Väg och trafik

Buss som lämnar hållplats Foto:Lisbeth Svensson

Det är Stadsbyggnadskontorets tekniska avdelning som avsvarar för skötsel, förvaltning och nyanläggning av kommunens gång- och cykelvägar, gator, torg och övriga allmänna platser inom detaljplanelagt område i Staffanstorps centralort, Hjärup och Kyrkheddinge. Avdelningen hanterar även trafiksäkerhetsåtgärder inom kommunens vägnät, bidrag för enskilda vägar och kommunens gatubelysning.

Drift och underhåll sköts av en extern entreprenad och omfattar bland annat beläggningsunderhåll, barmarksunderhåll, gaturenhållning, vinterväghållning, och trafikanordningar.

Lokala trafikföreskrifter

I Trafikförordningen finns alla de regler som bestämmer hur vi ska uppträda i trafiken. Dessa regler är generella – de gäller likadant i hela landet. Men det finns också lokala trafikföreskrifter för Staffanstorp.

Kundservice

Vill du felanmäla eller har du synpunkter på kommunens service eller tjänster, då kan du gå in på webbtjänsten här >> eller ringa 046-25 11 00

Underhåll privata vägar

Vägföreningar, vägsamfälligheter eller andra enskilda personer ansvarar för underhållet av enskilda vägar och under vissa omständigheter kan de få statligt och/eller kommunalt bidrag för underhållet. För mer information om enskilda vägar se Transportstyrelsens webbplats.

Cykla i Staffanstorp

  Hoppa till navigering

  258 kommentarer till Väg och trafik

  1. Hej. Jag har ett problem. De e så att jag kör lastbil om dagarna och har då ganska knepiga tider, och sätta sig på cykeln kl3,30 på morgonen ät inte kul för att sen jobba massa timmar och cykla hem på sen kväll. Min fråga är då att får jag lov att parkera min lastbil på min garageuppfart?

   Mvh

   1. Hej.
    Att parkera en lastbil på en bostadsfastighet är lovpliktigt då det inte är kopplat till bostadens huvudbehov. Jag ber dig skicka in en ansökan och en situationsplan där du ritar in parkeringsplatsen. Det är viktigt att du visar att lastbilen kan parkeras på ett trafiksäkert sätt.

    /Jonas Bergenudd
    Bygglovsarkitekt

  2. På stationsvägen, framför hus nr. 10 står det en Opel Cab parkerad. Den står parkerad inne i en vändzon och har stått där väldigt länge. I en vändzon får man inte parkera, kanske därför det sitter 2 lappar på vindrutan som ser ut som parkeringsböter. Men varför händer det inte mer? Även i en kommun som Staffanstorp där politiker fullständigt struntar i hur olagligt folk parkerar så borde det ske något.

   1. Hej Johan!
    Brev har skickats ut i dag till reg ägare att bilen ska tas bort.
    Mvh Bengt Larsson

    1. Jag skriver min fråga här eftersom jag nu har sett att nämnda Opel är tillbaka i vändzonen och står parkerad varje dag. Frågan är när ska det börjas med parkeringsvakter? Så som det är nu är det ju riskfritt att parkera hur man vill.

     1. Hej Johan!
      För närvarande pågår upphandling. Trolig start för parkeringsvakterna är under oktober.

      Lisa Callréus, Trafik- och exploateringsingenjör

  3. Hej,
   Misstänker att det saknas en 30km/h skylt. När man kör från Gullåkravägen in på Norra Lundavägen är det 40km/h fram tills ca Skolgatan. Kör man åt andra hållet så blir det 30km/h strax efter busshållplatsen (blå skylt). Denna skylt finns inte åt andra hållet, finns dock en stolpe en bit bort där den kanske har suttit.
   Med vänlig hälsning,
   David

   1. Hej David!
    Tack för uppmärksamheten.
    Man har missat att plocka ner den blåa 30 skylten i samband med att det infördes 40 km på denna sträcka. Kommunens entreprenör tar bort den.
    Mvh Bengt Larsson, Staffanstorps kommun

