Boende

Trädgård med bänkar

Staffanstorps läge är fantastiskt. Mitt i en expansiv region, mitt i det vackra öppna skånska landskapet. Här finns Sveriges bästa jordbruksmark, pilevallar, bronsåldershögar, lummiga byar och artrika naturområden.

Har du någonsin hört talas om att en hel centralort låter göra en ”extreme makeover”. Det krävs mod för en sådan insats, men det har vi. Efter en arkitekttävling 1989 byggde vi om vårt centrum totalt. Från trist förort till vacker levande skånsk småstad.

Inne i Staffanstorp finns nästan allt, dessutom är Malmö, Lund och Köpenhamn på bekvämt pendlingsavstånd. Kan man bo bättre?

Var kan jag hitta bostad?

Här hittar du bostäder av alla typer, allt från hyreslägenheter via bostadsrätter till större tomter med fribyggda villor. I Staffanstorps och Hjärups tätorter finns tätare bebyggelse med lägenheter där kommunikationer, service och nöjen finns runt hörnet, här finns också villa- och radhusområden där du ofta har en tomt att njuta av. Beger du dig sedan utanför tätorten hittar du både lantgårdar och annan typ av boende där naturen oftast är en viktig faktor.

Hyresvärdar i Staffanstorp,(med reservation för att den inte är fullständig)

Projektkatalog för Bostadsbyggande

För information om bostadsbyggnadsprojekten i Staffanstorps kommun läs Tillväxtkatalogen 2014-2023

Syftet med projektkatalogen är att ge en samlad redovisning över utbyggnaden av bostäder och verksamhetsområden i ett tioårsperspektiv Den är ett viktigt styr- och planeringsdokument och används som underlag för budgetarbete och olika prognoser och är också ett viktigt beslutsunderlag för investeringsbudgeten. Projektkatalogen används som informationsmaterial såväl internt som externt, för kommunin-vånare, exploatörer, nyinflyttade, bostadssökande och andra.

I Sydvästskåne bedöms att tusentals nya bostäder behöver byggas. Väldigt många köar efter bostad i Staffanstorps kommun och byggare står i kö för att få bygga i kommunen. Utan ökande befolkning blir vi färre unga och fler äldre. Skatteintäkterna påverkas – och då påverkas också servicen. Kommunfullmäktiges beslut om tillväxt bygger på denna kunskap och önskan om att Staffanstorp ska delta i Öresundsregionens starka tillväxt.

Bostadsbyggande där kommunen är markägare

Största delen av kommunens markinnehav finns inom våra tätorter, Staffanstorp och Hjärup men även på landsbygden. En del av kommunens markinnehav utgörs av Vikhemsområdet och Sockerbruksområdet som är två stora utbyggnadsområden. Det finns även många andra markägare som utvecklar sina markinnehav för bostadsbyggande. Staffanstorps Kommun har tagit fram riktlinjer för hur kommunen och privata aktörer bör samarbeta för att uppnå en effektiv plan- och genomförandeprocess.

Detaljplaner i Staffanstorps kommun

För information om pågående och avslutade detaljplaner i kommunen läs mer under Samhällsplanering >>

Hoppa till navigering

490 kommentarer till Boende

 1. Hej
  Har idag besökt Staffanstorp och sett alla fina urnor med uteplanteringar. I Hjärup finns bara en plantering vid Klockargårdsvägen, en plantering som inte många ser. Fick också idag veta att t ex Nafnes torg i Hjärups ägs av kommunala bostadsbolaget och att de är dom som i så fall skall placera ut en ev plantering. Men borde inte kommunen med lite god vilja kunna placera några urnor med blommor där ändå? Ringa och fråga om det är OK? Eller be det egna bostadsbolaget att göra så? Om inte, borde ni väl annars kunna hitta någon mer central plats till en kommunal plantering till mångas glädje, precis som i huvudorten.

  1. Hej Annette
   Blomsterkärlen vid Klockargårdsvägen är placerade mitt i ett gång- och cykelvägs stråk, som är rikligt trafikerat av både gående och cyklister. På Nafnes Plats har vi också krukor med sommarblommor. Dessa är också placerade där både gående och cyklister rör sig dagligen. Torget vid skolan tillhör Staffanstorps kommunfastigheter. Jag får be dig kontakta dem angående blomsterkrukor på torget, 046-280 43 00.
   Vänligen
   Marie Schyllert

 2. Jag undrar när gångstigen mellan Tvillingarnas väg o Stenbockensväg ska asfalteras`? Finns minst en gångstig till som behöver åtgärdas.

  1. Hej!

   De gångstigarna finns inte med i vår planering för vare sig detta eller kommande år. Jag kommer att titta på dem på plats för att se om vi då gör en annan bedömning.

   Vänlig hälsning
   Anna Palm

   1. Hur tänker du där Anna Palm? Vet inte den ena handen vad den andra gör?
    Skrivet av Daniel Velin den 11:e Juni:”Entreprenören Kasab har fått till 29 juni på sig att färdigställa allt inom projekt Kyrkbyn, så även gångstigen mellan nämnda vägar.”

    1. Hej!

     Som frågan var ställd anade jag inte att det rörde sig om återställning efter fibergrävning. Det är inte jag som ansvarar för grävtillstånden och jag har därför ingen möjlighet att ha koll på allt som händer inom det området. Jag har ansvar för beläggningsunderhållet. Dock är vi på kontoret samtliga medvetna om att återställningen efter grävningen dragit ut på tiden men att det precis som Daniel skriver snart ska vara klart.

