Väg och trafik

Buss som lämnar hållplats Foto:Lisbeth Svensson

Det är Stadsbyggnadskontorets tekniska avdelning som avsvarar för skötsel, förvaltning och nyanläggning av kommunens gång- och cykelvägar, gator, torg och övriga allmänna platser inom detaljplanelagt område i Staffanstorps centralort, Hjärup och Kyrkheddinge. Avdelningen hanterar även trafiksäkerhetsåtgärder inom kommunens vägnät, bidrag för enskilda vägar och kommunens gatubelysning.

Drift och underhåll sköts av en extern entreprenad och omfattar bl a beläggningsunderhåll, barmarksunderhåll, gaturenhållning, vinterväghållning, och trafikanordningar.

Lokala trafikföreskrifter

I Trafikförordningen finns alla de regler som bestämmer hur vi ska uppträda i trafiken. Dessa regler är generella – de gäller likadant i hela landet. Men det finns också lokala trafikföreskrifter för Staffanstorp.

Felparkering

Felparkeringsavgiften vid överskridande av gällande tidsgränser för parkering är 400 kronor. Vid trafikfarlig och annan parkering som strider mot lokala trafikföreskrifter som rör stannande och parkering är felparkeringsavgiften 500 kr. Felparkeringsavgiften för obehörig parkering på handikapparkeringsplats är 500 kr.

Kundservice

Vill du felanmäla eller har du synpunkter på kommunens service eller tjänster, då kan du gå in på kundservice webbtjänst här>> eller ringa 046-25 11 00

Underhåll privata vägar

Vägföreningar, vägsamfälligheter eller andra enskilda personer ansvarar för underhållet av enskilda vägar och under vissa omständigheter kan de få statligt och/eller kommunalt bidrag för underhållet. För mer information om enskilda vägar se Transportstyrelsens webbplats

Cykla i Staffanstorp

Snöröjning

Kommunen, Trafikverket, vägsamfälligheter och fastighetsägare har ett gemensamt ansvar för snöröjning och halkbekämpning. Kommunen ansvarar för snöröjning på nästan alla gator och vägar inom tätorterna. Snöröjningen sköts av inhyrda entreprenörer. Det finns normalt beredskap för vinterväghållning under perioden 1 november till 30 april.

Prioriteringen av vinterväghållningen baseras på hur mycket människor och trafik som rör sig på gång- och cykelvägarna eller gatorna. Även vid ymnigt snöfall försöker vi hålla orternas huvudgator och gator som leder in till bostadsområden öppna och normalt påbörjas arbetet innan snödjupet är 7 cm.

Övriga gator som villagator, körs endast vid extrem halka och mycket snö, då de prioriterade gatornas framkomlighet fungerar. Det är fastighetsägarens ansvar att vid behov röja och skotta upp öppningar i snövallar för in- och utfart till fastigheten.

Gång och cykelvägarnas huvudstråk vinterväghålls då det är halt eller när det är några centimeter snö, övriga gång och cykelvägar körs därefter.

Kommunen ansvarar för snöröjning på nästan alla gator och vägar inom tätorterna. Snöröjningen sköts av inhyrda entreprenörer.

Kommunikationer

Staffanstorps kommun ligger mellan Malmö och Lund. Det finns en väl fungerande kollektivtrafik som gör att du når Malmö och Lund med buss på mindre än en halvtimme. Skulle du vilja åka längre än så ligger Sturup och Kastrup inte långt bort. Sturup/Malmö Airport når du enklast med Flygbuss som avgår från busshållplatsen vid väg 108 i Staffanstorp. För dig som bor i Hjärup går det tåg till Kastrup. Enkelt och bekvämt.

Parkering

P-skiva gäller vid tidsbegränsad parkering och kan hämtas gratis i Rådhusets reception och hos polisen. Lastbilar får inte parkera mer än 2 timmar inom lastbilszonerna i Staffanstorps tätort och Hjärup. Parkeringstillstånd är ett bevis om tillstånd att parkera med undantag från de parkeringsbestämmelser som meddelats i de lokala trafikföreskrifterna, de handläggs av Medborgarkontoret i Rådhuset 046-25 11 00.

