Väg och trafik

Buss som lämnar hållplats Foto:Lisbeth Svensson

Det är Stadsbyggnadskontorets tekniska avdelning som avsvarar för skötsel, förvaltning och nyanläggning av kommunens gång- och cykelvägar, gator, torg och övriga allmänna platser inom detaljplanelagt område i Staffanstorps centralort, Hjärup och Kyrkheddinge. Avdelningen hanterar även trafiksäkerhetsåtgärder inom kommunens vägnät, bidrag för enskilda vägar och kommunens gatubelysning.

Drift och underhåll sköts av en extern entreprenad och omfattar bland annat beläggningsunderhåll, barmarksunderhåll, gaturenhållning, vinterväghållning, och trafikanordningar.

Lokala trafikföreskrifter

I Trafikförordningen finns alla de regler som bestämmer hur vi ska uppträda i trafiken. Dessa regler är generella – de gäller likadant i hela landet. Men det finns också lokala trafikföreskrifter för Staffanstorp.

Kundservice

Vill du felanmäla eller har du synpunkter på kommunens service eller tjänster, då kan du gå in på webbtjänsten här >> eller ringa 046-25 11 00

Underhåll privata vägar

Vägföreningar, vägsamfälligheter eller andra enskilda personer ansvarar för underhållet av enskilda vägar och under vissa omständigheter kan de få statligt och/eller kommunalt bidrag för underhållet. För mer information om enskilda vägar se Transportstyrelsens webbplats.

Cykla i Staffanstorp

Snöröjning

Kommunen, Trafikverket, vägsamfälligheter och fastighetsägare har ett gemensamt ansvar för snöröjning och halkbekämpning. Kommunen ansvarar för snöröjning på nästan alla gator och vägar inom tätorterna. Snöröjningen sköts av inhyrda entreprenörer. Det finns normalt beredskap för vinterväghållning under perioden 1 november till 30 april.

Prioriteringen av vinterväghållningen baseras på hur mycket människor och trafik som rör sig på gång- och cykelvägarna eller gatorna. Även vid ymnigt snöfall försöker vi hålla orternas huvudgator och gator som leder in till bostadsområden öppna och normalt påbörjas arbetet innan snödjupet är 7 cm.

Övriga gator som villagator, körs endast vid extrem halka och mycket snö, då de prioriterade gatornas framkomlighet fungerar. Det är fastighetsägarens ansvar att vid behov röja och skotta upp öppningar i snövallar för in- och utfart till fastigheten.

Gång och cykelvägarnas huvudstråk vinterväghålls då det är halt eller när det är några centimeter snö, övriga gång och cykelvägar körs därefter.

Kommunen ansvarar för snöröjning på nästan alla gator och vägar inom tätorterna. Snöröjningen sköts av inhyrda entreprenörer.

  Hoppa till navigering

  279 kommentarer till Väg och trafik

  1. Hej,
   Finns det möjlighet att sänka hastighetsbegränsningen i ett villa område? I Trädgårslunden, Hjärup är det 30km/h. Många kör med en hög riskmedvetenhet men bilar som kör runt 30km/h upplevs väldigt fort. Hastighetsbegränsningen borde sänkas för att undvika en olycka. Skulle även vara önskvärt att skyltningen kompletteras med någon form av varningsskylt för lekande barn.
   Med vänlig hälsning,
   David

   1. Varför ska barnen leka på gatan?

  2. Finns det någonstans (centralt) i Staffanstorp där man kan parkera mer än 24 timmar? Var parkerar man om man till exempel ska delta i en weekendresa med buss som avgår från centrum? Eller, var kan besökare till kommunens invånare parkera vid ett längre besök?

   1. Hej Claes,
    Enligt Trafikförordningen gäller ”På allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är huvudman för hållande av allmänna platser samt inom vägområde för allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag.”

    Det innebär alltså att man kan parkera från fredag eftermiddag till måndagen därpå. Det gäller förutom gatumark även de parkeringar som endast är markerade med blå vit P-skylt utan tilläggstavla.

    Lisa Callréus, Trafik- och exploateringsingenjör

  3. Hej, det skulle vara intressant att veta var vi som bor i centrum ska parkera from 1 juni utan att riskera parkeringsböter? Balderskolan är en bra bit att gå till/från hemmet och denna kommer snabbt bli full. Är det rimligt att man inte längre ska kunna parkera i anslutning till sitt hem? Kommer det att delas ut boendeparkeringstillstånd?

