Boende

Trädgård med bänkar

Staffanstorps läge är fantastiskt. Mitt i en expansiv region, mitt i det vackra öppna skånska landskapet. Här finns Sveriges bästa jordbruksmark, pilevallar, bronsåldershögar, lummiga byar och artrika naturområden.

Har du någonsin hört talas om att en hel centralort låter göra en ”extreme makeover”. Det krävs mod för en sådan insats, men det har vi. Efter en arkitekttävling 1989 byggde vi om vårt centrum totalt. Från trist förort till vacker levande skånsk småstad.

Inne i Staffanstorp finns nästan allt, dessutom är Malmö, Lund och Köpenhamn på bekvämt pendlingsavstånd. Kan man bo bättre?

Var kan jag hitta bostad?

Här hittar du bostäder av alla typer, allt från hyreslägenheter via bostadsrätter till större tomter med fribyggda villor. I Staffanstorps och Hjärups tätorter finns tätare bebyggelse med lägenheter där kommunikationer, service och nöjen finns runt hörnet, här finns också villa- och radhusområden där du ofta har en tomt att njuta av. Beger du dig sedan utanför tätorten hittar du både lantgårdar och annan typ av boende där naturen oftast är en viktig faktor.

Hyresvärdar i Staffanstorp,(med reservation för att den inte är fullständig)

Projektkatalog för Bostadsbyggande

För information om bostadsbyggnadsprojekten i Staffanstorps kommun läs Tillväxtkatalogen 2014-2023

Syftet med projektkatalogen är att ge en samlad redovisning över utbyggnaden av bostäder och verksamhetsområden i ett tioårsperspektiv Den är ett viktigt styr- och planeringsdokument och används som underlag för budgetarbete och olika prognoser och är också ett viktigt beslutsunderlag för investeringsbudgeten. Projektkatalogen används som informationsmaterial såväl internt som externt, för kommunin-vånare, exploatörer, nyinflyttade, bostadssökande och andra.

I Sydvästskåne bedöms att tusentals nya bostäder behöver byggas. Väldigt många köar efter bostad i Staffanstorps kommun och byggare står i kö för att få bygga i kommunen. Utan ökande befolkning blir vi färre unga och fler äldre. Skatteintäkterna påverkas – och då påverkas också servicen. Kommunfullmäktiges beslut om tillväxt bygger på denna kunskap och önskan om att Staffanstorp ska delta i Öresundsregionens starka tillväxt.

Bostadsbyggande där kommunen är markägare

Största delen av kommunens markinnehav finns inom våra tätorter, Staffanstorp och Hjärup men även på landsbygden. En del av kommunens markinnehav utgörs av Vikhemsområdet och Sockerbruksområdet som är två stora utbyggnadsområden. Det finns även många andra markägare som utvecklar sina markinnehav för bostadsbyggande. Staffanstorps Kommun har tagit fram riktlinjer för hur kommunen och privata aktörer bör samarbeta för att uppnå en effektiv plan- och genomförandeprocess.

Detaljplaner i Staffanstorps kommun

För information om pågående och avslutade detaljplaner i kommunen läs mer under Samhällsplanering >>

Hoppa till navigering

467 kommentarer till Boende

 1. Hej,
  jag letar efter en sida som beskriver hur stadsbyggnadsfrågorna är organiserade i Staffanstorp, finns det?

  1. Hej Petra!
   Tyvärr vi har ingen webbsida som beskriver hur stadsbyggnadsfrågorna är organiserade internt på vår webb. Jag ska be vår chef Charlotte Leander på miljö- och byggenheten att svara dig hur stadsbyggnadsfrågorna är organiserade.
   Ha en trevlig dag
   Lisbeth Svensson, Staffanstorps kommun

  2. Hej Petra!
   Jag hoppas att jag med detta korta svar kan ge dig en orientering om hur vi är organiserade på Stadsbyggnadskontoret. Här finns fyra enheter med enskilda enhetschefer och därutöver en Stadsbyggnadschef.
   Miljö- och byggenheten, hanterar myndighetsfrågor inom Miljö, hälsoskydd, livsmedel och bygglov
   Plan- och exploateringsenheten, hanterar översikts- och detaljplaner samt jobbar med mark och exploateringsfrågor
   Tekniska enheten arbetar med drift av gator, VA, grönytor mm
   Geoinfo, hanterar geografisk information, kartor mm.

