Väg och trafik

Buss som lämnar hållplats Foto:Lisbeth Svensson

Det är Stadsbyggnadskontorets tekniska avdelning som avsvarar för skötsel, förvaltning och nyanläggning av kommunens gång- och cykelvägar, gator, torg och övriga allmänna platser inom detaljplanelagt område i Staffanstorps centralort, Hjärup och Kyrkheddinge. Avdelningen hanterar även trafiksäkerhetsåtgärder inom kommunens vägnät, bidrag för enskilda vägar och kommunens gatubelysning.

Drift och underhåll sköts av en extern entreprenad och omfattar bl a beläggningsunderhåll, barmarksunderhåll, gaturenhållning, vinterväghållning, och trafikanordningar.

Lokala trafikföreskrifter

I Trafikförordningen finns alla de regler som bestämmer hur vi ska uppträda i trafiken. Dessa regler är generella – de gäller likadant i hela landet. Men det finns också lokala trafikföreskrifter för Staffanstorp.

Kundservice

Vill du felanmäla eller har du synpunkter på kommunens service eller tjänster, då kan du gå in på kundservice webbtjänst här>> eller ringa 046-25 11 00

Underhåll privata vägar

Vägföreningar, vägsamfälligheter eller andra enskilda personer ansvarar för underhållet av enskilda vägar och under vissa omständigheter kan de få statligt och/eller kommunalt bidrag för underhållet. För mer information om enskilda vägar se Transportstyrelsens webbplats

Cykla i Staffanstorp

Snöröjning

Kommunen, Trafikverket, vägsamfälligheter och fastighetsägare har ett gemensamt ansvar för snöröjning och halkbekämpning. Kommunen ansvarar för snöröjning på nästan alla gator och vägar inom tätorterna. Snöröjningen sköts av inhyrda entreprenörer. Det finns normalt beredskap för vinterväghållning under perioden 1 november till 30 april.

Prioriteringen av vinterväghållningen baseras på hur mycket människor och trafik som rör sig på gång- och cykelvägarna eller gatorna. Även vid ymnigt snöfall försöker vi hålla orternas huvudgator och gator som leder in till bostadsområden öppna och normalt påbörjas arbetet innan snödjupet är 7 cm.

Övriga gator som villagator, körs endast vid extrem halka och mycket snö, då de prioriterade gatornas framkomlighet fungerar. Det är fastighetsägarens ansvar att vid behov röja och skotta upp öppningar i snövallar för in- och utfart till fastigheten.

Gång och cykelvägarnas huvudstråk vinterväghålls då det är halt eller när det är några centimeter snö, övriga gång och cykelvägar körs därefter.

Kommunen ansvarar för snöröjning på nästan alla gator och vägar inom tätorterna. Snöröjningen sköts av inhyrda entreprenörer.

Kommunikationer

Staffanstorps kommun ligger mellan Malmö och Lund. Det finns en väl fungerande kollektivtrafik som gör att du når Malmö och Lund med buss på mindre än en halvtimme. Skulle du vilja åka längre än så ligger Sturup och Kastrup inte långt bort. Sturup/Malmö Airport når du enklast med Flygbuss som avgår från busshållplatsen vid väg 108 i Staffanstorp. För dig som bor i Hjärup går det tåg till Kastrup. Enkelt och bekvämt.

Parkering

P-skiva gäller vid tidsbegränsad parkering och kan hämtas gratis i Rådhusets reception och hos polisen. Lastbilar får inte parkera mer än 2 timmar inom lastbilszonerna i Staffanstorps tätort och Hjärup. Parkeringstillstånd är ett bevis om tillstånd att parkera med undantag från de parkeringsbestämmelser som meddelats i de lokala trafikföreskrifterna, de handläggs av Medborgarkontoret i Rådhuset 046-25 11 00.

Hoppa till navigering

201 kommentarer till Väg och trafik

 1. Hej! Vem ansvarar för att belysningen ska fungera och lysa på perrongen i Hjärup? Precis när man ska gå ner för trappan, från perrongen mot Lund, blir det totalt mörkt. Lampan har inte fungerat på flera månader.

  1. Hej Margareta

   Enligt din beskrivning så är det kommunens lampor och vi anmäler det omgående till vår entreprenör.
   Vid felanmälan så är det bättre att du anmäler under kundservice & synpunkter så går ärendet direkt ut till ansvarig.

   Mvh Bengt Larsson

   1. tack, ska anmäla till kundservice i forts, dock inte helt lätt att hitta på er hemsida och då är jag inte dataovan. Med vänlig hälsning, margareta

 2. Hej
  Har kommunen några specifika trafikmål?
  Jag undrar då om trafiken är tänkt/plannerad att öka eller minska över åren fram till 2038?
  Vidare finns det utredningar om hur trafiken är tänkt hanteras i de större stråken, stamvägarna och i villagatorna?
  Niklas

 3. Hej!

  Vad gäller för parkering på gata i villaområde?
  Jag tänker på vad som kommer att gälla på nybyggnadsområdet Stora Uppåkra/Louisebergsvägen.
  Jag undrar även om rätten för de boende att parkera bilar på sin egen tomtframsida, tex längs fasad (mot gata) utöver att parkera vid/inom carport/garage.

  Hur ser tidplanen ut för färdigställande av ”farthinder” med plantering, som är tänkt på Louisebergsvägen?