   1. Hej Åsa,
    Den 1 juni kommer samma regler för parkering gälla som idag. Dock planeras parkeringstiderna förlängas längs bl a Storgatan till 2 timmar. Vill man inte vara beroende av parkeringstider finns det möjlighet att hyra plats i t ex parkeringsgarage.

    Lisa Callréus, Trafik- och exploateringsingenjör

    1. Jo men syftar så klart på införandet av parkeringsvakter…jo man kan hyra en garageplats för dryga 400.-/mån på hyror som redan i mitt fall, är över 10.000.- månaden. Tycker det är för sorgligt att det inte byggs parkeringsplatser i samband med lägenheterna. Men tack för svar.

  4. Finns det någon information att läsa angående införandet av parkeringsvakter? Jag undrar närmast över var och när de ska ”patrullera”.

   1. Hej Johan,
    Arbetet med att upphandla parkeringsvakter pågår, vilket innebär att den kommunala parkeringsövervakningen kommer att börja tidigast efter sommaren.

    Lisa Callréus, Trafik- och exploateringsingenjör

    1. Har det inte sagts tidigare att allt skulle dra igång den 1:a juni?

  5. Hej,
   Jag skulle önska att ni tog en titt på trafiksituationen vid övergångsstället mot Tirup. Sikten är obehagligt obefintlig när buskar och träd växer upp och alltför många kör på tok för fort i den kurvan.
   Tack
   //Lotta

   1. Hej Lotta!
    Vi kommer att se över den hörnan och ta ner en del av buskaget för att förbättra sikten.
    Med vänlig hälsning
    Karl Andersson, Parkingenjör

    1. Toppen!

  6. Hej!
   Hur går det med planerna för rondellbygget i korsningen Kronslättsvägen/Vikhemsvägen? Kommer det ens bli i år?
   Ni skjuter det framåt hela tiden. Mycket dåligt.
   Med vänlig hälsning

   1. Hej
    I maj fattade Tekniska nämnden beslut om att gå ut på upphandling för ombyggnad av denna korsningen till cirkulationsplats och samtidigt bla förbättring av gång och cykelvägarna till Staffansvallen. Se beslut http://staffanstorp.se/wp-content/uploads/2015/05/TN150519.pdf. Planen är att upphandlingen ska ske ske under sensommaren och byggstart blir under hösten. Korsningen planeras vara klar till nästa sommar om allt går väl.
    Med vänlig hälsning
    Kerstin Jensen, projektledare infra Staffanstorps kommun

  7. Jag vet att jag är tjatig, men när ska det bli asfalterat på gångstigen mellan Tvillingarnas väg och Stenbockensväg? Det är fler gångstigar att åtgärda.
   Med vänlig hälsning Marianne

   1. Dom är ju jättedåliga på att återställa efter nergrävningar av fiber. Prioriteringen verkar komma ganska långt ner på listan. Just i detta området har det varit så. Det skylldes på att asfalten inte gick att köpa tillräckligt billigt, därför gjorde man ingenting under senhösten, vintern och den tidiga våren. När sen budgetasfalten var tillgänglig då började man, på halvfart. Efter 3 veckor så hade man asfalterat 1,5 gator. Det borde tänkas mer på dom som inte har beställt fiber.

    1. Hej Johan!

     Ja det är stora eftersläpningar på återställningen och det är vi medvetna. Vi har vidtagit en rad åtgärder den senaste tiden för att få detta gjort.

     Gällande asfalt så stänger asfaltsverken till jul och öppnar 1:a april igen. Under denna perioden finns bara en små mängder asfalt att tillgå då ett verk håller öppet. I Skåne må det vara gynnsamt att gräva under vinterperioden men det är sällan gynnsamt att asfaltera då det är för kallt. Afalten kyls ned för fort och resultatet blir dålig beläggning.

     Vi är också av åsikten att asfalteringen efter 1:a april har varit sporadisk och har därför vidtagit åtgärder som ska resultera i att allt ska vara klart till 29 juni.