   Vänliga hälsningar Charlotte Leander, Miljö- och byggchef, Staffanstorps kommun

 2. Hej Josefine,

  Här kommer svar på dina frågor/funderingar.

  Punkt 1-3:
  Vi på kommunen är medvetna om problematiken i området och att det troligtvis finns brister i underhållet från fastighetsägarens sida. Miljö & bygg har ett pågående ärende på aktuell fastighet som utreds för tillfället, när utredningen är klar kommer detta ärende att lyftas upp i nämnden för beslut. Miljö & bygg bedriver tillsyn enligt plan- och bygglagen, en av punkterna i denna lag säger att fastigheter ska hållas i vårdat skick.

  Punkt 4:
  Även på denna fastighet har miljö & bygg ett pågående ärende som håller på att utredas, när utredningen är klar kommer ärendet att lyftas upp i nämnden för beslut.

  1. Hej Alexander,
   Tack för svaret. Så bra att utredning redan har påbörjats.
   Till vilket datum ska utredningen vara klar? Undrar eftersom det har sett så ut under lång tid.
   Mvh
   Josefine

   1. Hej Josefine,

    Jag har svårt att säga exakt när utredningen av dessa ärende kommer att vara klar, därför kan och vill jag inte lova något specifikt datum. Det är en pågående och levande process hos oss, som handläggs tillsammans med alla andra pågående ärenden som vi har på avdelningen.

 3. Hej!
  Har tidigare ställt frågan vart man ska vända sig för att få träd beskärda på kommunens mark. Bor på Banmästargården och har bl.a ett stort träd precis utanför tomtgränsen som både skräpar ner och skuggar mycket av vår tomt. Hoppas på bättre lycka gällande svar denna gång.
  Med vänlig hälsning, Åsa

  1. Hej Åsa!
   Det bästa sättet att komma i kontakt med rätt person är att skicka in en felanmälan digitalt via vår hemsida. Felanmälan kan fyllas i under rubriken ”Kontakt” som du hittar i menyraden längst upp på vår hemsida. Du kan också ringa Medborgarkontoret på 046-251110 så hjälper de dig att bli kopplad till rätt person.
   I detta specifika ärende är det mig du ska komma i kontakt med, men utan närmre information kan jag tyvärr inte hjälpa dig.
   Med vänlig hälsning
   Karl Andersson, Tekniska enheten

 4. Hej
  Jag och många med mig har synpunkter på att det är mycket skräpigt runt tågstationen i Hjärup och jag har framfört detta tidigare per tel. Om det nu är Banverket som skall hålla rent så borde väl ändå någon på Staffanstorps kommun kunna ta kontakt med berörd personal på Banverket och be dem åtgärda problemet.

  1. Hej
   Naturligtvis så rapporterar vi in detta till Trafikverket men det kan hjälpa om fler anmäler direkt in till Trafikverket.
   Mvh Bengt Larsson

   1. Till vilken avdelning eller till vem på trafikverket anmäler man?

    1. Hej Annette!
     Kanske kan du pröva Trafikverkets automatiska kundtjänst
     https://webapp.trafikverket.se/e-tjanster/kundtjanst/?ref=railway
     eller ringa till dem 0771 – 921 921
     Vänligen Lisbeth Svensson, Staffanstorps kommun

 5. Hej,

  Jag har läst på andra kommuners hemsidor att häck, buskage inte får vara högre än 0.8 m, 2,5 meter ifrån utfart ifrån egen villa, om utfarten leder till gata. Detta beroende på att sikten skall vara fri för trafik. Vilka regler har ni i Staffanstorp Kommun för detta?