  4. Hej,
   Finns det möjlighet att sänka hastighetsbegränsningen i ett villa område? I Trädgårslunden, Hjärup är det 30km/h. Många kör med en hög riskmedvetenhet men bilar som kör runt 30km/h upplevs väldigt fort. Hastighetsbegränsningen borde sänkas för att undvika en olycka. Skulle även vara önskvärt att skyltningen kompletteras med någon form av varningsskylt för lekande barn.
   Med vänlig hälsning,
   David

   1. Varför ska barnen leka på gatan?

  5. Finns det någonstans (centralt) i Staffanstorp där man kan parkera mer än 24 timmar? Var parkerar man om man till exempel ska delta i en weekendresa med buss som avgår från centrum? Eller, var kan besökare till kommunens invånare parkera vid ett längre besök?

   1. Hej Claes,
    Enligt Trafikförordningen gäller ”På allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är huvudman för hållande av allmänna platser samt inom vägområde för allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag.”

    Det innebär alltså att man kan parkera från fredag eftermiddag till måndagen därpå. Det gäller förutom gatumark även de parkeringar som endast är markerade med blå vit P-skylt utan tilläggstavla.

    Lisa Callréus, Trafik- och exploateringsingenjör

  6. Hej, det skulle vara intressant att veta var vi som bor i centrum ska parkera from 1 juni utan att riskera parkeringsböter? Balderskolan är en bra bit att gå till/från hemmet och denna kommer snabbt bli full. Är det rimligt att man inte längre ska kunna parkera i anslutning till sitt hem? Kommer det att delas ut boendeparkeringstillstånd?

   1. Hej Åsa,
    Den 1 juni kommer samma regler för parkering gälla som idag. Dock planeras parkeringstiderna förlängas längs bl a Storgatan till 2 timmar. Vill man inte vara beroende av parkeringstider finns det möjlighet att hyra plats i t ex parkeringsgarage.

    Lisa Callréus, Trafik- och exploateringsingenjör

    1. Jo men syftar så klart på införandet av parkeringsvakter…jo man kan hyra en garageplats för dryga 400.-/mån på hyror som redan i mitt fall, är över 10.000.- månaden. Tycker det är för sorgligt att det inte byggs parkeringsplatser i samband med lägenheterna. Men tack för svar.

  7. Finns det någon information att läsa angående införandet av parkeringsvakter? Jag undrar närmast över var och när de ska ”patrullera”.

   1. Hej Johan,
    Arbetet med att upphandla parkeringsvakter pågår, vilket innebär att den kommunala parkeringsövervakningen kommer att börja tidigast efter sommaren.

    Lisa Callréus, Trafik- och exploateringsingenjör

    1. Har det inte sagts tidigare att allt skulle dra igång den 1:a juni?

  8. Hej,
   Jag skulle önska att ni tog en titt på trafiksituationen vid övergångsstället mot Tirup. Sikten är obehagligt obefintlig när buskar och träd växer upp och alltför många kör på tok för fort i den kurvan.
   Tack
   //Lotta

   1. Hej Lotta!
    Vi kommer att se över den hörnan och ta ner en del av buskaget för att förbättra sikten.
    Med vänlig hälsning
    Karl Andersson, Parkingenjör

    1. Toppen!

  9. Hej!
   Hur går det med planerna för rondellbygget i korsningen Kronslättsvägen/Vikhemsvägen? Kommer det ens bli i år?
   Ni skjuter det framåt hela tiden. Mycket dåligt.
   Med vänlig hälsning

   1. Hej
    I maj fattade Tekniska nämnden beslut om att gå ut på upphandling för ombyggnad av denna korsningen till cirkulationsplats och samtidigt bla förbättring av gång och cykelvägarna till Staffansvallen. Se beslut http://staffanstorp.se/wp-content/uploads/2015/05/TN150519.pdf. Planen är att upphandlingen ska ske ske under sensommaren och byggstart blir under hösten. Korsningen planeras vara klar till nästa sommar om allt går väl.
    Med vänlig hälsning
    Kerstin Jensen, projektledare infra Staffanstorps kommun

  10. Jag vet att jag är tjatig, men när ska det bli asfalterat på gångstigen mellan Tvillingarnas väg och Stenbockensväg? Det är fler gångstigar att åtgärda.
   Med vänlig hälsning Marianne

   1. Dom är ju jättedåliga på att återställa efter nergrävningar av fiber. Prioriteringen verkar komma ganska långt ner på listan. Just i detta området har det varit så. Det skylldes på att asfalten inte gick att köpa tillräckligt billigt, därför gjorde man ingenting under senhösten, vintern och den tidiga våren. När sen budgetasfalten var tillgänglig då började man, på halvfart. Efter 3 veckor så hade man asfalterat 1,5 gator. Det borde tänkas mer på dom som inte har beställt fiber.

