Boende

Trädgård med bänkar

Staffanstorps läge är fantastiskt. Mitt i en expansiv region, mitt i det vackra öppna skånska landskapet. Här finns Sveriges bästa jordbruksmark, pilevallar, bronsåldershögar, lummiga byar och artrika naturområden.

Har du någonsin hört talas om att en hel centralort låter göra en ”extreme makeover”. Det krävs mod för en sådan insats, men det har vi. Efter en arkitekttävling 1989 byggde vi om vårt centrum totalt. Från trist förort till vacker levande skånsk småstad.

Inne i Staffanstorp finns nästan allt, dessutom är Malmö, Lund och Köpenhamn på bekvämt pendlingsavstånd. Kan man bo bättre?

Var kan jag hitta bostad?

Här hittar du bostäder av alla typer, allt från hyreslägenheter via bostadsrätter till större tomter med fribyggda villor. I Staffanstorps och Hjärups tätorter finns tätare bebyggelse med lägenheter där kommunikationer, service och nöjen finns runt hörnet, här finns också villa- och radhusområden där du ofta har en tomt att njuta av. Beger du dig sedan utanför tätorten hittar du både lantgårdar och annan typ av boende där naturen oftast är en viktig faktor.

Hyresvärdar i Staffanstorp,(med reservation för att den inte är fullständig)

Projektkatalog för Bostadsbyggande

För information om bostadsbyggnadsprojekten i Staffanstorps kommun läs Tillväxtkatalogen 2012-2021.

Syftet med projektkatalogen är att ge en samlad redovisning över utbyggnaden av bostäder och verksamhetsområden i ett tioårsperspektiv Den är ett viktigt styr- och planeringsdokument och används som underlag för budgetarbete och olika prognoser och är också ett viktigt beslutsunderlag för investeringsbudgeten. Projektkatalogen används som informationsmaterial såväl internt som externt, för kommunin-vånare, exploatörer, nyinflyttade, bostadssökande och andra.

I Sydvästskåne bedöms att tusentals nya bostäder behöver byggas. Väldigt många köar efter bostad i Staffanstorps kommun och byggare står i kö för att få bygga i kommunen. Utan ökande befolkning blir vi färre unga och fler äldre. Skatteintäkterna påverkas – och då påverkas också servicen. Kommunfullmäktiges beslut om tillväxt bygger på denna kunskap och önskan om att Staffanstorp ska delta i Öresundsregionens starka tillväxt.

Bostadsbyggande där kommunen är markägare

Största delen av kommunens markinnehav finns inom våra tätorter, Staffanstorp och Hjärup men även på landsbygden. En del av kommunens markinnehav utgörs av Vikhemsområdet och Sockerbruksområdet som är två stora utbyggnadsområden. Det finns även många andra markägare som utvecklar sina markinnehav för bostadsbyggande. Staffanstorps Kommun har tagit fram riktlinjer för hur kommunen och privata aktörer bör samarbeta för att uppnå en effektiv plan- och genomförandeprocess.

Detaljplaner i Staffanstorps Kommun

För information om pågående och avslutade detaljplaner i kommunen läs mer Stadsplanering>>

Hoppa till navigering

388 kommentarer till Boende

 1. Hej!

  Vad gäller för parkering på gata i villaområde?
  Jag tänker på vad som kommer att gälla på nybyggnadsområdet Stora Uppåkra/Louisebergsvägen.
  Jag undrar även om rätten för de boende att parkera bilar på sin egen tomtframsida, tex längs fasad (mot gata) utöver att parkera vid/inom carport/garage.

  Vänligen
  Fia

  1. Hej Fia,
   Gatorna i området Bergströmshusen-Lousieberg tillhör en vägförening. Vägföreningen kan ansöka hos länsstyrelsen om det finns önskemål om att reglera hur länge bilarna får stå på gatan.

   På kommunens gator inom tättbebyggt område gäller att fordon inte får parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, måndag-fredag.