  En annan fråga gäller höjd för häck mot granne. Om häcken är planterad gemensam, finns det någon riktlinje, eller är det upp till oss grannar och komma överens om detta, dvs. höjden?

  Om man inte kommer överens om höjden, vem har tolkningsföreträde? Kan den ena grannen på egen begäran, besluta om att den skall vara hur hög som helst, trots att den skymmer solljus t.ex. ? Finns det någon övre gräns som är rimlig att acceptera, komma överens om?

  Mvh, Bertil

 6. Hej!
  Jag återkommer till en fråga som jag tagit upp tidigare år, nämligen renhållningen vad avser skräp på gator, gångstigar och grönytor i Hjärup.
  Sedan gata/park lades ut på entreprenad för ett antal år sedan har detta blivit markant sämre. Förr, när detta sköttes av Markteknik, fanns det personal året runt i Hjärup vilket naturligtvis fick till följd att renhållningen fungerade bättre. Som det är nu finns det ingen personal stationerad i Hjärup under hela vinterhalvåret och det sätter sina spår. Städning av gator, gångstigar och grönytor borde vara en kontinuerlig företeelse. Vi närmar oss nu den 1 april och det ser väldigt illa ut.
  Förvisso känns det som att mentaliteten ”släng skiten där du går och står” blivit vanligare bland unga (och till viss del även bland vuxna) vilka förut-sätter att andra städar upp efter dem. Detta är dock en samhällsutveckling som vi tyvärr har att hantera bla genom ökade städinsatser.
  Jag har påpekat det förr, men med en dåres envishet vill jag åter igen påstå, att felplacerade och i viss mån avsaknad av soptunnor, gör problemet större.
  Hälsningar
  Gert

 7. Hej
  Bor på Loisebergsvägen i Stora Uppåkra.När vi valde tomt fick vi situations och detaljplan,där byggherren (Myresjöhus)sa att husen som skulle byggas närmast Gamla Lundavägen,endast fick ligga i ”bakkant” av tomterna,är inritade så(därav vårt val av tomt).Nu verkar det precis som det skall byggas längs gatan.Kan man ändra detta hur man vill??Vem har godkännt detta?
  Mvh Stefan

 8. Hej, mitt namn är Awring . Jag har flyttat utom land för två år sedan med mina barn. Nu vill jag återvände mig till Sverige och jag har ingen plats att bo i med mina tre barn som är 12, 10, 3 år gamla. Jag är utbildad undersköterska och kan hitta jobb om jag för akut hjälp med bostad. Jag bodde i Malmö innan jag flyttar utom land. Jag vill gärna ha svar för att kunna vetta vad ska jag göra i det här svåra situationen.

  1. Hej Arwing!
   Eftersom det inte finns någon kommunal bostadskö i Staffanstorp får man själv ta kontakt med hyresvärdar. Information om hyresvärdar i kommunen finns längre upp på denna sida (http://staffanstorp.se/boende/).
   Lycka till!
   Johanna Liwenborg, Staffanstorps kommun

 9. Hej
  Jag undrar om kommunen har några planer på vad som skall hända med de tre gamla barackerna med välvt tak som står placerade utmed Klockargårdsvägen. De har stått ”obebodda” nu i många år. Har tidigare varit post och bank mm.

