Boende

Trädgård med bänkar

Staffanstorps läge är fantastiskt. Mitt i en expansiv region, mitt i det vackra öppna skånska landskapet. Här finns Sveriges bästa jordbruksmark, pilevallar, bronsåldershögar, lummiga byar och artrika naturområden.

Har du någonsin hört talas om att en hel centralort låter göra en ”extreme makeover”. Det krävs mod för en sådan insats, men det har vi. Efter en arkitekttävling 1989 byggde vi om vårt centrum totalt. Från trist förort till vacker levande skånsk småstad.

Inne i Staffanstorp finns nästan allt, dessutom är Malmö, Lund och Köpenhamn på bekvämt pendlingsavstånd. Kan man bo bättre?

Var kan jag hitta bostad?

Här hittar du bostäder av alla typer, allt från hyreslägenheter via bostadsrätter till större tomter med fribyggda villor. I Staffanstorps och Hjärups tätorter finns tätare bebyggelse med lägenheter där kommunikationer, service och nöjen finns runt hörnet, här finns också villa- och radhusområden där du ofta har en tomt att njuta av. Beger du dig sedan utanför tätorten hittar du både lantgårdar och annan typ av boende där naturen oftast är en viktig faktor.

Hyresvärdar i Staffanstorp,(med reservation för att den inte är fullständig)

Projektkatalog för Bostadsbyggande

För information om bostadsbyggnadsprojekten i Staffanstorps kommun läs Tillväxtkatalogen 2013-2022 .

Syftet med projektkatalogen är att ge en samlad redovisning över utbyggnaden av bostäder och verksamhetsområden i ett tioårsperspektiv Den är ett viktigt styr- och planeringsdokument och används som underlag för budgetarbete och olika prognoser och är också ett viktigt beslutsunderlag för investeringsbudgeten. Projektkatalogen används som informationsmaterial såväl internt som externt, för kommunin-vånare, exploatörer, nyinflyttade, bostadssökande och andra.

I Sydvästskåne bedöms att tusentals nya bostäder behöver byggas. Väldigt många köar efter bostad i Staffanstorps kommun och byggare står i kö för att få bygga i kommunen. Utan ökande befolkning blir vi färre unga och fler äldre. Skatteintäkterna påverkas – och då påverkas också servicen. Kommunfullmäktiges beslut om tillväxt bygger på denna kunskap och önskan om att Staffanstorp ska delta i Öresundsregionens starka tillväxt.

Bostadsbyggande där kommunen är markägare

Största delen av kommunens markinnehav finns inom våra tätorter, Staffanstorp och Hjärup men även på landsbygden. En del av kommunens markinnehav utgörs av Vikhemsområdet och Sockerbruksområdet som är två stora utbyggnadsområden. Det finns även många andra markägare som utvecklar sina markinnehav för bostadsbyggande. Staffanstorps Kommun har tagit fram riktlinjer för hur kommunen och privata aktörer bör samarbeta för att uppnå en effektiv plan- och genomförandeprocess.

Detaljplaner i Staffanstorps Kommun

För information om pågående och avslutade detaljplaner i kommunen läs mer Stadsplanering>>

Hoppa till navigering

381 kommentarer till Boende

 1. Hej,

  Jag skulle vilja hyra ett garage till min lilla sportfiskebåt i Staffanstorp. Jag har redan kontaktat hyresvärdarna i listan ovan, tyvärr utan framgång men jag tänkte höra om det finns några andra tips att ta till? Jag flyttar från villa till bostadsrätts lgh i Staffanstorp den 1 maj och jag skulle verkligen uppskatta ett tips eller två! Hoppas på tur.
  :-)

  MVH

  Kalle Rosensköld

 2. Hej,
  Vet att det tidigare skrivits om att boende samt ”besökare” till Stinsgården i Hjärup använt Banmästargården som genomfartsled. I hög fart ska tilläggas.
  Detta pågår fortfarande!
  Dessutom dök det under Annandag påsk även upp en sopbil från Sita. Denna chaufför tog i stort sett en kurva på två hjul (i båda riktningarna) eftersom han körde så fort. Varför ska boende på Banmästargården utsättas för fara pga. att angränsande bostadsområde har låsta vägbommar?