  Vänligen
  Fia

  1. Hej Fia,
   Gatorna i området Bergströmshusen-Lousieberg tillhör en vägförening. Vägföreningen kan ansöka hos länsstyrelsen om det finns önskemål om att reglera hur länge bilarna får stå på gatan.

   På kommunens gator inom tättbebyggt område gäller att fordon inte får parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, måndag-fredag.

   Ta kontakt med vägföreningen för att få information om färdigställandet av Louisebergsvägen.

   Lisa Callréus, Tekniska enheten

 4. Hej Ingalill.

  Jag heter Claes Sterner och bor på Gamla Dalbyvägen mellan McDonalds och Kyrkheddinge.
  Denna vägen är ganska hårt trafikerad och hastigheten är 70 km/h. På denna vägen hålls inga 70 km/h utan här ligger hastigheten på mellan 80-120 km/h. Polisen har mätt och rapporterat bilister med hjälp utav laser vid hastighetskontroll morgon och eftermiddag. Detta är idioti att Staffanstorps kommun inte åtgärdar detta trots påtryckning. Det är mycket diskussion angående skola och vård på hemsidan, visserligen behövs vård om någon skulle bli ihjälkörd eller dödad på Gamla Dalbyvägen men det är kanske en smäll kommunen är villig att ta tag i om detta inträffar. Sänkt hastighet till 50 km/h samt farthinder.

  Tacksam för svar snarast.
  Claes Sterner

  1. Hej Claes,
   Tack för dina synpunkter. Vi har tagit kontakt med polisen för att få ta del av de hastighetskontroller som är gjorda på Gamla Dalbyvägen. Vi kommer även av sätta en hastighetsdisplay på vägen. När vi analyserat resultatet av dessa båda mätkällor kommer vi att ta ställning till behov av åtgärder.
   Vänligen Ingalill Hellberg, kommundirektör, Staffanstorps kommun

 5. Hej
  Jag och min dotter som åker buss dagligen undrar när kommunen ska sätta upp bänkar vid hållplats Storgatan mot Genarp/Dalby.
  Ibland har inte bussarna direktbyte eller än tråkigare inte väntar in trots att det ska vara direktbyte, Då är där en bänk att sitta på, dvs två av många resande får stå:( en ganska lång stund ibland upptill en timme. Inte alla som vill gå en runda!
  Hoppas snart det sätts upp fler bänkar :))

  Mvh Maria

  1. Hej
   På södra sidan finns sittplatser i väderskyddet och intill övergångstället vid hållplatsen. På norra sidan finns ytterligare sittplatser. Någon mer sittplats på södersidan vid väderskyddet är inte planerad. Detta då det är förhållandevis nära bostäderna söder om hållplatsen.

   Hälsningar
   Tekniska enheten, Kerstin Jensen

   1. Det är ju inte säkert med tanke på hur många unga ungdomar dagligen isåfall måste gå över denna hårt trafikerade väg genom byn!
    För att hinna med en buss på andra sidan gatan. Det finns gått om plats för fler bänkar!, så hoppas verkligen kommunen sätter upp bänkar på denna sidan oxå. Kan ju inte kosta många kronor för en kommun som Staffanstorp.

 6. Men snälla sätt upp en bänk!
  Ingen kommentar, men en fråga.
  Vad innebär en återvändsgränd/gata?
  1. En plats man kan vända sin bil, lastbil. sopbil eller postbil?
  2. Parkeringsplats?
  Välj.
  Här på Åkervägen i Hjärup används platsen som en parkering, vilket försvårar för lastbilar, ambulanser, sopbilar och bilar med släp och husvagnar att vända.Notera att alla fastigheter har en garageuppfart att parkera på. Och vid tillfälliga besök finns hela Åkervägens gata tillgänglig.
  Och sen finns ju Bäckavägens stora parkeringsplats som står och växer igen. Snälla kolla skyltarna på Norra Lundavägen de är helt galna.
  Så skönt att det är val i september!
  Med vänliga hälsningar
  Maria Lindmark I Hjärup (den glömda byhålan)

  1. Hej Maria,
   För att en plats ska vara en vändplats ska den vara utmärkt med vägmärke.

   Tekniska enheten, Lisa Callréus

 7. Hej!
  När ska ni göra vid Kronoslättsvägen? Sträckan vid hästhagarna och vidare mot nya Vikhem är under all kritik. Asfalten är så sprucken och dålig och har varit dom sista åren. Men nu är det riktigt illa.
  Det läggs stora summor på massor av gupp, men underhålla vägarna är tydligen inte så viktigt.
  Mvh

  1. Hej Reijo!
   Här pågår projektering av den sträckan. Det ska byggas en rondell med ny infart till Staffansvallen och Vikhemsområdet och arbetena beräknas starta under hösten.
   Mvh Bengt Larsson

 8. Hej, jag har sett att andra kommuner har rekommendationer för hur privatpersoner kan använda farthinder för att förhindra olyckor vid deras bostad. Finns detta även i Staffanstorp? Då varken kommunen eller vägverket vill ta något ansvar för de höga hastigheter som privatbilar, företag och arbetsfordon framförs i utanför vårt hus. Vägverket gav t o m svaret att det inte skett någon dödsolycka på vår väg. Tacksam för svar.

  1. Jag väntar fortfarande på svar…


Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.