  1. Hej,
   Avsikten är att dessa ska rivas och ge plats för nya 7-10 nya bostäder i form av radhus. Vi håller på att ta fram ett förslag till detaljplan som förmodligen kommer att vara färdigt för samråd under senvåren eller till sommaren.
   Mvh
   Thomas Lexén, plan- och exploateringsenheten

 10. Hej!
  Jag undrar om det finns möjlighet till att hyra en bit tomt (ca 300kvm) av kommunen för odling mm(står i kö till kolonilott). Då det finns väldigt få lotter undrar jag om ni har fler alternativ? Hoppas på svar!
  Med vänlig hälsning,
  Hanna

  1. Hej
   Någon sådan mark har vi inte. Vi har odlingslotter i Hjärup som kanske kan vara en lösning tills det blir något ledigt på Hagalid.
   Kontakta Tekniska enheten, 046-25 11 00.
   Mvh
   Carin Nilsson, Exploatering

 11. Har kommunen några planer på att städa eller klippa i buskagen på vallen längs Stallvägen i Hjärup? Jag tror att dessa buskage aldrig någonsin blivit klippta eller gallrade. Många buskar och träd är döda sen länge och bara ligger och skräpar. Är inte en upprensning på tiden nu? Vägrenen är full av skräp och har nog aldrig städats heller. Ta gärna en titt och bedöm själv men nog har Staffanstorps kommun råd att hålla lite rent även i Hjärup.
  Har inte fått något svar på vem eller vilken avdelning på Banverket som man (och kommunen) hör av sig till ang nedskräpning av spårområdet.

  1. Hej Annette!
   Buskagen på vallen längs Stallvägen är klassade som naturplanteringar och ska bestå av skogslika blandbestånd. De i Hjärup sköts på samma sätt som naturplanteringarna i Staffanstorp. Jag har bett vår entreprenör att ta bort skräp och dylikt, och vi kommer se över klassningen av buskaget.
   Angående nedskräpning av spårområdet så får jag hänvisa till Trafikverkets hemsida.
   Med vänlig hälsning
   Karl Andersson, Tekniska enheten

 12. Hej!
  Vart eller till vem vänder jag mig till för att få mer information om de planer jag läser om i media ang ett supersjukhus ska ev byggas i Hjärup? Ser i en artikel att åkern norr om Hjärup är ett alternativ. Stämmer detta? Detta väcker många frågor och oro och jag önskar kontakt.
  Häls Karolina

  1. Hej Karolina!
   Det är politikerna i Region Skåne som diskuterat hur framtidens högspecialiserade vård ska bedrivas, i Malmö eller Lund eller i ett nytt universitetssjukhus. Region Skåne har ansvar för hur sjukvården i Skåne ska organiseras och utvecklas. En beredning har fått i uppdrag att utreda frågan och nu har denna grupp presenterat en första rapport, därför skrivs det i pressen om ett eventuellt nytt storsjukhus i Hjärup som är ett av förslagen. Ingrid Lennerwald (S), leder regionens beredning för framtidens vård. Här hittar du hennes kontaktuppgifter.
   Vänligen
   Lisbeth Svensson, Staffanstorps kommun

 13. Jag undrar när asfalteringsjobben på Borgårdsallen ska göras färdigt?

  1. Hej
   Jag förmodar att du menar där man har grävt ner fiberkabel, man har startat denna veckan med återställning. Vill du ha närmare tidpunkt på asfalteringen så får du kontakta Staffanstorps fibernät.
   Mvh Bengt Larsson, Staffanstorps kommun

   1. Hej

    Nej, jag menar vägar och parkeringsplatser i bostadsområdet.

    1. Hej Anders!
     Du får gärna ringa mig så vi pratar om samma sak 046-251100, Bengt Larsson, Staffanstorps kommun

 14. Hej,
  Har JAKRI-bröderna öppnat campning på gamla UVS-området? Det står flera husvagnar på och strax utanför området. Krävs det inte tillstånd för Campingar?

  1. Hej Kalle!
   Det har inte hanterats något lovärende för detta och vi får göra ett besök samt utreda om några olovliga åtgärder har vidtagits. Husvagnar som står uppställda en längre tid är lovpliktiga byggnader.