    1. Hej Johan!

     Ja det är stora eftersläpningar på återställningen och det är vi medvetna. Vi har vidtagit en rad åtgärder den senaste tiden för att få detta gjort.

     Gällande asfalt så stänger asfaltsverken till jul och öppnar 1:a april igen. Under denna perioden finns bara en små mängder asfalt att tillgå då ett verk håller öppet. I Skåne må det vara gynnsamt att gräva under vinterperioden men det är sällan gynnsamt att asfaltera då det är för kallt. Afalten kyls ned för fort och resultatet blir dålig beläggning.

     Vi är också av åsikten att asfalteringen efter 1:a april har varit sporadisk och har därför vidtagit åtgärder som ska resultera i att allt ska vara klart till 29 juni.

     Vänligen
     Daniel Velin
     Projektledare
     Staffanstorps Fibernät AB

   2. Hej!

    Entreprenören Kasab har fått till 29 juni på sig att färdigställa allt inom projekt Kyrkbyn, så även gångstigen mellan nämnda vägar.

    Vänligen
    Daniel Velin
    Projektledare
    Staffanstorps Fibernät

  11. Åtskilliga bilister överskrider hastighetsgränsen 50 km/h på Ga Lundavägen i Hjärup. Det finns på andra ställen i kommunen mätanordningar som synliggör hastigheterna och som kan användas som underlag för eventuell sänkning av hastighetsbegränsningen. Det vore jättebra med en sådan på Ga Lundavägen också! Jag har vänt mig till Trafikverket som uppger att det är kommunen som ska begära en eventuell sänkning av hastigheten av myndigheten, så hänvisa mig inte till Trafikverket i ert svar. Kan ni inte försöka hejda fartsyndarna?

   1. Hej Cecilia,
    Gamla Lundavägen är en statlig väg, vilket innebär att det är Trafikverket som är väghållare och ansvarar för trafiksäkerheten på vägen. Vägen genom Hjärup ligger inom tättbebyggt område och därmed är det kommunen som beslutar om hastigheten på vägen. Utanför tättbebyggt område är det länsstyrelsen och Trafikverket som beslutar om hastigheten. Översyn av hastigheten på Gamla Lundavägen pågår och beslut om förändrade hastigheter planeras till hösten.

    Lisa Callréus, Trafik- och exploateringsingenjör

  12. Tack för svar! Så bra , då hoppas vi på det bästa och att man inte planerar att höja hastigheten.

  13. Ni borde verkligen ta tag i järnvägsövergångarna på Trelleborgsvägen och Djurslövsvägen och delvis på Klågerupsvägen. Det går knappt att passera med cykel längre utan att halvt slå ihjäl sig. Ett tips är ju bara att helt enkelt asfaltera igen övergångarna, de används ju aldrig av tåg och när det är dax för tåg så är det ju inte så svårt att ta bort.

   1. Hej Robert,
    Järnvägsövergångar är främst en fråga för Trafikverket då järnvägen är statlig. Trelleborgsvägen och Djurslövsvägen är staliga vägar medan Klågerupsvägen är kommunal. Vi kommer att framföra din synpunkt till Trafikverket.

    Lisa Callréus, Trafik- och exploateringsingenjör

  14. Gator och vägar är till för trafikanter och är inte lekplatser för barn. Det finns stora grönområden och lekplatser för detta ändamål. Det senaste tilltaget är när barnens föräldrar flyttar ut sina trädgårdsmöbler i gatan och sätter sig för att vaka över barnen. Säkert tryggt men egenmäktigt och provokativt. Som granne ska man alltså smyga sig förbi lekande barn, bandymål, skateboardramper och nu senast utemöbler och parasoll. Gatan är inte din privata tomt, och jag ber inte om ursäkt för att jag använder den.