   Lisa Callréus, Tekniska enheten

 2. Jag bor på Bragevägen och nyligen har man varit och kollat i brunnarna upp mot korsningen till Kyrkovägen. Någon av brunnslocken har inte kommit på rätt plats utan ligger och vippar och smäller när bilar kör över det. Skulle någon kunna åka dit och lägga på locken i rätt läge?

  1. Hej Eva

   Detta är fixat nu

   MVH
   Tekniska Enheten

 3. Hej! Längs med Blekingevägen är det ett mycket populärt stråk för hundägare (gröna remsan längs med vägen). Dock finns det ingen latrintunna i närheten och den smala gräsremsan blir ofta överfull utav hundbajshögar som ingen plockar upp! Jag har häck mot denna remsa, jag kan stå ut med att hundarna pinkar ner min häck, men att min dotter ska gå i hundskit nästan dagligen är bara för mycket. Ni måste sätta upp fler papperskorgar direkt i anslutning (hade själv inte velat gå och bära på hundbajs) till denna plätt!
  På förhand tack!
  /Katarina

  1. Hej
   Det finns i dag en latrintunna i varje ände av Blekingevägen och när man är mitt i mellan dessa så är det 140 meter till båda. Problemet att sätta upp fler på denna sträckan är att dom kommer för nära fastigheterna och det brukar inte vara populärt bland fastighetsägarna. Om du tycker det är ok att vi sätter upp en latrintunna utanför din fastighet så är det ok för vår del.
   Mvh Bengt Larsson

 4. Nya området i Stora Uppåkra(Louisebergsvägen,Bergströms väg mm)
  Inte klokt att kommunen lägger över ansvaret på sina 100-tals nya skattebetalare.
  Har nu hört att vi skall både betala till en samfällighet för vägar och en samfällighet för lekplats,grönområde,belysning,sätta upp och tömma hundlatriner mm.Visste innan att vi skulle ingå i den befintliga vägföreningen,men inte att det skulle tillkomma en massa andra samfälligheter.Hade man vetat detta innan hade man absolut inte flyttat hit.Har hört att det är så även i Hjärup.Hoppas att varenda hundägare kastar skiten i sina soptunnor!!Nej,området får väl förfalla så får media komma hit och göra ett reportage
  Mvh Stefan

 5. Varför händer det inget? Lamporna släcks fortfarande inte kl 21:00! Nu får ni faktiskt agera!

  1. Hej
   Vi har åtgärdat felet så att lamporna ska fundera som det är tänkt, men tyvärr är det någon som bryter sig in i skåpet och har ändrar tiduret och tänder lamporna. Denna skadegörelse polisanmäls.

   För bäst behandling av felanmälan så ska dessa lämnas på kommunens hemsida se under http://staffanstorp.se/kommunen/om-kommunen/kontakt/ då kommer det direkt till rätt entreprenör.

   Entreprenadingenjör Kerstin Jensen

 6. Hej!
  Gör om och gör rätt, lamporna släcks 23.00 på idrottsplatsen.

 7. Hej
  Vi har åtgärdat felet så att lamporna ska fundera som det är tänkt, men tyvärr är det någon som bryter sig in i skåpet och har ändrar tiduret och tänder lamporna. Denna skadegörelse polisanmäls.

  För bäst behandling av felanmälan så ska dessa lämnas på kommunens hemsida se under http://staffanstorp.se/kommunen/om-kommunen/kontakt/ då kommer det direkt till rätt entreprenör.

  Entreprenadingenjör Kerstin Jensen

  1. Har ni åtgärdat något som gör att de inte kan bryta sig i skåpet eller så att lamporna är helt släckta? Blev väckta kl 00:00 av ett gäng som förde ett rent ut sagt jäkla liv och som dessutom spelade hög musik. Inte så uppskattat. Det funkar inte att ha det så när man ska upp och sköta sitt jobb.


Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.