Väg och trafik

Buss som lämnar hållplats Foto:Lisbeth Svensson

Det är Stadsbyggnadskontorets tekniska avdelning som avsvarar för skötsel, förvaltning och nyanläggning av kommunens gång- och cykelvägar, gator, torg och övriga allmänna platser inom detaljplanelagt område i Staffanstorps centralort, Hjärup och Kyrkheddinge. Avdelningen hanterar även trafiksäkerhetsåtgärder inom kommunens vägnät, bidrag för enskilda vägar och kommunens gatubelysning.

Drift och underhåll sköts av en extern entreprenad och omfattar bl a beläggningsunderhåll, barmarksunderhåll, gaturenhållning, vinterväghållning, och trafikanordningar.

Lokala trafikföreskrifter

I Trafikförordningen finns alla de regler som bestämmer hur vi ska uppträda i trafiken. Dessa regler är generella – de gäller likadant i hela landet. Men det finns också lokala trafikföreskrifter för Staffanstorp.

Felparkering

Felparkeringsavgiften vid överskridande av gällande tidsgränser för parkering är 400 kronor. Vid trafikfarlig och annan parkering som strider mot lokala trafikföreskrifter som rör stannande och parkering är felparkeringsavgiften 500 kr. Felparkeringsavgiften för obehörig parkering på handikapparkeringsplats är 500 kr.

Kundservice

Vill du felanmäla eller har du synpunkter på kommunens service eller tjänster, då kan du gå in på kundservice webbtjänst här>> eller ringa 046-25 11 00

Underhåll privata vägar

Vägföreningar, vägsamfälligheter eller andra enskilda personer ansvarar för underhållet av enskilda vägar och under vissa omständigheter kan de få statligt och/eller kommunalt bidrag för underhållet. För mer information om enskilda vägar se Transportstyrelsens webbplats

Cykla i Staffanstorp

Snöröjning

Kommunen, Trafikverket, vägsamfälligheter och fastighetsägare har ett gemensamt ansvar för snöröjning och halkbekämpning. Kommunen ansvarar för snöröjning på nästan alla gator och vägar inom tätorterna. Snöröjningen sköts av inhyrda entreprenörer. Det finns normalt beredskap för vinterväghållning under perioden 1 november till 30 april.

Prioriteringen av vinterväghållningen baseras på hur mycket människor och trafik som rör sig på gång- och cykelvägarna eller gatorna. Även vid ymnigt snöfall försöker vi hålla orternas huvudgator och gator som leder in till bostadsområden öppna och normalt påbörjas arbetet innan snödjupet är 7 cm.

Övriga gator som villagator, körs endast vid extrem halka och mycket snö, då de prioriterade gatornas framkomlighet fungerar. Det är fastighetsägarens ansvar att vid behov röja och skotta upp öppningar i snövallar för in- och utfart till fastigheten.

Gång och cykelvägarnas huvudstråk vinterväghålls då det är halt eller när det är några centimeter snö, övriga gång och cykelvägar körs därefter.

Kommunen ansvarar för snöröjning på nästan alla gator och vägar inom tätorterna. Snöröjningen sköts av inhyrda entreprenörer.

Kommunikationer

Staffanstorps kommun ligger mellan Malmö och Lund. Det finns en väl fungerande kollektivtrafik som gör att du når Malmö och Lund med buss på mindre än en halvtimme. Skulle du vilja åka längre än så ligger Sturup och Kastrup inte långt bort. Sturup/Malmö Airport når du enklast med Flygbuss som avgår från busshållplatsen vid väg 108 i Staffanstorp. För dig som bor i Hjärup går det tåg till Kastrup. Enkelt och bekvämt.

Parkering

P-skiva gäller vid tidsbegränsad parkering och kan hämtas gratis i Rådhusets reception och hos polisen. Lastbilar får inte parkera mer än 2 timmar inom lastbilszonerna i Staffanstorps tätort och Hjärup. Parkeringstillstånd är ett bevis om tillstånd att parkera med undantag från de parkeringsbestämmelser som meddelats i de lokala trafikföreskrifterna, de handläggs av Medborgarkontoret i Rådhuset 046-25 11 00.

