Väg och trafik

Buss som lämnar hållplats Foto:Lisbeth Svensson

Det är Stadsbyggnadskontorets tekniska avdelning som avsvarar för skötsel, förvaltning och nyanläggning av kommunens gång- och cykelvägar, gator, torg och övriga allmänna platser inom detaljplanelagt område i Staffanstorps centralort, Hjärup och Kyrkheddinge. Avdelningen hanterar även trafiksäkerhetsåtgärder inom kommunens vägnät, bidrag för enskilda vägar och kommunens gatubelysning.

Drift och underhåll sköts av en extern entreprenad och omfattar bl a beläggningsunderhåll, barmarksunderhåll, gaturenhållning, vinterväghållning, och trafikanordningar.

Lokala trafikföreskrifter

I Trafikförordningen finns alla de regler som bestämmer hur vi ska uppträda i trafiken. Dessa regler är generella – de gäller likadant i hela landet. Men det finns också lokala trafikföreskrifter för Staffanstorp.

Felparkering

Felparkeringsavgiften vid överskridande av gällande tidsgränser för parkering är 400 kronor. Vid trafikfarlig och annan parkering som strider mot lokala trafikföreskrifter som rör stannande och parkering är felparkeringsavgiften 500 kr. Felparkeringsavgiften för obehörig parkering på handikapparkeringsplats är 500 kr.

Kundservice

Vill du felanmäla eller har du synpunkter på kommunens service eller tjänster, då kan du gå in på kundservice webbtjänst här>> eller ringa 046-25 11 00

Underhåll privata vägar

Vägföreningar, vägsamfälligheter eller andra enskilda personer ansvarar för underhållet av enskilda vägar och under vissa omständigheter kan de få statligt och/eller kommunalt bidrag för underhållet. För mer information om enskilda vägar se Transportstyrelsens webbplats

Cykla i Staffanstorp

Snöröjning

Kommunen, Trafikverket, vägsamfälligheter och fastighetsägare har ett gemensamt ansvar för snöröjning och halkbekämpning. Kommunen ansvarar för snöröjning på nästan alla gator och vägar inom tätorterna. Snöröjningen sköts av inhyrda entreprenörer. Det finns normalt beredskap för vinterväghållning under perioden 1 november till 30 april.

Prioriteringen av vinterväghållningen baseras på hur mycket människor och trafik som rör sig på gång- och cykelvägarna eller gatorna. Även vid ymnigt snöfall försöker vi hålla orternas huvudgator och gator som leder in till bostadsområden öppna och normalt påbörjas arbetet innan snödjupet är 7 cm.

Övriga gator som villagator, körs endast vid extrem halka och mycket snö, då de prioriterade gatornas framkomlighet fungerar. Det är fastighetsägarens ansvar att vid behov röja och skotta upp öppningar i snövallar för in- och utfart till fastigheten.

Gång och cykelvägarnas huvudstråk vinterväghålls då det är halt eller när det är några centimeter snö, övriga gång och cykelvägar körs därefter.

Kommunen ansvarar för snöröjning på nästan alla gator och vägar inom tätorterna. Snöröjningen sköts av inhyrda entreprenörer.

Kommunikationer

Staffanstorps kommun ligger mellan Malmö och Lund. Det finns en väl fungerande kollektivtrafik som gör att du når Malmö och Lund med buss på mindre än en halvtimme. Skulle du vilja åka längre än så ligger Sturup och Kastrup inte långt bort. Sturup/Malmö Airport når du enklast med Flygbuss som avgår från busshållplatsen vid väg 108 i Staffanstorp. För dig som bor i Hjärup går det tåg till Kastrup. Enkelt och bekvämt.

Parkering

P-skiva gäller vid tidsbegränsad parkering och kan hämtas gratis i Rådhusets reception och hos polisen. Lastbilar får inte parkera mer än 2 timmar inom lastbilszonerna i Staffanstorps tätort och Hjärup. Parkeringstillstånd är ett bevis om tillstånd att parkera med undantag från de parkeringsbestämmelser som meddelats i de lokala trafikföreskrifterna, de handläggs av Medborgarkontoret i Rådhuset 046-25 11 00.

Hoppa till navigering

286 kommentarer till Väg och trafik

 1. Hej!
  Hur länge får man stå parkerad på kommunens p-platser? På p-platsen på Halvmånen står en grå Peugeot 307 (FFP142) parkerad sedan länge. Bilen är avställd sedan maj i år enligt Vägverket. Ägaren bor på Åkershus. Detta är ett problem då gäster till Halvmånen har svårt att hitta p-plats.

