Väg och trafik

Buss som lämnar hållplats Foto:Lisbeth Svensson

Det är Stadsbyggnadskontorets tekniska avdelning som avsvarar för skötsel, förvaltning och nyanläggning av kommunens gång- och cykelvägar, gator, torg och övriga allmänna platser inom detaljplanelagt område i Staffanstorps centralort, Hjärup och Kyrkheddinge. Avdelningen hanterar även trafiksäkerhetsåtgärder inom kommunens vägnät, bidrag för enskilda vägar och kommunens gatubelysning.

Drift och underhåll sköts av en extern entreprenad och omfattar bland annat beläggningsunderhåll, barmarksunderhåll, gaturenhållning, vinterväghållning, och trafikanordningar.

Lokala trafikföreskrifter

I Trafikförordningen finns alla de regler som bestämmer hur vi ska uppträda i trafiken. Dessa regler är generella – de gäller likadant i hela landet. Men det finns också lokala trafikföreskrifter för Staffanstorp.

Felparkering

Felparkeringsavgiften vid överskridande av gällande tidsgränser för parkering är 400 kronor. Vid trafikfarlig och annan parkering som strider mot lokala trafikföreskrifter som rör stannande och parkering är felparkeringsavgiften 500 kronor. Felparkeringsavgiften för obehörig parkering på handikapparkeringsplats är 500 kronor.

Kundservice

Vill du felanmäla eller har du synpunkter på kommunens service eller tjänster, då kan du gå in på webbtjänsten här >> eller ringa 046-25 11 00

Underhåll privata vägar

Vägföreningar, vägsamfälligheter eller andra enskilda personer ansvarar för underhållet av enskilda vägar och under vissa omständigheter kan de få statligt och/eller kommunalt bidrag för underhållet. För mer information om enskilda vägar se Transportstyrelsens webbplats.

Cykla i Staffanstorp

Snöröjning

Kommunen, Trafikverket, vägsamfälligheter och fastighetsägare har ett gemensamt ansvar för snöröjning och halkbekämpning. Kommunen ansvarar för snöröjning på nästan alla gator och vägar inom tätorterna. Snöröjningen sköts av inhyrda entreprenörer. Det finns normalt beredskap för vinterväghållning under perioden 1 november till 30 april.

Prioriteringen av vinterväghållningen baseras på hur mycket människor och trafik som rör sig på gång- och cykelvägarna eller gatorna. Även vid ymnigt snöfall försöker vi hålla orternas huvudgator och gator som leder in till bostadsområden öppna och normalt påbörjas arbetet innan snödjupet är 7 cm.

Övriga gator som villagator, körs endast vid extrem halka och mycket snö, då de prioriterade gatornas framkomlighet fungerar. Det är fastighetsägarens ansvar att vid behov röja och skotta upp öppningar i snövallar för in- och utfart till fastigheten.

Gång och cykelvägarnas huvudstråk vinterväghålls då det är halt eller när det är några centimeter snö, övriga gång och cykelvägar körs därefter.

Kommunen ansvarar för snöröjning på nästan alla gator och vägar inom tätorterna. Snöröjningen sköts av inhyrda entreprenörer.

Kommunikationer

Staffanstorps kommun ligger mellan Malmö och Lund. Det finns en väl fungerande kollektivtrafik som gör att du når Malmö och Lund med buss på mindre än en halvtimme. Skulle du vilja åka längre än så ligger Sturup och Kastrup inte långt bort. Sturup/Malmö Airport når du enklast med Flygbuss som avgår från busshållplatsen vid väg 108 i Staffanstorp. För dig som bor i Hjärup går det tåg till Kastrup. Enkelt och bekvämt.