Hoppa till navigering

216 kommentarer till Väg och trafik

 1. Hej! Vem ansvarar för att belysningen ska fungera och lysa på perrongen i Hjärup? Precis när man ska gå ner för trappan, från perrongen mot Lund, blir det totalt mörkt. Lampan har inte fungerat på flera månader.

  1. Hej Margareta

   Enligt din beskrivning så är det kommunens lampor och vi anmäler det omgående till vår entreprenör.
   Vid felanmälan så är det bättre att du anmäler under kundservice & synpunkter så går ärendet direkt ut till ansvarig.

   Mvh Bengt Larsson

   1. tack, ska anmäla till kundservice i forts, dock inte helt lätt att hitta på er hemsida och då är jag inte dataovan. Med vänlig hälsning, margareta

 2. Hej
  Har kommunen några specifika trafikmål?
  Jag undrar då om trafiken är tänkt/plannerad att öka eller minska över åren fram till 2038?
  Vidare finns det utredningar om hur trafiken är tänkt hanteras i de större stråken, stamvägarna och i villagatorna?
  Niklas

 3. Hej!

  Vad gäller för parkering på gata i villaområde?
  Jag tänker på vad som kommer att gälla på nybyggnadsområdet Stora Uppåkra/Louisebergsvägen.
  Jag undrar även om rätten för de boende att parkera bilar på sin egen tomtframsida, tex längs fasad (mot gata) utöver att parkera vid/inom carport/garage.

  Hur ser tidplanen ut för färdigställande av ”farthinder” med plantering, som är tänkt på Louisebergsvägen?

  Vänligen
  Fia

  1. Hej Fia,
   Gatorna i området Bergströmshusen-Lousieberg tillhör en vägförening. Vägföreningen kan ansöka hos länsstyrelsen om det finns önskemål om att reglera hur länge bilarna får stå på gatan.

   På kommunens gator inom tättbebyggt område gäller att fordon inte får parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, måndag-fredag.

   Ta kontakt med vägföreningen för att få information om färdigställandet av Louisebergsvägen.

   Lisa Callréus, Tekniska enheten

 4. Hej Ingalill.

  Jag heter Claes Sterner och bor på Gamla Dalbyvägen mellan McDonalds och Kyrkheddinge.
  Denna vägen är ganska hårt trafikerad och hastigheten är 70 km/h. På denna vägen hålls inga 70 km/h utan här ligger hastigheten på mellan 80-120 km/h. Polisen har mätt och rapporterat bilister med hjälp utav laser vid hastighetskontroll morgon och eftermiddag. Detta är idioti att Staffanstorps kommun inte åtgärdar detta trots påtryckning. Det är mycket diskussion angående skola och vård på hemsidan, visserligen behövs vård om någon skulle bli ihjälkörd eller dödad på Gamla Dalbyvägen men det är kanske en smäll kommunen är villig att ta tag i om detta inträffar. Sänkt hastighet till 50 km/h samt farthinder.

  Tacksam för svar snarast.
  Claes Sterner

  1. Hej Claes,
   Tack för dina synpunkter. Vi har tagit kontakt med polisen för att få ta del av de hastighetskontroller som är gjorda på Gamla Dalbyvägen. Vi kommer även av sätta en hastighetsdisplay på vägen. När vi analyserat resultatet av dessa båda mätkällor kommer vi att ta ställning till behov av åtgärder.
   Vänligen Ingalill Hellberg, kommundirektör, Staffanstorps kommun

 5. Hej
  Jag och min dotter som åker buss dagligen undrar när kommunen ska sätta upp bänkar vid hållplats Storgatan mot Genarp/Dalby.
  Ibland har inte bussarna direktbyte eller än tråkigare inte väntar in trots att det ska vara direktbyte, Då är där en bänk att sitta på, dvs två av många resande får stå:( en ganska lång stund ibland upptill en timme. Inte alla som vill gå en runda!
  Hoppas snart det sätts upp fler bänkar :))

  Mvh Maria

  1. Hej
   På södra sidan finns sittplatser i väderskyddet och intill övergångstället vid hållplatsen. På norra sidan finns ytterligare sittplatser. Någon mer sittplats på södersidan vid väderskyddet är inte planerad. Detta då det är förhållandevis nära bostäderna söder om hållplatsen.