  När jag ändå har ordet vill jag bjuda in Tekniska avd inom Staffanstorps kommun till att grundligt sopa gatorna på Banmästargården ;-)

  Med vänlig hälsning,
  Cecilia

  1. Hej Cecilia
   Det är inte meningen att besökare skall använda Banmästaregården som infart och kommer att titta på vilka åtgärder som är lämpliga.
   Vi påtalar för Sita att dom skall köra försiktigt.
   När det gäller sopning så var jag ute och tittade i dag och kunde konstatera att gatorna inte var i behov av sopning.
   Mvh Bengt Larsson

 3. Hej!

  Hittade den här artikeln i SDS publicerad den 20 april: http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/staffanstorp/kommunen-varnar-for-att-ledningar-kan-hota-halsan/
  Först blev jag glad för jag trodde att kommunen ville gräva ned kraftledningen som kommer ligga väldigt nära ny skola, förskola och den nya parken i Hjärup men än en gång visar det sig att man från Staffanstorps politikers håll inte lägger fokus på Hjärup och de som bor där. Skulle vara intressant och höra hur man resonerar från kommunens håll när det gäller byggandet nära kraftledningen i Hjärup. Hur resonerar man kring detta?

  Med vänlig hälsning Johanna

  1. Hej Johanna.

   Kommunens inställning är att de ledningar som passerar Hjärup skall grävas ned. I väntan på nedgrävning så planeras bostäder, skola och park med hänsyn till skyddsavstånd för ledningarna. Du kan läsa mer om detta i planhandlingarna för Hjärup Nordost II
   http://staffanstorp.se/boende/detaljplaner/pagaende-planer/hjarup-no-etapp-2-aretruntbyn/

   Den ledning som du nämner som passerar öster om Hjärup är 130kV medan den som diskuteras i sydsvenskan är på 400kV.

   Mvh
   Pontus Borgstrand
   Exploateringschef

 4. I förrgår den 5 maj genomfördes en omfattande röjning av det grönområde som ligger mellan Blomstergården och Klockargårdsvägen. Visst fanns här en del visset, som behövde utgallras, men bort röjdes också vackra buskar, inklusive en synnerligen vacker fläder vars make inte finns på allmän mark i Hjärup. Detta omfattande ingrepp har, förmodar jag, en bärande motivation. Jag skulle vara tacksam för en förklaring.

  1. Hej Bengt,

   Grönytan var i dåligt skick och för att ge den ett fungerande helhetsintryck valde vi att röja allt utom de stora träden. Vi diskuterade att spara enstaka buskar av högre värde, men kom fram till att det skulle kännas plottrigt och osammanhängande.
   Vår förhoppning är att det genom denna åtgärd inte kommer ansamlas löst skräp i samma utsträckning och att hela ytan kring återvinningsstationen därmed ska lyftas.

   Med vänliga hälsningar
   Karl Andersson
   Parkingenjör

   1. Hej Karl,

    Ditt svar har en undflyende karaktär och ger tyvärr upphov till fler frågetecken än det rätar ut. Man undrar hur man kunde förutse att spara buskar av högre värde skulle ge ett plottrigt och osammanhängande intryck. Självklart behövdes en röjning för att bli av med all död växtlighet men lika självklart är att om man gjort så i första hand men sparat på de synnerligen vackra buskarna och sedan avlägsnat undervegetationen så hade man kunnat skapa en vacker miniatyrpark. Dessutom har röjningen genererat en mycket allvarlig störning av hela områdets miljö. Nu framträder de södra misskötta barackernas tak och baksidor med all tydlighet. Dessutom har återvinningsstationens behållare klivit in på grönområdet i all sin glans. Var det så man ville lyfta hela ytan kring dessa? Och varför har tre döda granar och några fula döda buskgrenar längst i söder lämnats kvar? Ovanpå allt eländet så har det tidigare livliga fågellivet minskat.
    Jag trodde ett tag att detta väldiga utrotande av skyddande växtlighet inte var en planering av dig i egenskap av parkingenjör men ett resultat av otillfredsställande instruktioner till de som utförde röjningen den 5 maj. Men efter att ha läst ditt svar ovan om igen så kan jag inte finna stöd för den möjligheten. Inte minst när jag läser följande yttrande: ” Vår förhoppning är att det genom denna åtgärd inte kommer ansamlas löst skräp i samma utsträckning och att hela ytan kring återvinningsstationen därmed ska lyftas”. Detta är en egendomlig motivering till all den förstörelse som ägt rum. Har kommunen tänkt sig att alla de som kommer vistas på resterna av grönområdet ska bli sophanterare? Många har uttryckt sin förtvivlan över vad som hänt – ordet vandalism hänger i luften här på Blomstergården. Så till sist en fråga, när ska den norra gräsytan, som förstörts av en grävskopa, återställas?
    Mvh,
    Bengt F.