Parkering

P-skiva gäller vid tidsbegränsad parkering och kan hämtas gratis i Rådhusets reception och hos polisen. Lastbilar får inte parkera mer än två timmar inom lastbilszonerna i Staffanstorps tätort och Hjärup. Parkeringstillstånd är ett bevis om tillstånd att parkera med undantag från de parkeringsbestämmelser som meddelats i de lokala trafikföreskrifterna, de handläggs av Medborgarkontoret i Rådhuset 046-25 11 00.

Hoppa till navigering

299 kommentarer till Väg och trafik

 1. På stationsvägen, framför hus nr. 10 står det en Opel Cab parkerad. Den står parkerad inne i en vändzon och har stått där väldigt länge. I en vändzon får man inte parkera, kanske därför det sitter 2 lappar på vindrutan som ser ut som parkeringsböter. Men varför händer det inte mer? Även i en kommun som Staffanstorp där politiker fullständigt struntar i hur olagligt folk parkerar så borde det ske något.

  1. Hej Johan!
   Brev har skickats ut i dag till reg ägare att bilen ska tas bort.
   Mvh Bengt Larsson

 2. Hej,
  Misstänker att det saknas en 30km/h skylt. När man kör från Gullåkravägen in på Norra Lundavägen är det 40km/h fram tills ca Skolgatan. Kör man åt andra hållet så blir det 30km/h strax efter busshållplatsen (blå skylt). Denna skylt finns inte åt andra hållet, finns dock en stolpe en bit bort där den kanske har suttit.
  Med vänlig hälsning,
  David

  1. Hej David!
   Tack för uppmärksamheten.
   Man har missat att plocka ner den blåa 30 skylten i samband med att det infördes 40 km på denna sträcka. Kommunens entreprenör tar bort den.
   Mvh Bengt Larsson, Staffanstorps kommun

 3. Hej,
  Finns det möjlighet att sänka hastighetsbegränsningen i ett villa område? I Trädgårslunden, Hjärup är det 30km/h. Många kör med en hög riskmedvetenhet men bilar som kör runt 30km/h upplevs väldigt fort. Hastighetsbegränsningen borde sänkas för att undvika en olycka. Skulle även vara önskvärt att skyltningen kompletteras med någon form av varningsskylt för lekande barn.
  Med vänlig hälsning,
  David

  1. Varför ska barnen leka på gatan?

 4. Finns det någonstans (centralt) i Staffanstorp där man kan parkera mer än 24 timmar? Var parkerar man om man till exempel ska delta i en weekendresa med buss som avgår från centrum? Eller, var kan besökare till kommunens invånare parkera vid ett längre besök?

  1. Hej Claes,
   Enligt Trafikförordningen gäller ”På allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är huvudman för hållande av allmänna platser samt inom vägområde för allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag.”

   Det innebär alltså att man kan parkera från fredag eftermiddag till måndagen därpå. Det gäller förutom gatumark även de parkeringar som endast är markerade med blå vit P-skylt utan tilläggstavla.

   Lisa Callréus, Trafik- och exploateringsingenjör

 5. Hej, det skulle vara intressant att veta var vi som bor i centrum ska parkera from 1 juni utan att riskera parkeringsböter? Balderskolan är en bra bit att gå till/från hemmet och denna kommer snabbt bli full. Är det rimligt att man inte längre ska kunna parkera i anslutning till sitt hem? Kommer det att delas ut boendeparkeringstillstånd?

  1. Hej Åsa,
   Den 1 juni kommer samma regler för parkering gälla som idag. Dock planeras parkeringstiderna förlängas längs bl a Storgatan till 2 timmar. Vill man inte vara beroende av parkeringstider finns det möjlighet att hyra plats i t ex parkeringsgarage.

   Lisa Callréus, Trafik- och exploateringsingenjör

   1. Jo men syftar så klart på införandet av parkeringsvakter…jo man kan hyra en garageplats för dryga 400.-/mån på hyror som redan i mitt fall, är över 10.000.- månaden. Tycker det är för sorgligt att det inte byggs parkeringsplatser i samband med lägenheterna. Men tack för svar.


Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.