   Hälsningar
   Tekniska enheten, Kerstin Jensen

   1. Det är ju inte säkert med tanke på hur många unga ungdomar dagligen isåfall måste gå över denna hårt trafikerade väg genom byn!
    För att hinna med en buss på andra sidan gatan. Det finns gått om plats för fler bänkar!, så hoppas verkligen kommunen sätter upp bänkar på denna sidan oxå. Kan ju inte kosta många kronor för en kommun som Staffanstorp.

 6. Men snälla sätt upp en bänk!
  Ingen kommentar, men en fråga.
  Vad innebär en återvändsgränd/gata?
  1. En plats man kan vända sin bil, lastbil. sopbil eller postbil?
  2. Parkeringsplats?
  Välj.
  Här på Åkervägen i Hjärup används platsen som en parkering, vilket försvårar för lastbilar, ambulanser, sopbilar och bilar med släp och husvagnar att vända.Notera att alla fastigheter har en garageuppfart att parkera på. Och vid tillfälliga besök finns hela Åkervägens gata tillgänglig.
  Och sen finns ju Bäckavägens stora parkeringsplats som står och växer igen. Snälla kolla skyltarna på Norra Lundavägen de är helt galna.
  Så skönt att det är val i september!
  Med vänliga hälsningar
  Maria Lindmark I Hjärup (den glömda byhålan)

  1. Hej Maria,
   För att en plats ska vara en vändplats ska den vara utmärkt med vägmärke.

   Tekniska enheten, Lisa Callréus

 7. Hej!
  När ska ni göra vid Kronoslättsvägen? Sträckan vid hästhagarna och vidare mot nya Vikhem är under all kritik. Asfalten är så sprucken och dålig och har varit dom sista åren. Men nu är det riktigt illa.
  Det läggs stora summor på massor av gupp, men underhålla vägarna är tydligen inte så viktigt.
  Mvh

  1. Hej Reijo!
   Här pågår projektering av den sträckan. Det ska byggas en rondell med ny infart till Staffansvallen och Vikhemsområdet och arbetena beräknas starta under hösten.
   Mvh Bengt Larsson

 8. Hej, jag har sett att andra kommuner har rekommendationer för hur privatpersoner kan använda farthinder för att förhindra olyckor vid deras bostad. Finns detta även i Staffanstorp? Då varken kommunen eller vägverket vill ta något ansvar för de höga hastigheter som privatbilar, företag och arbetsfordon framförs i utanför vårt hus. Vägverket gav t o m svaret att det inte skett någon dödsolycka på vår väg. Tacksam för svar.

  1. Jag väntar fortfarande på svar…

   1. Hej
    Staffanstorps kommun har inga rekommendationer för hur privatpersoner kan använda farthinder och det är dessutom förbjudet för privatpersoner att sätta ut hinder om det gäller allmän väg. Nu har du inte uppgett var det är och därför kan jag inte svara på vems ansvaret är.
    Mvh Bengt Larsson

    1. Vägen det gäller är Kyrkobyvägen mellan Tottarp och Nordanå. Här är 50-begränsning i byn Kyrkoby som följs väldigt dåligt. Med tanke på bebyggelsen och barnantalet borde det verkligen finnas farthinder i båda ändarna av byn men av kommunen får jag bara veta att det inte är ert ansvar och av vägverket att det inte skett någon dödsolycka… Med tanke på att kommunen även dragit ner på belysningen på vägen är trafiksäkerheten under all kritik på denna väg!

 9. Varför har man alla dessa konstiga farthinder? En stigning i början som verkar vara 45 grader – förmodligen är de inte det, men det känns oberoende om du kör i 10 eller 50. Med en vanlig personbil känns det som att köra in i en vägg. Det är inte konstigt att många, många bilister tar chansen och kör vänstertrafik vid just dessa gupp. Det är inte bara ett och på en plats, de finns lite varstans i samhället. Farthindren är bra men kunde vara något mjukare i uppstigning (det finns några sådana i ”byn” och de fungerar lika bra).
  Får man parkera mot färdriktningen i Staffanstorp?
  Får man strunta i Stop-tecknen i Staffanstorp?
  Dessa båda saker är inte helt ovanliga i vårt underbara samhälle.

