Boende

Trädgård med bänkar

Staffanstorps läge är fantastiskt. Mitt i en expansiv region, mitt i det vackra öppna skånska landskapet. Här finns Sveriges bästa jordbruksmark, pilevallar, bronsåldershögar, lummiga byar och artrika naturområden.

Har du någonsin hört talas om att en hel centralort låter göra en ”extreme makeover”. Det krävs mod för en sådan insats, men det har vi. Efter en arkitekttävling 1989 byggde vi om vårt centrum totalt. Från trist förort till vacker levande skånsk småstad.

Inne i Staffanstorp finns nästan allt, dessutom är Malmö, Lund och Köpenhamn på bekvämt pendlingsavstånd. Kan man bo bättre?

Var kan jag hitta bostad?

Här hittar du bostäder av alla typer, allt från hyreslägenheter via bostadsrätter till större tomter med fribyggda villor. I Staffanstorps och Hjärups tätorter finns tätare bebyggelse med lägenheter där kommunikationer, service och nöjen finns runt hörnet, här finns också villa- och radhusområden där du ofta har en tomt att njuta av. Beger du dig sedan utanför tätorten hittar du både lantgårdar och annan typ av boende där naturen oftast är en viktig faktor.

Hyresvärdar i Staffanstorp,(med reservation för att den inte är fullständig)

Projektkatalog för Bostadsbyggande

För information om bostadsbyggnadsprojekten i Staffanstorps kommun läs Tillväxtkatalogen 2014-2023

Syftet med projektkatalogen är att ge en samlad redovisning över utbyggnaden av bostäder och verksamhetsområden i ett tioårsperspektiv Den är ett viktigt styr- och planeringsdokument och används som underlag för budgetarbete och olika prognoser och är också ett viktigt beslutsunderlag för investeringsbudgeten. Projektkatalogen används som informationsmaterial såväl internt som externt, för kommunin-vånare, exploatörer, nyinflyttade, bostadssökande och andra.

I Sydvästskåne bedöms att tusentals nya bostäder behöver byggas. Väldigt många köar efter bostad i Staffanstorps kommun och byggare står i kö för att få bygga i kommunen. Utan ökande befolkning blir vi färre unga och fler äldre. Skatteintäkterna påverkas – och då påverkas också servicen. Kommunfullmäktiges beslut om tillväxt bygger på denna kunskap och önskan om att Staffanstorp ska delta i Öresundsregionens starka tillväxt.

Bostadsbyggande där kommunen är markägare

Största delen av kommunens markinnehav finns inom våra tätorter, Staffanstorp och Hjärup men även på landsbygden. En del av kommunens markinnehav utgörs av Vikhemsområdet och Sockerbruksområdet som är två stora utbyggnadsområden. Det finns även många andra markägare som utvecklar sina markinnehav för bostadsbyggande. Staffanstorps Kommun har tagit fram riktlinjer för hur kommunen och privata aktörer bör samarbeta för att uppnå en effektiv plan- och genomförandeprocess.

Detaljplaner i Staffanstorps kommun

För information om pågående och avslutade detaljplaner i kommunen läs mer Stadsplanering>>

Hoppa till navigering

431 kommentarer till Boende

 1. Hej,
  jag letar efter en sida som beskriver hur stadsbyggnadsfrågorna är organiserade i Staffanstorp, finns det?

  1. Hej Petra!
   Tyvärr vi har ingen webbsida som beskriver hur stadsbyggnadsfrågorna är organiserade internt på vår webb. Jag ska be vår chef Charlotte Leander på miljö- och byggenheten att svara dig hur stadsbyggnadsfrågorna är organiserade.
   Ha en trevlig dag
   Lisbeth Svensson, Staffanstorps kommun

  2. Hej Petra!
   Jag hoppas att jag med detta korta svar kan ge dig en orientering om hur vi är organiserade på Stadsbyggnadskontoret. Här finns fyra enheter med enskilda enhetschefer och därutöver en Stadsbyggnadschef.
   Miljö- och byggenheten, hanterar myndighetsfrågor inom Miljö, hälsoskydd, livsmedel och bygglov
   Plan- och exploateringsenheten, hanterar översikts- och detaljplaner samt jobbar med mark och exploateringsfrågor
   Tekniska enheten arbetar med drift av gator, VA, grönytor mm
   Geoinfo, hanterar geografisk information, kartor mm.

   Vänliga hälsningar Charlotte Leander, Miljö- och byggchef, Staffanstorps kommun

 2. Hej Josefine,

  Här kommer svar på dina frågor/funderingar.

  Punkt 1-3:
  Vi på kommunen är medvetna om problematiken i området och att det troligtvis finns brister i underhållet från fastighetsägarens sida. Miljö & bygg har ett pågående ärende på aktuell fastighet som utreds för tillfället, när utredningen är klar kommer detta ärende att lyftas upp i nämnden för beslut. Miljö & bygg bedriver tillsyn enligt plan- och bygglagen, en av punkterna i denna lag säger att fastigheter ska hållas i vårdat skick.

  Punkt 4:
  Även på denna fastighet har miljö & bygg ett pågående ärende som håller på att utredas, när utredningen är klar kommer ärendet att lyftas upp i nämnden för beslut.

  1. Hej Alexander,
   Tack för svaret. Så bra att utredning redan har påbörjats.
   Till vilket datum ska utredningen vara klar? Undrar eftersom det har sett så ut under lång tid.
   Mvh
   Josefine

   1. Hej Josefine,

    Jag har svårt att säga exakt när utredningen av dessa ärende kommer att vara klar, därför kan och vill jag inte lova något specifikt datum. Det är en pågående och levande process hos oss, som handläggs tillsammans med alla andra pågående ärenden som vi har på avdelningen.


Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.