    1. Hej igen Bengt,

     Tråkigt att ni upplever det på det viset.
     Återställningen av ytan kommer ske under veckan och viss kompletteringsplantering kommer ske under hösten.

     Det är FTI som har ansvaret för tömning och städning av återvinningsstationerna. Skulle ni uppleva problem med detta hänvisar vi till FTI:s formulär på deras hemsida.

     Med vänliga hälsningar
     Karl Andersson
     Parkingenjör

     1. Hej Karl!
      Ser fram mot återställningen. Den norra delen består nu bara av öppen jordyta och vattenpölar.
      Vi har inte upplevt något problem med FTI. Vårt stora missnöje gäller Staffanstorps kommuns skövling av ett trevligt grönområde. Värdefull växtlighet tillkommen under tiotals år är för alltid borta!

 5. Hej
  Jag är lite nyfiken på hur ofta som gräsmattorna på kommunalmark ska klippas. I orkesterbyn har jag ännu ej sett någon gräsklippning av gemensamhetsytorna i år och med tanke på att lantbrukarna i närområdet har börjat ta in första vallskörden kanske det kan vara läge även för kommunen att ta in energirikt vinterfoder.
  Med vänlig hälsning,
  Robert

  1. Hej Robert!
   Enligt kommunens entreprenör så håller man just nu på med klippning nummer 3 i detta området. Är det någon speciell plats som är helt oklippt så det kan bli vallskörd, så är det bra om du anmäler detta under synpunkter och kundservice på vår webbplats så går ärendet direkt till utföraren.
   Mvh Bengt Larsson

 6. Hej!

  Vem kan jag kontakta för att få ut byggritningar på min villa?

  Mvh Lior

 7. Hej!

  För att få ut ritningar på din villa kan du kontakta Anna Walldén som är administratör.

  Mvh Alexander Jönsson

 8. Boende på Ingvarshem har under många år plågats av frö från popplar som står vid Trekanten. Det finns ingen ansvarig utan kommun skyller på fastighetsägaren och vice versa. Nuvarande fastighetsägare köpte problemet från förre ägaren, utan att veta om att det pågick en ”process” om nedskräpning och olägenhet. Hade kommun gjort vad de kunde göra då för 10 – 15 år sedan hade problemet inte funnits idag. Det finns påstående att träden står i tomtgränsen. Det finns påstående att träden står på kommunens mark. Träden är så stora och gamla att de är farliga om det blir storm (visst de har klarat sig hittills, men …) kommer vinden från ”rätt” håll hamnar de inne på Trekantens förskola, Gud förbjude att det finns barn ute om det händer! Vem blir då ansvarig? Även om träden står i tomtgränsen så äger kommunen delar av träden. Nuvarande fastighetsägare kan inte belastas för gamla synder! Därför anser jag med flera att kommun tar sitt ansvar innan det händer något allvarligt och tar bort träden. Skicka gärna fakturan till förre fastighetsägaren som har låtit popplarna förväxa, det är hans ansvar att de ser som de gör idag! Nuvarande fastighetsägare ska inte belastas med andras gamla synder! Staffanstorps kommun gör något nu!

 9. Hej.

  Vilka regler gäller angående uppsättning av banderoller på staket i Staffanstorp ? Gör de stora företagen som de vill? Vi små måste plocka ner våra . Bygglovspliktiga? Nu finns det minst 8 st uppsatta men enligt samtal idag med kommunen så måste någon göra anmälan om detta. Så nu gör jag det. Adresserna får ni själva leta upp , det tog mig 5 min i bil att hitta dessa!

