Boende

Trädgård med bänkar

Staffanstorps läge är fantastiskt. Mitt i en expansiv region, mitt i det vackra öppna skånska landskapet. Här finns Sveriges bästa jordbruksmark, pilevallar, bronsåldershögar, lummiga byar och artrika naturområden.

Har du någonsin hört talas om att en hel centralort låter göra en ”extreme makeover”. Det krävs mod för en sådan insats, men det har vi. Efter en arkitekttävling 1989 byggde vi om vårt centrum totalt. Från trist förort till vacker levande skånsk småstad.

Inne i Staffanstorp finns nästan allt, dessutom är Malmö, Lund och Köpenhamn på bekvämt pendlingsavstånd. Kan man bo bättre?

Var kan jag hitta bostad?

Här hittar du bostäder av alla typer, allt från hyreslägenheter via bostadsrätter till större tomter med fribyggda villor. I Staffanstorps och Hjärups tätorter finns tätare bebyggelse med lägenheter där kommunikationer, service och nöjen finns runt hörnet, här finns också villa- och radhusområden där du ofta har en tomt att njuta av. Beger du dig sedan utanför tätorten hittar du både lantgårdar och annan typ av boende där naturen oftast är en viktig faktor.

Hyresvärdar i Staffanstorp (med reservation för att den inte är fullständig)

Projektkatalog för Bostadsbyggande

För information om bostadsbyggnadsprojekten i Staffanstorps kommun läs Tillväxtkatalogen 2014-2023

Syftet med projektkatalogen är att ge en samlad redovisning över utbyggnaden av bostäder och verksamhetsområden i ett tioårsperspektiv Den är ett viktigt styr- och planeringsdokument och används som underlag för budgetarbete och olika prognoser och är också ett viktigt beslutsunderlag för investeringsbudgeten. Projektkatalogen används som informationsmaterial såväl internt som externt, för kommuninvånare, exploatörer, nyinflyttade, bostadssökande och andra.

I Sydvästskåne bedöms att tusentals nya bostäder behöver byggas. Väldigt många köar efter bostad i Staffanstorps kommun och byggare står i kö för att få bygga i kommunen. Utan ökande befolkning blir vi färre unga och fler äldre. Skatteintäkterna påverkas – och då påverkas också servicen. Kommunfullmäktiges beslut om tillväxt bygger på denna kunskap och önskan om att Staffanstorp ska delta i Öresundsregionens starka tillväxt.

Bostadsbyggande där kommunen är markägare

Största delen av kommunens markinnehav finns inom våra tätorter, Staffanstorp och Hjärup men även på landsbygden. En del av kommunens markinnehav utgörs av Vikhemsområdet och Sockerbruksområdet som är två stora utbyggnadsområden. Det finns även många andra markägare som utvecklar sina markinnehav för bostadsbyggande. Staffanstorps Kommun har tagit fram riktlinjer för hur kommunen och privata aktörer bör samarbeta för att uppnå en effektiv plan- och genomförandeprocess.

Detaljplaner i Staffanstorps kommun

För information om pågående och avslutade detaljplaner i kommunen läs mer under Samhällsplanering >>

Hoppa till navigering

386 kommentarer till Boende

 1. Hej!
  Det finns två lyktstolpar i den lilla parken mellan Lindvägen och gång- och cykelstigen som sträcker sig mellan Kronoslättsvägen/Järnvägsgatan och Stamvägen. ”Parken” gränsar till en industrifastighet. Dessa två lyktstolpar har inte varit i funktion på väldigt länge och jag hoppas att kommunen åtgärdar saken när vi nu går mot mörkare tider.

  1. Hej
   Belysningen i parken kommer att ersättas med lägre pollarbelysning.
   Planen är att detta utförs i år i samband med förbättring av belysningen utmed gång- och cykelstråken söder om denna park som går mellan Stamvägen och Klågerupsvägen.
   Hälsningar
   Kerstin Jensen, Projektledare infra

   1. Bra att ni fixar detta. Jag hoppas att ni kommer igång med jobbet inom kort.

 2. Vad ska hända på Anneroskolans område?

  Ska skolan rivas? Vad ska hända på marken sen? Bostäder? Tomter till salu?

  MVH
  Jennifer

  1. Hej!

   Skolan kommer att rivas. Troligtvis kommer det sedan att bli aktuellt med nya bostäder på platsen, men för det finns det ännu inget politiskt uppdrag.

   MVH Katarina Jeraeus, planarkitekt

 3. Hej,

  Är själv, liksom många andra flitig användare av Hjärups ”gamla” idrottsplats. Dessvärre hålls den inte efter som önskat. Krossat glas, ogräs på löparbanan och annan bråte stör oss som vill nyttja idrottsplatsen så länge den nu finns kvar i byn.

  Återkom gärna med åtgärd. I synnerhet med tanke till närheten till skolor och förskola. Barn och krossat glas är ingen bra kombination.

  Tack på förhand

  1. Hej Margareta,
   Så ska det naturligtvis inte behöva vara! Vår driftsentreprenör kommer så snart det är möjligt att se över området och städa rent från glaskross och annat.
   Med vänlig hälsning
   Thomas Lexén, Staffanstorps kommmun

 4. Grusparkeringsplatsen vid Balderskolan.

  Denna parkering är alltid överfull – vilket inte är underligt eftersom den ligger nära både centrum och Balderskolan.

  Finns det planer på att bygga ett parkeringshus i 2 eller 3 våningar på detta perfekta läge för en stor stadsparkering?

  Gatan vid Baldersskolan är dessutom alltid full med parkerade bilar som skulle få plats där.l

  1. Hej Irene!
   Staffanstorps kommunfastigheter (046-280 43 00) har ett parkeringshus som heter Köpmannagårdens p-däck som ligger nära Baldersskolans parkeringsplats, här finns 30 lediga parkeringsplatser att hyra för 399 kr/månad. Innan dessa parkeringsplatser är uthyrda planeras inga nya parkeringshus att byggas.
   Med vänlig hälsning Staffan Jakobsson, fastighetschef på Staffanstorps kommunfastigheter.

   1. Menar du att om man några gånger i månaden behöver parkera (som många behöver) skall man hyra en parkeringsplats för 399 kr/månad?

    1. Du menar att det ska byggas ett parkeringshus för x antal så du kan parkera ett par gånger i månaden.

     1. Nej jag menar att man kanske skall hitta ett ställe för parkering för den trakten av Staffanstorp. Eftersom grusplanen vid Balderskolan + gatan vid skolan alltid är proppfull antagligen av lärare etc så finns det ingen plats för andra att parkera.

 5. Hur går det med utbyggnaden av området Åkerslundhusen?

  1. Hej Oskar,
   Utbyggnaden av Åkerslundshusen kommer förhoppningsvis att starta innan årskiftet. Just nu håller fastighetsbildningen på att avslutas och därefter sker upphandling av entreprenör och utbyggnaden av gator och annan infrastruktur inom området kan påbörjas.
   Med vänlig hälsning
   Thomas Lexén, Staffanstorps kommun

   1. Tack för svar.

    Mvh


Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.