Boende

Trädgård med bänkar

Staffanstorps läge är fantastiskt. Mitt i en expansiv region, mitt i det vackra öppna skånska landskapet. Här finns Sveriges bästa jordbruksmark, pilevallar, bronsåldershögar, lummiga byar och artrika naturområden.

Har du någonsin hört talas om att en hel centralort låter göra en ”extreme makeover”. Det krävs mod för en sådan insats, men det har vi. Efter en arkitekttävling 1989 byggde vi om vårt centrum totalt. Från trist förort till vacker levande skånsk småstad.

Inne i Staffanstorp finns nästan allt, dessutom är Malmö, Lund och Köpenhamn på bekvämt pendlingsavstånd. Kan man bo bättre?

Var kan jag hitta bostad?

Här hittar du bostäder av alla typer, allt från hyreslägenheter via bostadsrätter till större tomter med fribyggda villor. I Staffanstorps och Hjärups tätorter finns tätare bebyggelse med lägenheter där kommunikationer, service och nöjen finns runt hörnet, här finns också villa- och radhusområden där du ofta har en tomt att njuta av. Beger du dig sedan utanför tätorten hittar du både lantgårdar och annan typ av boende där naturen oftast är en viktig faktor.

Hyresvärdar i Staffanstorp,(med reservation för att den inte är fullständig)

Projektkatalog för Bostadsbyggande

För information om bostadsbyggnadsprojekten i Staffanstorps kommun läs Tillväxtkatalogen 2013-2022 .

Syftet med projektkatalogen är att ge en samlad redovisning över utbyggnaden av bostäder och verksamhetsområden i ett tioårsperspektiv Den är ett viktigt styr- och planeringsdokument och används som underlag för budgetarbete och olika prognoser och är också ett viktigt beslutsunderlag för investeringsbudgeten. Projektkatalogen används som informationsmaterial såväl internt som externt, för kommunin-vånare, exploatörer, nyinflyttade, bostadssökande och andra.

I Sydvästskåne bedöms att tusentals nya bostäder behöver byggas. Väldigt många köar efter bostad i Staffanstorps kommun och byggare står i kö för att få bygga i kommunen. Utan ökande befolkning blir vi färre unga och fler äldre. Skatteintäkterna påverkas – och då påverkas också servicen. Kommunfullmäktiges beslut om tillväxt bygger på denna kunskap och önskan om att Staffanstorp ska delta i Öresundsregionens starka tillväxt.

Bostadsbyggande där kommunen är markägare

Största delen av kommunens markinnehav finns inom våra tätorter, Staffanstorp och Hjärup men även på landsbygden. En del av kommunens markinnehav utgörs av Vikhemsområdet och Sockerbruksområdet som är två stora utbyggnadsområden. Det finns även många andra markägare som utvecklar sina markinnehav för bostadsbyggande. Staffanstorps Kommun har tagit fram riktlinjer för hur kommunen och privata aktörer bör samarbeta för att uppnå en effektiv plan- och genomförandeprocess.

Detaljplaner i Staffanstorps Kommun

För information om pågående och avslutade detaljplaner i kommunen läs mer Stadsplanering>>

Hoppa till navigering

387 kommentarer till Boende

 1. Hej!
  Som alldeles nyinflyttad till Apoteksgatan undrar jag nu om det finns något som säger hur dags man får påbörja leveranser etc till butiker runt området. Halvfyra på morgonen känns alldeles för tidigt…
  Mvh/
  Pia

  1. Hej Pia,

   Vad jag vet så finns det inga bestämmelser om vilka tider som leveranser får ske. Däremot så kan du, om du vill, komma in med ett klagomål till oss på Miljöenheten, och därefter behandlar vi ärendet samt gör en utredning. Du kan höra av dig till oss via mejl eller via växeln (Tfn: 046-25 11 00).

   Mvh
   Katia Lilja, Miljöenheten

 2. Hejsan!
  Jag undrar varför det ALDRIG sopas på Ingvarshem. Allt gräsklipp ligger kvar på vägarna inne i området om inte de boende själv sopar bort det. Nu kommer hösten och med det alla löv som inte heller sopas bort. Kan inte vara bra för brunnarna inom området.


Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.