Hoppa till navigering

261 kommentarer till Väg och trafik

 1. Hej!
  Hur länge får man stå parkerad på kommunens p-platser? På p-platsen på Halvmånen står en grå Peugeot 307 (FFP142) parkerad sedan länge. Bilen är avställd sedan maj i år enligt Vägverket. Ägaren bor på Åkershus. Detta är ett problem då gäster till Halvmånen har svårt att hitta p-plats.

  1. Hej
   På kommunens p-platser och gator gäller 24 timmars regeln om inget annat är skyltat. Vid kontroll idag 20/10 fanns inte FFP142 kvar på platsen.
   Mvh Bengt Larsson

 2. Hej! Finns det en uppdaterad parkeringskarta över Staffanstorp? Vid Bråhögshallen och Musikskolan finns parkering som på P-kartan är angiven som gratis 24-timmarsparkering. Numera gäller inte detta, då det erfordras P-tillstånd från Q-park på stora delar av denna parkering. Var är det tänkt att man ska parkera när det är större evenmang i centrum, t.ex. på Bråhögshallen eller Bråhögsbadet? Är det bättre att långtidsparkera på gatorna än att stå på P-platserna. Q-park är snabbt ute och lappar bilar, t.ex. nu på kulturnatten. På gatornas 30 min/1h/2h parkeringar kan man stå i veckor utan åtgärd.

  1. Hej Claes,
   Parkeringskarta för Staffanstorp finns längst ner här: http://staffanstorp.se/boende/vag-och-trafik/. I Staffanstorps kommun finns inga kommunala parkeringsvakter. Parkeringsövervakningen på allmän platsmark sköts därför av polisen. På kvartersmark/privat mark kan fastighetsägaren anlita ett parkerinsbolag tex Q-park för att sköta parkeringsövervakningen.

   Lisa Callréus, Trafik- och exploateringsingenjör

   1. ”sköts därför av polisen.” Menar du inte skall skötas av polisen, Dom gör ju inte det. 2 gånger har jag den senaste tiden sett polisbilar köra förbi alla parkerade bilar på PH Lingsväg vid badet, och eftersom alla bilar stod uppe på trottoaren så borde alla fått ”böter”. Visst kan man gå till polisen och säga till om det nu inte vore så att där nästan alltid är stängt. Polisen borde göra en räd mot alla villaägare som tror att trottoaren framför deras hus är deras parkeringsplats. Folk kommer troligtvis bli sura, men dom kanske lär sig parkera ordentligt.

   2. Jag vet att det finns en parkeringskarta på kommunens webbplats. Jag undrade om det finns en uppdaterad karta, med de regler som gäller idag. De flesta platser mellan musikskolan och Bråhögshallen kräver P-tillstånd. Finns det andra ändringar?

    1. Hej Claes,
     Parkeringskartan på hemsidan är uppdaterad och informationen som du efterfrågar finns på kartan.

     Lisa Callréus, Trafik- och exploateringsingenjör

 3. Hej!
  Jag önskar att ni sätter upp en ordentlig och tydlig skylt samt belysning på Gullåkravägen in till Ryttarbyn. För bara någon månad sedan inträffade en olycka pga avsaknad av detta och jag tycker själv det är svårt att se var jag ska svänga om jag kommer kvällstid nu i vintermörkret. På området finns en skola och förskola, så trafiken är inte försumbar. Med vänlig hälsning, Lisette

  1. Hej
   Vi tittar över belysningen som borde vara ok eftersom det står lampor på båda sidorna om infarten på Ryttarvägen. Vi ser även över skyltarna.
   Mvh Bengt Larsson

   1. Hej igen! Då föreslår jag en skylt och en lampa på Gullåkravägen ut mot åkern (alltså på norra sidan av Gullåkravägen). Den placeringen är tydligast på avstånd och där gör de mest nytta.
    Med vänlig hälsning, Lisette

 4. Hej!
  Idag den 1 december grävdes en kabel i Skånebyn av av fibernätsrallarna. ONE var snabbt på plats och lagade kabeln så det blev bara 5 timmars strömavbrott,
  Men det är nog något annat som gått snett för nu saknas det gatubelysning i Skånebyn Hjärup. I somras var det ett långvarigt avbrott på gatubelsyningen.
  Hoppas gatubelysningen också fixas, speciellt med tanke på den mörka årstiden med diverse faror.