   Jonas Bergenudd
   Bygglovsarkitekt, Staffanstorps kommun

 15. Jag promenerar ibland vid bostadsområdet vid Hagalid. Det finns en stor, fin cirkelrund ”park” där man kan promenera runt. Men varför inte en enda bänk där? Vore fint att kunna sitta där och njuta av naturen, solen etc.

  1. Hej Irene!
   Parkområdet har en fornklassning i detaljplanen vilket innebär att man måste göra en arkeologisk utgrävning om man ska gräva ner fundament till en bänk. Detta är tyvärr förknippat med en hel del pengar. Vi undersöker vad vi kan göra för att tillgodose ditt önskemål då det helt klart hade passat bra med en bänk längs gångstigen.

   Med vänlig hälsning
   Karl Andersson, Tekniska enheten

   1. Hej igen!
    Jag har tittat på det igen och kommit fram till att detaljplanen medger att vi sätter ut bänkar. Vi sätter ut två stycken i parken under våren!

    Med vänlig hälsning
    Karl Andersson, Tekniska enheten

 16. På parkeringen mitt emot Lapptäckets förskola står där en husvagn som har brunnit. Jag har förstått att det är hsb som äger parkeringen men de verkar ju inte ha planer på att flytta husvagnen som nu har stått där länge. Det finns skolbarn som är där och springer och leker och kan skada sig . Det vore bra om kommunen kunde se till att hsb eller vem det nu är som äger parkeringen tar bort den så snabbt som möjligt innan någon allvarligt skadar sig.

  Med vänlig hälsning: Emma

  1. Varför ska barnen leka där?

   1. Barnen ska inte leka där men de är där oavsett och i vilket fall ska väl inte en nerbrunnen husvagn stå på en parkeringsplats intill en förskola eller skola.

 17. Hej!
  Jag bor på Näktergalen 28 i Hjärup o jag har ett problem! På min baksida tomt står det ett träd utanför min häck vid cyckelbanan, detta träd tar nu hela solen o jag undrar om man skulle kunna få det nedtaget? Ni var o röjde på sensommaren på tomt gränsen till öde tomten som är våran granne o jag är jättetackam för det, hoppas min önskan går i uppfyllelse.

  mvh Anette

 18. Enligt svenskagator.se finns det 436 olika gator i Staffanstorps kommun. Alla dessa gator har unika namn. Det finns med andra ord ingen gata som heter likadant som någon annan gata i kommunen. Tills nu. För om jag förstår saken rätt planeras det nu för några nya gator i Hjärup som har årets månader som tema. Gatorna kommer att heta Januarivägen, Februarivägen osv. Så långt är allt frid och fröjd. Men problemen hopar sig när man kommer till månaden mars. Det finns ju nämligen redan en gata i Staffanstorp som heter Marsvägen eftersom Mars även är ett namn på en planet. Hur har man tänkt här? Är det ett misstag eller har man medvetet bestämt att det ska finnas två gator i kommunen som heter Marsvägen?

 19. Hejsan
  För ett par dagar sedan så gjordes det reklam för att man var på väg att planera för olika verksamheter på grusplan vid Hjärups Skola.
  Nu hittar jag inte det längre på er sida. När jag söker på ordet grusplan, kommer inget upp.
  Däremot kan vi idag se att det finns olika maskiner som schaktar på planen och det tycks som att det kommer sättas upp baracker där.
  Vad gäller? Tacksam för svar.
  Med vänliga hälsningar
  // Lennart

  1. Hej Lennart!
   Kanske menar du nyheten om utemiljön mellan Hjärups skola och Hjärupslundsskolan http://staffanstorp.se/2015/05/13/utemiljon-mellan-hjarups-skola-och-hjarupslundsskolan/
   Du kan annars kontakta Stina Hansson vår skolchef, 046-24 12 13 hon kan säkert svara dig på vad som pågår.
   Vänligen Lisbeth Svensson, Staffanstorps kommun

   1. Hejsan Lisbeth!
    Som vanligt är du snabbare än tåget! :-)
    Tack för din information.
    // Lennart


Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.