Hälsa

Tillsynen inom hälsoskydd går ut på att förhindra att människor blir besvärade eller sjuka på grund av miljön, det vill säga utsätts för olägenhet. Med olägenheter avses störningar som kan vara skadliga för hälsan och som inte är ringa eller helt tillfälliga. Miljöfaktorer som kan påverka vår hälsa är till exempel radon, buller och fukt/mögel.

Utgångspunkten för all tillsyn inom hälsoskydd är miljöbalken. Den syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö.

Upplevs problem i bostaden, till exempel med buller eller dålig ventilation, ska kontakt först tas med värden eller bostadsrättsföreningen. Om problemen ändå fortsätter kan kontakt tas med Miljöenheten.

För mer information kontakta Miljöenheten, 046-25 11 00

Hoppa till navigering

5 kommentarer till Hälsa

 1. Hej. har precis köpt hus i Staffanstorps kommun och hann inte flytta in innan en annan granne upplös oss att ägaren till vår nya hus bottnat med gamla eternitplattor och gamla slipersdelar när han gjorde infart till huset. Han gjorde tydligen infarten någon gång på 70-talet, så det har legat en del år. Min undran är om vi som nya ägare kan bli saneringsskyldiga av dessa eternitplattor och slipers. Jag ska poängtera att infarten inte kommer att grävas upp eller läggas om, endast fyllas på med mer skärv vid behov. Tacksam för svar.

  1. Hej Björn!
   Idag krävs det oftast en anmälan enligt miljöbalken om man vill använda avfall för att anlägga t.ex. en väg eller uppfart. Om ni i framtiden gräver upp eternit m.m. ska detta omhänderats som farligt avfall. Har ni fler frågor kan ni gärna kontakta undertecknad.

   1. Hej och tack för ditt svar. Jag vet att man kan lämna en viss mängd eternit på återvinningsstationen, så det skulle väl vara där man lämnar det då. Dock återstår frågan avseende slipersen som enligt uppgift skall finnas nedgrävda sedan 35-40 år tillbaka. kan de utgöra någon fara för miljön? Är risken för att de ens finns krav särskilt stor? Tack för bra svar. Björn

  2. Hej!
   Mindre mängder eternit kan du lämna på återvinningscentralen. Vid större mängder ska man ta kontakt med Sysav, tel: 040-6351820. Det kan ibland vara svårt att se skillnad på gammalt impregnerat virke och obehandlat. Om man är osäker, bör man behandla det som det vore impregnerat. Om det framöver blir att du tar bort slipersen kan det ju eventuellt vara aktuellt att ta prov i marken. Det finns regler kring användning av t.ex. trä som är behandlat med kreosot. Det får t.ex. inte användas på lekplatser eller i leksaker och inte heller i parker och trädgårdar. Det får inte heller användas till behållare för odling.

 2. Det är mycket viktigt, vi alla är där någon gång i livet.
  Miljön är en viktig plats.


Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.