  1. Hej
   På kommunens p-platser och gator gäller 24 timmars regeln om inget annat är skyltat. Vid kontroll idag 20/10 fanns inte FFP142 kvar på platsen.
   Mvh Bengt Larsson

 2. Hej! Finns det en uppdaterad parkeringskarta över Staffanstorp? Vid Bråhögshallen och Musikskolan finns parkering som på P-kartan är angiven som gratis 24-timmarsparkering. Numera gäller inte detta, då det erfordras P-tillstånd från Q-park på stora delar av denna parkering. Var är det tänkt att man ska parkera när det är större evenmang i centrum, t.ex. på Bråhögshallen eller Bråhögsbadet? Är det bättre att långtidsparkera på gatorna än att stå på P-platserna. Q-park är snabbt ute och lappar bilar, t.ex. nu på kulturnatten. På gatornas 30 min/1h/2h parkeringar kan man stå i veckor utan åtgärd.

  1. Hej Claes,
   Parkeringskarta för Staffanstorp finns längst ner här: http://staffanstorp.se/boende/vag-och-trafik/. I Staffanstorps kommun finns inga kommunala parkeringsvakter. Parkeringsövervakningen på allmän platsmark sköts därför av polisen. På kvartersmark/privat mark kan fastighetsägaren anlita ett parkerinsbolag tex Q-park för att sköta parkeringsövervakningen.

   Lisa Callréus, Trafik- och exploateringsingenjör

   1. ”sköts därför av polisen.” Menar du inte skall skötas av polisen, Dom gör ju inte det. 2 gånger har jag den senaste tiden sett polisbilar köra förbi alla parkerade bilar på PH Lingsväg vid badet, och eftersom alla bilar stod uppe på trottoaren så borde alla fått ”böter”. Visst kan man gå till polisen och säga till om det nu inte vore så att där nästan alltid är stängt. Polisen borde göra en räd mot alla villaägare som tror att trottoaren framför deras hus är deras parkeringsplats. Folk kommer troligtvis bli sura, men dom kanske lär sig parkera ordentligt.

   2. Jag vet att det finns en parkeringskarta på kommunens webbplats. Jag undrade om det finns en uppdaterad karta, med de regler som gäller idag. De flesta platser mellan musikskolan och Bråhögshallen kräver P-tillstånd. Finns det andra ändringar?

    1. Hej Claes,
     Parkeringskartan på hemsidan är uppdaterad och informationen som du efterfrågar finns på kartan.

     Lisa Callréus, Trafik- och exploateringsingenjör

 3. Hej!
  Jag önskar att ni sätter upp en ordentlig och tydlig skylt samt belysning på Gullåkravägen in till Ryttarbyn. För bara någon månad sedan inträffade en olycka pga avsaknad av detta och jag tycker själv det är svårt att se var jag ska svänga om jag kommer kvällstid nu i vintermörkret. På området finns en skola och förskola, så trafiken är inte försumbar. Med vänlig hälsning, Lisette

  1. Hej
   Vi tittar över belysningen som borde vara ok eftersom det står lampor på båda sidorna om infarten på Ryttarvägen. Vi ser även över skyltarna.
   Mvh Bengt Larsson

   1. Hej igen! Då föreslår jag en skylt och en lampa på Gullåkravägen ut mot åkern (alltså på norra sidan av Gullåkravägen). Den placeringen är tydligast på avstånd och där gör de mest nytta.
    Med vänlig hälsning, Lisette

 4. Hej!
  Idag den 1 december grävdes en kabel i Skånebyn av av fibernätsrallarna. ONE var snabbt på plats och lagade kabeln så det blev bara 5 timmars strömavbrott,
  Men det är nog något annat som gått snett för nu saknas det gatubelysning i Skånebyn Hjärup. I somras var det ett långvarigt avbrott på gatubelsyningen.
  Hoppas gatubelysningen också fixas, speciellt med tanke på den mörka årstiden med diverse faror.

  Mvh
  Lennart

 5. Hej
  Fortfarande ingen gatubelysning i Skånebyn
  Jan

  1. Hej Jan!
   Felet är anmält och Kraftringen jobbar för fullt med att hitta och reparera felen. Det är flera olika kabelfel på ledningarna.
   Vänligen
   Marie Schyllert, Staffanstorps kommun

 6. Vem är det som ansvarar för vägmarkeringarna på Väståkravägen i Hjärup? Mellan Gamla Lundavägen och Väståkra gård finns det knappast några linjer kvar, varken kant- eller mittmarkeringar. Det är mycket obehagligt att köra där nu när det blir mörkt så tidigt på kvällen. Det finns diken på båda sidor om vägen och nu är det ju dessutom 70 km på drygt halva sträckan.