  1. Hej Christer!
   Skyltar är lovpliktiga enligt plan- och byggförordningen. En vepa eller banderoll som sitter uppe en längre tid (ca 1-2 veckor) räknas som en lovpliktig skylt och behöver ett permanent eller tidsbegränsat lov. Kommunen har däremot inga reurser att åka runt och jaga förseelser utan agerar och utreder om vi får in anmälningar (ej per telefon) på specifika platser där det kan finnas olovliga åtgärder utförda. Vill du lämna en anmälan är du välkommen att göra så via kommunen@staffanstorp.se
   Vänligen Jonas Bergenudd, Staffanstorps kommun

   1. Hej.

    Jonas jag anmälde 5 adresser där det sitter banderoller,
    när vi pratade på telefon den 12 juni.

    Har du kollat upp dessa?

    Banderollerna sitter fortfarande uppe idag den 20 juni.

    1. Hej.

     Har skickat felanmälan nu & har fått ärendenummer 10762 .

     Hoppas ni tar tag i detta nu .

     Det tar 5 min med bil att hitta alla adresserna.

     1. Hej Christer,
      Vi har tagit emot din anmälan och kommer att tag ta i detta så snart vi har möjlighet. Jag beklagar att du inte har fått så snabba svar som man kan förvänta sig och att vi inte har agerat så snabbt som du önskar. I dagsläget måste vi dock prioritera att handlägga den stora mängd ansökningar om bygglov som inkommit under våren och försommaren. Vi har inte obegränsat med resurser och nu är det dessutom semesterperiod. Jag hoppas att vi ska kunna gå vidare med dessa eventuella tillsynsärenden direkt efter semestrarna.

   2. Hej.

    Vill visa alla vad Staffanstorps kommun svarar på ens frågor:

    Jag har anmält både på telefon & sen skriftligt. Är det min uppgift att göra kommunens jobb med?

    Det är väl upp till er att avgöra om det är (svartbygge) eller ej!
    Nu har det gått 14 dagar & banderollerna sitter fortfarande uppe på staketen, Nu får ni öka takten, så banderollerna kommer ner.

    Med vänlig hälsning

    Christer

    Skyltlov i Staffanstorps kommun från 1998

    Hej, i bifogade filer har du alla de sökta bygglov vi har gällande skyltar i kommunen sedan 1998 till dagens datum. Du kan se om du hittar de objekten du söker i listorna, annars är du naturligtvis välkommen att inkomma med en anmälan om svartbygge.

    Med vänlig hälsning

    Anna
    Staffanstorps kommun
    Miljöenheten och Plan- och byggenheten/Stadsbyggnad

 10. Hej!
  Hur går det med 24 timmar att svara? Nu har det gått 112 timmar & ni har inte svarat. Varför?

  1. Hej Christer!
   Vi jobbar på att få fram ett svar till dig, vi har inte glömt din fråga. 24-timmar är en av våra riktlinjer som vi tyvärr inte alltid kan leva upp till av olika orsaker.
   ”Om kommentaren behöver ett svar av oss försöker vi besvara/bemöta kommentaren inom 24 timmar måndag – fredag kl. 8-17 med undantag för veckoslut, helger, semester och sjukdom.”
   Vänligen Lisbeth Svensson, Staffanstorps kommun

 11. Hej,

  Jag undrar varför den lilla kullen i ”parken” mitt i Trädgårdslunden, Hjärup, inte röjs samtidigt som man klipper gräset etc? Det är samma varje år, gräset sköts numera bra men på kullen växer ogräset snart halvmeterhögt. Undrar helt enkelt varför det inte görs i samband med övrig skötsel…

  1. Hej
   Kommunen har inte tagit över skötseln av detta parkområde. Ansvaret ligger på JM bygg.
   Mvh
   Bengt Larsson Tekniska enheten

 12. Hej jag undrar vilka hyresvärdar det är som har hyresbostäder i Hjärup?

  1. Hej Barbro!
   Jag beklagar att svaret dröjt.
   Följande hyresvärdar (med reservation för att det inte är alla) har hyresbostäder i Hjärup: Folksam, Paulssons Fastighet KB, Jakri AB.
   På Boplats Syd förmedlas lägenheter från fastighetsägare i västra Skåne och här kan man ibland hitta utbud i Hjärup.
   Länkar till nämnda företag finns längre upp på sidan.
   Vänligen
   Johanna Liwenborg, Staffanstorps kommun

 13. Vilka mått kommer de nya fotbollsplanerna ha på Hjärups IP, både konstgräsplanerna och gräsplanen?

  1. Hej Magnus!
   Fotbollsplanerna kommer att ha måtten 110×70 meter.
   Vänligen
   Johanna Liwenborg, Staffanstorps kommun

 14. Hej till Staffanstorps kommun!

  Som ser ut som en välskött liten idyll till att börja med sedan får man reda på politikerna i denna kommun åker till Rivieran för att få inspiration, när de istället skulle kunna ha lagt de pengarna på att renovera den Baltiska Villan i Nordanå. Men så är det tydligen när man har på tok för nöjeslystna och självupptagna politiker… Spär eventuellt på politikerföraktet…?

