägare som inte plockade upp efter sitt djur. Misstänker då hästgården vid Ljungs handel eftersom den ligger närmast men det vet jag ju inte säkert.

  Jag skulle verkligen uppskatta ett svar i denna fråga.

  Tack på förhand!

  1. Hej Tina!

   Då gång- och cykelvägen är just en gång- och cykelväg är det förbjudet att färdas till häst där. Läs mer om hästar i trafiken på Trafikverkets webbplats (se länk nedan).
   Vi får be dig kontakta polisen i detta ärende.
   https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/Gaende-rullstolsburen-rullskridskor/Hastar-i-trafiken/

   Med vänlig hälsning
   Karl Andersson, Parkingenjör

   1. Hej Karl!

    Tack för ditt svar även om jag anser att det känns väldigt misströstande och intetsägande. Tror knappast polisen kommer göra något åt denna saken med sina begränsade resurser.

    Önskar dig en trevlig dag!

    Mvh Tina Jensen

 2. Hej,
  Ämnesvägen i Hjärup har ju stora träd. Jag tror det är lindar mot Vikingsrosidan. Dessa har blivit väldigt stora och jag undrar om det inte finns möjlighet att ta ner dem en stor bit då de skuggar våra tomter på Terminsvägen.

  Tack för en annars mycket välskött parksida i Hjärup.

  1. Hejsan Hans!
   Roligt att höra att även ni medborgare tycker att driften av grönytorna fungerar bra!

   Vi beskär i stort sett aldrig träd på höjden. Det beror på att öppna snittytor i toppskotten, det vill säga topparna på träden, är en väldigt vanlig ingång till röta. Det i sin tur leder till att träden kan dö helt, något som vi så klart vill undvika. Träd som beskärs på höjden blir också ganska vanprydande och glesa. Beklagar att svaret kanske inte är vad du önskar höra, men jag hoppas att du har förståelse för detta.

   Trevlig helg! Med vänlig hälsning
   Karl Andersson, Parkingenjör.

 3. Hej!
  Det finns två lyktstolpar i den lilla parken mellan Lindvägen och gång- och cykelstigen som sträcker sig mellan Kronoslättsvägen/Järnvägsgatan och Stamvägen. ”Parken” gränsar till en industrifastighet. Dessa två lyktstolpar har inte varit i funktion på väldigt länge och jag hoppas att kommunen åtgärdar saken när vi nu går mot mörkare tider.

  1. Hej
   Belysningen i parken kommer att ersättas med lägre pollarbelysning.
   Planen är att detta utförs i år i samband med förbättring av belysningen utmed gång- och cykelstråken söder om denna park som går mellan Stamvägen och Klågerupsvägen.
   Hälsningar
   Kerstin Jensen, Projektledare infra

 4. Vad ska hända på Anneroskolans område?

  Ska skolan rivas? Vad ska hända på marken sen? Bostäder? Tomter till salu?

  MVH
  Jennifer

  1. Hej!

   Skolan kommer att rivas. Troligtvis kommer det sedan att bli aktuellt med nya bostäder på platsen, men för det finns det ännu inget politiskt uppdrag.

   MVH Katarina Jeraeus, planarkitekt

 5. Hej alla Hjärupsbor och ansvariga inom kommunen.

  Olaglig utställning av granskningshandling?
  Kom till Hjärups bibliotek idag för att sätta mig in i järnvägsplanerna. Är f d Hjärupsbor och inte så hemma på biblioteket. Efter en del letande var det nödvändigt att fråga var planerna fanns. Jag fick hjälp. Tack för det.
  Där finns liggande på ett bord plantexter med förminskade plankartor samt samrådsredogörelser. Plankartorna i det närmaste oläsliga utan förstoringsglas och ännu mindre möjliga att mäta avstånd på. Detta förhållande strider enligt min mening mot gällande lagregler om samråd.
  Vi har framför oss det största projekt alla kategorier i Hjärup och effekter av det för minst 100 år framåt och så genomförs ett så bedrövligt samråd om det slutliga samlade planförslaget. Någon bör snarast skämmas och sätta in åtgärder.

 6. Hej!

  Bra att Ni kommer och mäter hastigheten!
  Min och många andras önskan är dock att det kunde varit lite fler gånger än 1 gång per år…

  Nu under vår/sommar perioden är det som absolut värst när alla sportbilar och motorcyklar kommer farandes som ett pennsträck utanför våra tomter vid Mjölnarevägen (mellan kyrkan och Industrivägen).
  Vi bör få någon form att farthinder.

  Vilka svar får Ni på Polisen ifrån kommunen?
  Har kommunen fått se era rapporter?

  …Syns Ni så avskräcker Ni.

  Tacksam för svar.

  /Peter


Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.