     Vänligen
     Daniel Velin
     Projektledare
     Staffanstorps Fibernät AB

   2. Hej!

    Entreprenören Kasab har fått till 29 juni på sig att färdigställa allt inom projekt Kyrkbyn, så även gångstigen mellan nämnda vägar.

    Vänligen
    Daniel Velin
    Projektledare
    Staffanstorps Fibernät

  8. Åtskilliga bilister överskrider hastighetsgränsen 50 km/h på Ga Lundavägen i Hjärup. Det finns på andra ställen i kommunen mätanordningar som synliggör hastigheterna och som kan användas som underlag för eventuell sänkning av hastighetsbegränsningen. Det vore jättebra med en sådan på Ga Lundavägen också! Jag har vänt mig till Trafikverket som uppger att det är kommunen som ska begära en eventuell sänkning av hastigheten av myndigheten, så hänvisa mig inte till Trafikverket i ert svar. Kan ni inte försöka hejda fartsyndarna?

   1. Hej Cecilia,
    Gamla Lundavägen är en statlig väg, vilket innebär att det är Trafikverket som är väghållare och ansvarar för trafiksäkerheten på vägen. Vägen genom Hjärup ligger inom tättbebyggt område och därmed är det kommunen som beslutar om hastigheten på vägen. Utanför tättbebyggt område är det länsstyrelsen och Trafikverket som beslutar om hastigheten. Översyn av hastigheten på Gamla Lundavägen pågår och beslut om förändrade hastigheter planeras till hösten.

    Lisa Callréus, Trafik- och exploateringsingenjör

  9. Tack för svar! Så bra , då hoppas vi på det bästa och att man inte planerar att höja hastigheten.

  10. Ni borde verkligen ta tag i järnvägsövergångarna på Trelleborgsvägen och Djurslövsvägen och delvis på Klågerupsvägen. Det går knappt att passera med cykel längre utan att halvt slå ihjäl sig. Ett tips är ju bara att helt enkelt asfaltera igen övergångarna, de används ju aldrig av tåg och när det är dax för tåg så är det ju inte så svårt att ta bort.

   1. Hej Robert,
    Järnvägsövergångar är främst en fråga för Trafikverket då järnvägen är statlig. Trelleborgsvägen och Djurslövsvägen är staliga vägar medan Klågerupsvägen är kommunal. Vi kommer att framföra din synpunkt till Trafikverket.

    Lisa Callréus, Trafik- och exploateringsingenjör

  11. Gator och vägar är till för trafikanter och är inte lekplatser för barn. Det finns stora grönområden och lekplatser för detta ändamål. Det senaste tilltaget är när barnens föräldrar flyttar ut sina trädgårdsmöbler i gatan och sätter sig för att vaka över barnen. Säkert tryggt men egenmäktigt och provokativt. Som granne ska man alltså smyga sig förbi lekande barn, bandymål, skateboardramper och nu senast utemöbler och parasoll. Gatan är inte din privata tomt, och jag ber inte om ursäkt för att jag använder den.

   1. Håller helt och hållet med ”Albert”. På vår gata är det senaste tilltaget (förutom att flytta ut sina trädgårdsmöbler i gatan) att grannarna har gått och köpt en egen ”Akta Lekande Barn”- skylt som de dagligen ställer i mitten av vägen. Detta gör att man inte bara ska smygköra förbi deras lekande barn på gatan, man måste dessutom ta hänsyn till en plastskylt uppställt mitt I vägen.
    Detta kan väl ändå inte anses vara ok?
    De som bor mittemot dessa människor måste dessutom dagligen ta hänsyn till denna skylt när de ska ta sig ut från sin uppfart då den blockerar vägen för dem.
    Säger likadant: Gatan är inte någons privata tomt, och jag ber inte heller om ursäkt för att jag vill kunna bruka den som det är tänkt.

  12. Hej
   Tack för ni gjort en felanmälan, så kommunens entreprenör får snabb vetskap om problemet. Som jag skrev ovan är det något kablefel som är svårt att hitta då lamporna inte slocknar direkt utan kan hålla en period en sen plötsligt slockna. Detta medför att problemet kan återkomma och då ber vi er göra en ny felanmälan.
   Hälsningar
   Kerstin Jensen, Entreprenadingenjör


  Lämna en kommentar

  Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.