 7. Har fortfarande inte fått svar på min kommentar från 4/12! Missade då att nämna, att det dessutom saknas vägbelysning på sträckan!

  1. Hej
   Det är Staffanstorps kommun som har ansvaret för Väståkravägen och linjerna är inte vad dom borde vara men nu blir det inte något bra resultat om man målar vid den här årstiden så det får vänta till våren. Här kommer inom det snaraste att sättas upp snökäppar med reflexer som står fram till våren.
   Här är inte planerat någon belysning.
   Mvh Bengt Larsson, Staffanstorps kommun

   1. Det är bra att ni planerar att måla linjerna och snökäppar kan hjälpa till under tiden. Jag menade inte att det skulle finnas belysning, men avsaknad av både linjer och ljus försvårar bilkörandet.

   2. Några snökäppar har fortfarande inte satts upp på Väståkravägen!! Visserligen ingen snö men mörker…….. Det finns snökäppar uppsatta på vägen mot Wragerups gård och det bra.

    1. Snökäpparna skall komma upp i dag.
     Bengt Larsson

     1. Har noterat detta med tacksamhet!!

 8. Angående parkering!
  Finns det parkeringsregler i Staffanstorp?
  En bil har i minst 5 dygn stått parkerad i hörnet av Biblioteksgatan – Norregatan. (Bakdelen på Biblioteksgatan – framdelen på Norregatan). Trodde att bilen kanske var stulen eftersom en vanlig bilägare inte parkerar på detta vidriga sätt.
  Jag gick därför in på polisstationen och påpekade detta.
  Döm om min förvåning fick jag höra att polisen inte prioriterar felparkeringar. När jag påpekade att det var ca 100 meter från polisstationen fick jag till svar att de inte hade någon polisbil tillgänglig.
  Detta var måndag morgon kl 09.30.
  Idag tisdag står bilen kvar.
  Jag känner att jag ställde till besvär för polisen.
  Vad gäller för regler?
  M v h
  Ingvar

  1. Hej Ingvar,
   Enligt Trafikförordningen 3 kap 49 a § gäller att på allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är huvudman för hållande av allmänna platser samt inom vägområde för allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag.

   Detta gäller om det inte finns annan skyltning gällande parkering, t ex parkeringsficka med tidsbegränsning med parkeringsskiva eller parkeringsförbud.

   Staffanstorps kommun har inga parkeringsvakter och därför sköts övervakningen av polisen.

   Lisa Callréus, Trafikingenjör

   1. Tack för svar!
    Allt som Du skrev i svaret på min insändare visste jag redan eftersom allt står att läsa på hemsidan.
    Jag har stor respekt för polis och parkeringsvakter och försöker att både köra bil och parkera lagligt, men när en bil står lagvidrigt parkerad i en hel vecka med polisens vetskap blir man något fundersam hur polisen i Staffanstorp uppfattar allmänhetens hjälp.
    Läste i SDS 22 januari att allmänheten var nyckeln i polisens arbete. Detta var visserligen i Vellinge men jag hoppas att polisen tycker lika i Staffanstorp.
    Tacksam för svar! Även från polisen om detta är möjligt.
    M v h
    Ingvar

 9. Hej!

  Jag skriver angående en korsning i Staffanstorp. Det är mellan Industrivägen och Dalbyvägen. Det ligger en Statoil mack där så det är mycket trafik som behöver komma ut från Industrivägen (efter de tankat) in på Dalbyvägen och ofta ska till vänster. Det drabbar alla oss som bor längs industrivägen. Där känns det som en rondell hade passat väldigt bra för det kan bli ganska långa köer vissa tider där.
  Om det inte går att ha en rondell där så hade en nödlösning varit att ha en dedikerad högerfil utan stopplikt så hade man fått bort en del av köerna åtminstone. Som det är idag får även de som ska till höger stå och vänta på de framför som ska till vänster eller rakt fram eftersom det är bara längst fram som det är plats till fler bilar i bredd.

  Har ni några som helst planer för denna korsning? Det känns som trafiken där blir mer och mer.

  Jag har pratat med vägverket men de säger att pga av de bara har anslutande vägar så är det kommunens ansvar.

  Mvh

  Sebastian

 10. Hej Sebastian

  Vi är medvetna om problemen med framkomlighet i denna korsning. Vi har börjat titta på lösningar för och hoppas kunna få till en bra lösning tillsammans med trafikverket.
  Precis som du skriver så ökar trafikmängderna hela tiden och i samband med ytterligare etableringar på Brågarps industriområde så tillkommer ytterligare (tung) trafik.