   1. Håller helt och hållet med ”Albert”. På vår gata är det senaste tilltaget (förutom att flytta ut sina trädgårdsmöbler i gatan) att grannarna har gått och köpt en egen ”Akta Lekande Barn”- skylt som de dagligen ställer i mitten av vägen. Detta gör att man inte bara ska smygköra förbi deras lekande barn på gatan, man måste dessutom ta hänsyn till en plastskylt uppställt mitt I vägen.
    Detta kan väl ändå inte anses vara ok?
    De som bor mittemot dessa människor måste dessutom dagligen ta hänsyn till denna skylt när de ska ta sig ut från sin uppfart då den blockerar vägen för dem.
    Säger likadant: Gatan är inte någons privata tomt, och jag ber inte heller om ursäkt för att jag vill kunna bruka den som det är tänkt.

  15. Undrar lite om farthinder.
   http://www.sundsvall.se/Trafik-och-infrastruktur/Gator-och-torg/Blomlador-pa-kommunala-vagar/
   har lite information om vad som gäller för Sundsvall men hittar inget liknande för Staffanstorp.
   Finns någon sån information tillgänglig? Har jag bara missat den?

   1. Hej Rikard
    Staffanstorps kommun har ingen information om detta på sin webbplats, då det inte går att ansöka om ett farthinder. Man får skicka in ett medborgarförslag till tekniska nämnden där beslut fattas i frågor som detta.

    Pär Larsson, Gatuingenjör och Driftledare Gata, Staffanstorps kommun

  16. Gomorron, för ni måste väl nyss ha vaknat fastän klockan just nu visar 12:30 och det är Onsdag den 13 Januari 2016.
   Förstår att ni inte varit vakna eftersom det fortfarande är glashalt på våra gång- och cykelvägar! Detta är inget annat än en stor skandal!
   Vi var ute för att få vår dagliga promenad och mötte ett stort antal människor som alls inte kunde gå på gångvägnätet utan staplade sig fram på gräsremsor längs vägarna.

   Vi har alltid tidigare berömt kommunen för bra väghållning, vilket ni nu tycks ha övergivit!
   Ser fram emot en förklaring till detta beteende!

   1. En förklaring till hur vinterväghållningen är uppbyggd och i vilken prioritetsordning det utförs:

    Kommunala nivåer
    Det är driftsentreprenörerna PEAB och Green Landscaping som sköter den kommunala vinterväghållningen. Det sker efter tre prioriteringsnivåer på gata: huvudgata, matargata, villagata. Samt två nivåer på gång-och cykelvägar: huvudstråk och anslutning till villagator.

    Huvudgator och matargator
    Först snöröjs huvudgator som Malmövägen, Storgatan och ringvägarna runt Staffanstorp samt Storgatan och Väståkravägen och Banvallsgatan i Hjärup.

    Villagatorna tas sist
    På villagatorna kör snöröjningen in först vid cirka en decimeter snö eller vid extrem halka.

    Cykel- och gångvägar
    Viktigt att veta är att vi inte prioriterar gator framför gång- och cykelvägar eftersom det är olika maskiner som plogar. De viktiga cykelvägarna prioriteras lika högt som de stora gatorna. Cykelstråket in till Lund och Särslöv är högt prioriterat av oss. Cykelstråket mellan Hjärup och Staffanstorp sköts av Trafikverket.

    Med vänliga hälsningar
    Pär Larsson, Staffanstorps kommun

    1. Pär, vad är poängen med denna klipp/klistra-text?
     Det var ju snorhalt på cykelvägarna i onsdags, det bemöter du inte.

    2. Vet inte riktigt vad du svamlar om, klart är dock att du inte ger någon förklaring till varför gc-nätet var glashalt även på sena dagen.
     Förmodar att ni har gjort en upphandling som inte svarar mot de krav man måste ställa för att tillhandahålla en acceptabel vinterstandard på gång och cykelvägarna.
     Förutsätter att ni gör de förändringar som omedelbart måste till!

