Hälsa

Tillsynen inom hälsoskydd går ut på att förhindra att människor blir besvärade eller sjuka på grund av miljön, det vill säga utsätts för olägenhet. Med olägenheter avses störningar som kan vara skadliga för hälsan och som inte är ringa eller helt tillfälliga. Miljöfaktorer som kan påverka vår hälsa är till exempel radon, buller och fukt/mögel.

Utgångspunkten för all tillsyn inom hälsoskydd är miljöbalken. Den syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö.

Upplevs problem i bostaden, till exempel med buller eller dålig ventilation, ska kontakt först tas med värden eller bostadsrättsföreningen. Om problemen ändå fortsätter kan kontakt tas med Miljöenheten.

För mer information kontakta Miljöenheten, 046-25 11 00

Hoppa till navigering

En kommentar till Hälsa

  1. Det är mycket viktigt, vi alla är där någon gång i livet.
    Miljön är en viktig plats.


Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.