  Mvh
  Pontus Borgstrand, stadsbyggnadschef

 11. Till trafikingenjören och polisen i Staffanstorp.

  Eftersom ingen vill svara på min insändare 20/1 och 22/1 om att polisen inte prioriterar felparkeringar kan man tro att det är fritt fram att parkera hur som helst så länge det inte finns P-vakter.
  Att Vellinge kommun skriver att allmänheten är nyckeln i polisens arbete är väldigt bra.
  Hoppas att polisen i Staffanstorp tycker detsamma.
  Svar önskas!
  Ingvar

  1. Hej Ingvar,
   Jag har bett polisen att svara på din kommentar.

   Lisa Callréus, trafikingenjör

   1. Hej Ingvar,

    Nä det är inte fritt fram att parkera hur som helst i Staffanstorp men det blir naturligtvis problem när det inte finns p-vakter som kan överse att tider för parkering etc efterlevs. Polisen prioriterar de bilar som står trafikfarligt och efter vad jag har fått berättat för mig så stod den aktuella bilen väldigt illa till och skymde sikt för andra trafikanter. Informationen som inkom till oss lämnades till närpoliserna som kontrollerade bilen samma dag.

    Med vänlig hälsning
    Carina Roth
    Polisen Staffanstorp

    1. Men vad är ”trafikfarligt” för polisen i Staffanstorp. Jag har många många gånger sett polisbilar köra förbi bilar som står parkerade på trottoarer, och poliserna bryr sig inte det minsta. Att bilar står parkerade på trottoaren är väl ”trafikfarligt”, det tvingar ju folk(bl.a små barn) ut i gatan.
     När ni kör runt och spanar efter inbrottstjuvar kan ni ju passa på att ”lappa” lite bilar, då kanske folk lär sig parkera.

     1. Frågan har tidigare varit uppe om vad som anses som trafikfarligt och i tidigare inlägg nämns det att bilar står lagvidrigt. Att man inte parkerat enligt gällande regelverk behöver inte innebära att fordonet står trafikfarligt. Det kan ändå bli ett problem om det drabbar den enskilde när ett fordon ställs på ett sådant sätt som inte är tillåtet på platsen. De bilar som polisen uppmärksammar som står farligt eller på annat sätt försvårar för andra som rör sig i trafiken blir bötfällda.
      Med vänlig hälsning
      Carina Roth
      Polisen Staffanstorp

      1. Vilket extremt underligt svar! Du som svarat, är du polis?
       ”Att man inte parkerat enligt gällande regelverk behöver inte innebära att fordonet står trafikfarligt.”
       Nej, på samma sätt som om jag kör min bil i 240 km/h. Jag kan ju ha fantastisk bilkontroll även vid den farten, men det är lik förbannat olagligt och polisens uppgift att ta fast mig.

       ”De bilar som polisen uppmärksammar som står farligt eller på annat sätt försvårar för andra som rör sig i trafiken blir bötfällda”
       Det låter jättefint när du skriver det, men du kanske borde berätta för poliserna som kör runt i bilarna om detta också. Jag vet inte hur många gånger jag sett polisbilar köra förbi bilar som står parkerade på cykelvägar och trottoarer. Men det kanske innebär lite för mycket pappersarbete?

       1. Hej Johan,

        Ja det är jag.
        Eftersom diskussionen rört bilar som stått just trafikfarligt så har jag svarat utifrån det. Polisen har inte möjlighet att hantera alla fordon som inte följer samtliga regler (regelverk) som finns gällande hur man parkerar. Att kontrollera parkeringstidens längd, om det används p-skiva eller om man använder en gästparkering som sin egen privata parkering är en uppgift som vi inte kan hantera.
        Jag kommer att framföra din uppfattning till närpoliserna som arbetar i kommunen och du får gärna komma in eller ringa till mig om du har fler synpunkter gällande detta.

        Med vänlig hälsning
        Carina Roth, stationschef Polisen Staffanstorp

 12. Hej
  När kan man förvänta att det kommer upp en ny skylt vid övergångsstället på Klockaregårdsvägen i Hjärup? den har saknats rätt länge nu. Som kommunen vet är det en viktig överfart för barnen på väg till och från skolan så det borde vara högprioriterat att få den på plats igen

  1. Hej
   Tack för din uppmärksamhet vi lämnar det till entreprenören för åtgärd.
   Om du ser saker som behöver åtgärdas så anmäl det till Kontakt och Synpunkter här på webbplatsen så går ärendet direkt till ansvariga.
   Mvh Bengt Larsson

   1. Ja, jag anmälde detta för över en månad sen via er hemsida men det verkar ju uppenbarligen inte fungera. Om ni vill att vi medborgare ska anmäla saker så får det också hända saker efter att det är anmält.