  17. Bor på Klarinettgränd i Orkesterbyn. Alla våra gränder och även Dirigentvägen är glashala fortfarande kl 15. Två grannar har redan fallit, dock utan att bryta benen. Omöjligt att ta sig till parkering och garage utan att passera ishalkan. Försökte att ta mig gående till centrum. Från änden av Dirigentvägen och förbi Stanstorpskolan är gångvägen helt omöjlig att använda. Tvingas gå på gräsmattorna. Ska det vara så? I morgon torsdag ska Sita tömma våra sopor. Sker genom att soptunnorna dras i gränderna ut till sopbilen stående på Dirigentvägen. Hur ska detta gå till i denna halka. Aldrig förr har halkbekämpningen skötts så illa som nu. Varför? Känns inte rätt i framtidens kommun. Tacksam för svar på mina frågor.

   1. Hej

    En förklaring till hur vinterväghållningen är uppbyggd och i vilken prioritetsordning det utförs:

    Kommunala nivåer
    Det är driftsentreprenörerna PEAB och Green Landscaping som sköter den kommunala vinterväghållningen. Det sker efter tre prioriteringsnivåer på gata: huvudgata, matargata, villagata. Samt två nivåer på gång-och cykelvägar: huvudstråk och anslutning till villagator.

    Huvudgator och matargator
    Först snöröjs huvudgator som Malmövägen, Storgatan och ringvägarna runt Staffanstorp samt Storgatan och Väståkravägen och Banvallsgatan i Hjärup.

    Villagatorna tas sist
    På villagatorna kör snöröjningen in först vid cirka en decimeter snö eller vid extrem halka.

    Cykel- och gångvägar
    Viktigt att veta är att vi inte prioriterar gator framför gång- och cykelvägar eftersom det är olika maskiner som plogar. De viktiga cykelvägarna prioriteras lika högt som de stora gatorna. Cykelstråket in till Lund och Särslöv är högt prioriterat av oss. Cykelstråket mellan Hjärup och Staffanstorp sköts av Trafikverket.

    Med vänliga hälsningar
    Pär Larsson, Staffanstorps kommun

  18. Hej.
   En av gatubelysningsarmaturerna plockades ner nån vecka innan jul mitt emot den gula postlådan på gamla Dalbyvägen i Kyrkheddinge. När ska ni sätta upp den igen. Man ser ju inte till att posta brev eller att hämta ur sin brevlåda. Vi är flera stycken som hämtar vår post där…

   1. Nähä. Inget svar

  19. Hej!

   Vi går ofta till LIDL för att handla.
   Det finns ca 50 meter av gångbanan som inte är hårdgjord, utanför postens anläggning. Här blir det lerigt och man tvingas ut på Malmövägen.
   Ser gärna att Kommunen åtgärdar innan olycka sker.
   Mvh
   Gert-Inge Schödin

  20. Hej,
   Vinningevägen – väg 869 är en statlig väg. Det innebär att det är Trafikverkets väg och att det är länsstyrelsen fattar beslut om hastigheten i samråd med väghållaren.

   Med vänlig hälsning
   Lisa Callréus, Trafik- och Gatuingenjör

  21. Hej Robert,
   Gatorna på Ingvarshem uppfyller Trafikförordningens krav på utformning för att gångfartsområde; ”En väg eller ett område får förklaras som gångfartsområde endast om det är utformat så att det framgår att gående nyttjar hela ytan samt att det inte är lämpligt att föra fordon med högre hastighet än gångfart.” Vi kommer att föreslå Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden att besluta om att gångfartområde ska införas i området.

   Med vänlig hälsning
   Lisa Callréus, Trafik- och Gatuingenjör

  22. Hej Annelie,
   Korsningspunkten för skolvägen till Lilla och Stora Emilia behöver förbättras. Vi kommer att se över vilken åtgärd som kan vara lämplig samt när den kan utföras. När det gäller förskolan är trafikmängden mindre och förskolebarnen följs av en vuxen.

   Med vänlig hälsning
   Lisa Callréus, Trafik- och Gatuingenjör

  23. Nu har det ju blivit riktigt bra vid denna busshållplats, nu när asfalt och gatumarkeringar har kommit på plats. Nu återstår det bara att de kära trafikanterna följer anvisningarna.


  Lämna en kommentar

  Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.