     Vänligen Anna Palm, Staffanstorps kommun

 3. Tack för den nya, fina sagolekplatsen vid Mellanvången! Den är välbesökt och populär och många som besöker den har fika och annat med sig som behövs när man är ute med barnen. Tyvärr är papperskorgarna alldeles för små och saknar lock. Detta betyder att de snart blir överfulla samt att fåglarna tömmer innehållet på marken i jakt på mat. Överallt ligger plast, papper, flaskor, ja, till och med blöjor. Både här och på andra välbesökta platser och genomfartsleder är det samma syn tyvärr: överallt skräp som plockats från soptunnorna av fåglarna. Vänligen sätt ut större soptunnor med lock, vilket gör att tunnorna kanske inte behöver tömmas så ofta samt att fåglarnas jakt på mat försvåras!

 4. Hej.

  Dags att klippa ängen mellan meteor & satellitvägen.

  Det är riktigt högt nu

  1. Området ligger på kvartersmark och har tidigare inte klippts. Troligtvis kommer området att bebyggas inom en snar framtid.
   Hälsn Carin Nilsson Exploateringsavdelningen.

 5. Hej
  Jag undrar vart man vänder sig när någons ”häck” växer betydligt längre ut på gatan än vad deras tomt är och dessutom vuxit förbi skyltar?
  Mvh
  Katarina

  1. Hej Katarina!
   Antingen skriver du in det som ett medborgarärende eller så mejlar du teknik@staffanstorp.se. Du kan också pröva att ringa medborgarkontoret och be att få bli kopplad till rätt tjänsteman, men det är inte alltid vi kan svara.
   Med vänlig hälsning
   Karl Andersson, Staffanstorps kommun

 6. Hur går det med mitt förslag om större soptunnor med lock? Se tidigare inlägg.

  1. Hej Anna!
   Soptunnor med lock har prövats innan och tyvärr blir de ofta vandaliserade. Vår entreprenör kommer sätta upp kedjor som försvårar för fåglarna på papperskorgarna vid Sagolekan. I entreprenörens uppdrag ingår att tömma papperskorgarna vid behov, dock minst en gång i veckan. Upplever du att det är fullt någonstans får du gärna meddela detta via hemsidan.
   Med vänlig hälsning
   Karl Andersson, Staffanstorps kommun

 7. I går var jag i hundrastgården i Hjärup. Det behövs verkligen klippas där nu! Bara en massa tistlar och klöverblommor. Blommorna är ju fina i sig men det fanns också massor av bi som gillade dem och min hund blev stucken i tassen :( Och så är latrintunnan överfull. Det behövs helt klart tätare tillsyn, både tömning och gräsklippning.
  Tack för en i övrigt jättebra rastgård !

  1. Hej Wiktor!
   Vi har meddelat vår driftsentreprenör detta.
   Med vänlig hälsning
   Karl Andersson, Staffanstorps kommun

 8. Hej! Jag bor i Trädgårdslunden, Hjärup. Jag tycker att något borde göras åt parkeringen på området. Det finns flera besöksparkeringar men dessa används väldigt sällan. Istället parkerar besökare på gatan vilket gör det väldigt svårt att köra förbi och också att komma ut från sin egen uppfart. Kan man reglera parkeringen på något sätt?

  1. Hej Sandra,
   Det finns många trafikregler som gäller utan att de är utmärkta med vägmärke. Grundreglerna för parkering är att man inte får stanna eller parkera så att fara uppstår eller så att man hindrar eller stör andra. Man får inte heller parkera framför infarten till en fastighet, eller så att in- och utfart till fastigheten försvåras. För mer information om parkering se broschyr på Transportstyrelsens hemsida.

   Lisa Callréus, Trafik- och exploateringsingenjör

 9. Häckarna runt koloniområdet i Hjärup har aldrig sett hemskare ut än just nu. Uruselt klippta för ca 2 veckor sedan och med skräpet fortfarande liggande kvar på gräset utanför. Hur man kan misshandla en häck på detta sätt är obegripligt. Som om inte detta vore nog verkar det som om entreprenören fått besked om att bara klippa halva ovansidan (utsidan), kolonisterna själva är nog tänkta att klippa ”sin” halva. Resultatet av detta är att stora delar av häckarna inte är klippta på halva ovansidan! Det ser verkligen inte klokt ut! Borde inte entreprenörens uppdrag vara att klippa utsidan och hela ovansidan? Det är verkligen synd att ett annars så fint område skall misshandlas på detta sätt.

  1. Hej Annette!
   Kul att höra att du gillar området med kolonierna och rosariet! Häckklippningen har lämnat mycket att önska. Vi har tagit diskussionen med entreprenören och de kommer att klippa med en större maskin som når bättre på måndag (6/7). I deras uppdrag ingår mycket riktigt att klippa utsida och ovansida på häckarna.
   Med vänlig hälsning
   Karl Andersson, Staffanstorps kommun

 10. Jag undrar var det är tänkt att husägare med mer än en bil och besökare till Griffelvägen i Hjärup skall parkera. Om man parkerar på gatan kan inte bilar köra förbi utan att köra upp på trottoaren på motsatta sidan och på trottoaren får man väl inte lov att parkera?

  1. Hej Annette,
   Det är inte tillåtet att stanna eller parkera på gångbanor och man får inte heller parkera så att man hindrar annan trafik. Hur många bilparkeringar det finns per fastighet är något som man måste ta i beaktande när man köper hus. Allmän parkering för besökande finns på många ställen i Hjärup, t ex i slutet av Tågvägen.

   Lisa Callréus, Trafik- och exploateringsingenjör


Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.