 13. Hej
  Vad händer med parkeringsvakter i Staffanstorp? När jag var i kontakt med er tidigt i höstas fick jag information om att parkeringsvakter skulle komma till orten senare under året. Än så länge har jag inte sett till någon. Är det beslutat att vi ska ha parkeringsvakter i Staffanstorp och när i så fall?

  1. Hej Daniel,
   Frågan om parkeringsvakter kommer att behandlas av kommunstyrelsen under våren, troligen i mars.

   Lisa Callréus, Trafik- och exploateringsingenjör

 14. Replik till Polisen i Staffanstorp.
  Ang. parkering Biblioteksgatan – Norregatan.
  Tack för svar från polisen!
  Att jag gick in på polisstationen 20/1 kl 09.30 berodde på att jag trodde att det var en stulen bil eftersom den stått så illa parkerad flera dygn. Polisen konstaterade att bilen på hörnan Biblioteksgatan – Norregatan stod mycket illa parkerad. Trots detta stod bilen kvar ytterligare 3 dygn. Detta var ingen engångsföreteelse. Varje morgon när jag passerar står det nästan alltid bilar lagvidrigt parkerade.
  Vad hände med bilen som stått felparkerad nästan en vecka?
  Tacksam för svar!
  Ingvar

  1. Hej Ingvar,

   Den aktuella bilen fick böter.

   Med vänlig hälsning

   Carina Roth, stationschef på Polisen i Staffanstorp

   1. Svar till Polisen i Staffanstorp.
    På min dagliga promenad i Staffanstorp ser jag att en bil med P-tillstånd på Biblioteksgatan 4 stått olagligt parkerad med fronten på Norregatan och bakdelen på Biblioteksgatan. (D v s precis i hörnan). Den har stått där i 4 dygn. Förra bilen som jag rapporterat tidigare om stod där i 1 vecka.

    Det måste väl ändå finnas P-bestämmelser även för bilar med P-tillstånd.

    Svar önskas!
    Ingvar

 15. Jag undrar när ni ska börja med att salta inne på dem mindre vägarna? Då vår (wibergs väg) är som en isbana!

  1. Hej
   Halkbekämpning pågår i bostadsgatorna.
   Mvh Bengt Larsson

 16. Hej,
  Jag undrar när rondellbygget i korsningen Kronslättsvägen/Vikhemsvägen kommer att påbörjas? Hur lång tid beräknar Ni att det tar från början till färdigställande? Kan man inte fylla asfalt i de stora hålorna så länge?

  Mvh/
  Sten

 17. Instämmer med Sten Anderssons inlägg. Det är en skamfläck för samhället att se denna korsning och angränsande väg förbi hästhagarna. Den är i så dåligt skick att man tror sig förflyttad till en avlägsen del av Ryssland eller dylikt. Det har varit så i många år medan man ser att det asfalterats i industriområde etc. samt alla dessa sk. vägbulor. Det kan inte bero på pengabrist.
  Med vänlig hälsning

  1. Vad jag förstått så väntas det svar från Trafikverket eftersom cirkulationsplatsen ligger så nära en järnvägsöverfart. Annars hade bygget redan varit igång. Som jag har förstått så skall bygget börja snart.

   Med Vänlig Hälsning
   Richard

   1. Vid infarten till Vikhemsområdet har man plockat bort en bit av rälsen, är detta i samråd med trafikverket eller har man gjord det på eget bevåg? Då borde man inte ha några problem att göra vid korsningen utan att ta vidare hänsyn till en räls som legat obrukad i många år. Den lär aldrig bli trafikerad igen vad det verkar!
    Med vänlig hälsning
    Reijo

 18. Refererar till min fråga den 5/2 beträffande rondellbygget vid infarten till Staffansvallen/Vikhem.
  Har ej fått något svar. Sportlovet är väl slut????

 19. Hej
  Det pågår projektering av en cirukaltionsplats och förbättring av gång- och cykelvägar till Staffansvallen vid korsningen Kronoslättsvägen – Vikhemsvägen. Projektering beräknas vara klar nu i vår och i samband med detta görs en tidplan för anläggandet av cikrulationsplatsen.
  Hälsningar
  Kerstin Jensen


Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.