  Mvh
  Lennart

 5. Hej
  Fortfarande ingen gatubelysning i Skånebyn
  Jan

  1. Hej Jan
   Felet är anmält och Kraftringen jobbar för fullt med att hitta och reparera felen. Det är flera olika kabelfel på ledningarna.
   Vänligen
   Marie Schyllert

 6. Vem är det som ansvarar för vägmarkeringarna på Väståkravägen i Hjärup? Mellan Gamla Lundavägen och Väståkra gård finns det knappast några linjer kvar, varken kant- eller mittmarkeringar. Det är mycket obehagligt att köra där nu när det blir mörkt så tidigt på kvällen. Det finns diken på båda sidor om vägen och nu är det ju dessutom 70 km på drygt halva sträckan.

 7. Har fortfarande inte fått svar på min kommentar från 4/12! Missade då att nämna, att det dessutom saknas vägbelysning på sträckan!

  1. Hej
   Det är Staffanstorps kommun som har ansvaret för Väståkravägen och linjerna är inte vad dom borde vara men nu blir det inte något bra resultat om man målar vid den här årstiden så det får vänta till våren. Här kommer inom det snaraste att sättas upp snökäppar med reflexer som står fram till våren.
   Här är inte planerat någon belysning.
   Mvh Bengt Larsson, Staffanstorps kommun

   1. Det är bra att ni planerar att måla linjerna och snökäppar kan hjälpa till under tiden. Jag menade inte att det skulle finnas belysning, men avsaknad av både linjer och ljus försvårar bilkörandet.

   2. Några snökäppar har fortfarande inte satts upp på Väståkravägen!! Visserligen ingen snö men mörker…….. Det finns snökäppar uppsatta på vägen mot Wragerups gård och det bra.

    1. Snökäpparna skall komma upp i dag.
     Bengt Larsson

     1. Har noterat detta med tacksamhet!!

 8. Angående parkering!
  Finns det parkeringsregler i Staffanstorp?
  En bil har i minst 5 dygn stått parkerad i hörnet av Biblioteksgatan – Norregatan. (Bakdelen på Biblioteksgatan – framdelen på Norregatan). Trodde att bilen kanske var stulen eftersom en vanlig bilägare inte parkerar på detta vidriga sätt.
  Jag gick därför in på polisstationen och påpekade detta.
  Döm om min förvåning fick jag höra att polisen inte prioriterar felparkeringar. När jag påpekade att det var ca 100 meter från polisstationen fick jag till svar att de inte hade någon polisbil tillgänglig.
  Detta var måndag morgon kl 09.30.
  Idag tisdag står bilen kvar.
  Jag känner att jag ställde till besvär för polisen.
  Vad gäller för regler?
  M v h
  Ingvar

  1. Hej Ingvar,
   Enligt Trafikförordningen 3 kap 49 a § gäller att på allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är huvudman för hållande av allmänna platser samt inom vägområde för allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag.

   Detta gäller om det inte finns annan skyltning gällande parkering, t ex parkeringsficka med tidsbegränsning med parkeringsskiva eller parkeringsförbud.

   Staffanstorps kommun har inga parkeringsvakter och därför sköts övervakningen av polisen.

   Lisa Callréus, Trafikingenjör

   1. Tack för svar!
    Allt som Du skrev i svaret på min insändare visste jag redan eftersom allt står att läsa på hemsidan.
    Jag har stor respekt för polis och parkeringsvakter och försöker att både köra bil och parkera lagligt, men när en bil står lagvidrigt parkerad i en hel vecka med polisens vetskap blir man något fundersam hur polisen i Staffanstorp uppfattar allmänhetens hjälp.
    Läste i SDS 22 januari att allmänheten var nyckeln i polisens arbete. Detta var visserligen i Vellinge men jag hoppas att polisen tycker lika i Staffanstorp.
    Tacksam för svar! Även från polisen om detta är möjligt.
    M v h
    Ingvar


Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.