 15. Hej! Bor på näktergalen 28 i Hjärup längst ner på gatan , min granne är en öde tomt , men från mitt staket o två meter in har vi fått höra är kommunens. Vill ni komma o röja för allt växer in till mig , eller ska jag anlita någon ? Ska jag skicka räkningen till er då? Undrar oxså vem som äger ödetomten skulle vilja prata med dom ang deras träd! Tack Med vänlig hälsning, Anette

  1. Hej Anette
   Vi kommer att se över marken som är kommunens och rensa upp där. För kontaktuppgifter till ägaren till tomten bredvid er, får jag be dig att kontakta Lantmäteriet 0771-63 63 63.

   Vänligen
   Marie Schyllert, Staffanstorps kommun

   1. Tack så mycket Marie

 16. Hej
  vi är nyinflyttade på Farins väg nr 10. Utanför vår uppfart är gatustenen riskfylld att någon ska snubbla över den ojämna ytan stenarna har rest sig och gör en mycket ojämn ”trottoar”. Dessutom har vi haft problem med mycket låga grenar från träd vid vår ingång.Nu tog jag saken i egna händer och klippte bort en del för att slippa anmäla repor i billacken för att komma in på vår gård. Skulle vara så tacksam om någon på kommunen kan svara mig om det är planerat att åtgärda trottoaren. Synd om någon snubblar.. då blir det ju problem.
  Mvh Yvonne Omdal

  1. Hej
   Vi kommer att åtgärda på något vis men kan i dag inte säga när och hur.
   Mvh Bengt Larsson

 17. Det har börjats gräva på åkern mellan Gamla Dalbyvägen och väg 11. Jag undrar av vilken anledning man gör detta och vad som är planerat framåt.

  1. Hej!
   Om det gäller åkern väster om Kyrkheddinge handlar grävningen troligtvis om en arkeologisk utredning. Exploateringsingenjör Carin Nilsson är tillbaka från semestern nästa vecka och kan då bekräfta detta.
   MVH
   Katarina Jeraeus, planarkitekt, Staffanstorps kommun

  2. Hej!
   Det gäller en arkeologisk utredning i samband med framtagandet av detaljplan för området. Området är planerat för bostäder med mindre verksamhet, enbart verksamhet och närmst väg 11 mindre industri. Har du ytterligare frågor så kontakta mig.
   Mvh
   Carin Nilsson

 18. Hej!
  Det står en container på Borgårdsskolans parkering, stått där ca 2 månader. Kanske dags att flytta den nu när skolorna börjat.

  1. Hej Jörgen!
   Vi har varit i kontakt med rektor Kerstin Levin på Borggårdsskolan. Saken undersöks. Det vi vet är att det är en privatperson och inte våra entreprenörer som har placerat containern på parkeringen.
   Vänligen
   Johanna Liwenborg, Staffanstorps kommun

   1. Hej!
    Ok, men när barakerna flyttades från skolan slängde arbetarna div matrial i containern.
    MVH: Jörgen

 19. Skymmande häckar

  Av vilken anledning agerar inte kommunen mot de fastighetsägare som låter sina häckar växa ut över gatumarken? På Klockaregårdsvägen västra sida har det för några år sedan anlagts en cykelbana. Där växer Blomstergårdshäckar långt över denna. På andra gator i Hjärup växer häckar över och täcker trafikskyltar. Om inte fastighetsägaren klipper sina buskar och träd så att dessa inte växer in över kommunens mark har kommunen rätt att på fastighetsägarens bekostnad klippa ner växter.

  Måste det ske tragiska trafikolyckor vid korsningar eller i övrigt på våra gator innan kommunen agerar.?

  1. Hej
   Lappar läggs ut till fastigheterna.
   Mvh Bengt Larsson


Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.