 10. Ingvar Anders väg grävdes upp i juni och skulle asfalteras – när? Gatlykta stängdes av – när fungerar den igen? ”Gatstump” på Ingvarshem grävdes upp, skulle asfalteras – när? Gräsmatta grävdes upp, skulle sås ny – när?
  Barriär mellan Ingvar Anders väg och Ingvarshem skulle sättas upp för att förhindra cyklister att cykla över gräsmatta genom plantering direkt ut på Norra Lundavägen – när?

  1. Hej
   Enligt planeringen så kommer det att läggas asfalt på onsdag vecka 37 och efter detta så fixar man till gräsytan. Någon form av hinder mot N Lundavägen kommer att sättas ut.
   Mvh Bengt Larsson

 11. Hej,
  jag undrar när kommunens GC-väg som utgörs av grusvägen/förlängningen av GC-vägen mellan Vikhem och Kavallerivägen kommer att underhållas?
  Vägen är knappt farbar för gående och cyklister samt snart omöjlig att använda som den enda tillfarten till vår fastighet. Inget underhåll av hål och andra skador har skett sedan slutet av 2010 då jag fick ett besked om att kommunen sköter underhållet och snöröjningen av denna väg.
  Mvh Åke Letandersson

 12. Varför är där så mörkt på Industrivägen, speciellt då i höjd med gamla golfbanan. Där är väldigt många gatlampor som är släckta, är det för att spara pengar? Det var ju en liten flicka som blev ihjälkörd på den vägen för en hel del år sedan, just där det hände är det kolsvart på kvällen. Det har varit så här länge nu.

  1. Hej
   Nej det är inte för att spara pengar men vi har inte fått kännedom om detta tidigare. Jag meddelar Kraftringen som sköter detta.
   Det är bra om du felanmäler söndriga saker under Kundservice o synpunkter på webbplatsen så går ärendet direkt till rätt utförare.
   Mvh Bengt Larsson

   1. Jag bor inte själv i området men jag tycker det är underligt att ingen annan påpekat hur mörkt det var, speciellt de som bor på Farinvägen. Redan dagen efter jag skrev inlägget så hade ni fixat ljuset. Men, nu en halv vecka senare så är där lika mörkt igen.

    1. Här är ett kabelfel som Kraftringen håller på att undersöka.
     Mvh Bengt Larsson

 13. Vi bor på en tvärgata till Mimersväg,precis vid Baldersskolan.
  Jag vill veta varför man inte har tänkt på att barn går över/korsar Mimersväg på väg till skolan.
  Som det är idag är det många bilar som kör på Mimersväg utan hänsyn till de barn som faktiskt går över gatan till sin skola.
  Vid upprepade tillfällen har jag fått ställa mig mitt i gatan för att bilarna ska sakta ner och inte köra över mina barn.
  Bilar backar in på tvärgatorna och ser inte barnen,de kör fort igenom tvärgatorna när dom ”genar”till Mimersväg på våra tvärgator(Vidars väg,Huges väg,Magnes väg m.fl) där genomfart faktiskt är förbjuden,de kör fort och utan hänsyn till att det kommer barn på Mimersväg.
  Man parkerar bilarna på Mimersväg när barn ska lämnas på morgonen vilket innebär att små barn bakom/mellan/framför bilarna riskerar att bli påkörda.
  Tacksam om ni snarast sätter upp gupp,övergångsställe eller dyl på Mimersväg.Skylt saknas på infart till Mimersväg som påvisar att barn/skola finns på gatan.

 14. Jag undrar varför det är olika hastigheter genom Staffanstorp. Kommer man från väster är först hastighetsgränsen 60 sen blir det 50 och efter city gross blir det 60 igen upp till Lidl. Borde väl vara samma hastighet i hela byn, bättre för miljön och framförallt för säkerheten. Jag själv passerar Dalbyvägen dagligen med cykel då jag ska lämna min dotter i förskolan och ofta ser jag hastigheter långt över 60-70 då det ska vara 50 utanför Lidl. Vägen är alldeles för bred och lockar ofta till tävlingar mellan 2 bilar. Vad är er plan för hastigheten för kommunen?


Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.