Stor framtidssatsning – kraftigare fibernät ger ökad valfrihet

Staffanstorps Centrum AB förstärker kraftigt den planerade utbyggnaden av det öppna stadsnätet. Ett framtidsnät av svartfiber, med en enorm kapacitet som alla intresserade operatörer kan hyra in sig i, grävs snart ned i hela kommunen.

Läs mer

Öppet stadsnät i Staffanstorp

Arbetet med att bygga ett öppet stadsnät pågår för fullt. Staffanstorps Fibernät AB har medvetet gått ut i ett tidigt skede och informerat om att vi är på gång. Insamling av intresseanmälan kommer att fortsätta. Vi ser att det finns ett stort intresse av öppet stadsnät i Staffanstorp.

Läs mer

Superstarkt bredband snart möjligt i hela kommunen

Inom några få år kan alla företag och hushåll i Staffanstorps kommun koppla upp sig mot ett öppet stadsnät med kapacitet på hela 1 gigabyte. I höst inleds nedgrävningen av den supermoderna fiberoptiken.

Läs mer

Bredband i Staffanstorp

Snart kommer du ha möjlighet att ansluta din fastighet till Öppet Stadsnät i Staffanstorp via ett fiberoptiskt bredbandsnät. Skicka in din intresseanmälan till Staffanstorps Centrum AB för att de ska kunna få kontroll över intresset i kommunen för bredband.

Läs mer

Planeringsfas för bredbandsutbyggnad

Staffanstorp Centrum AB har fått i uppdrag från kommunfullmäktige att etablera ett öppet stadsnät i enlighet med Bredbandsstrategin för Staffanstorps kommun.

Läs mer

Förberedelser för bredband i Trubadurbyn och Symfonibyn

Torsdagen den 26 juli startade ett nytt gatuarbete i Staffanstorp. Det kommer att grävas ner rör i gångbanorna för utbyggnad av bredband i Trubadurbyn och del av Symfonibyn.

Läs mer

Bredbandsutbyggnad togs upp i kommunstyrelsen

Ur ”Framtidens kommun, perspektiv 2038” kan man läsa att Staffanstorps kommun ska ”verka för att Internetuppkoppling ska ha en säker kvalitet, kapacitet och vara möjlig för alla och överallt.”. Detta åtagande tillsammans med en ständigt ökande mängd förfrågningar från lokala företag och privatpersoner visar på behovet av en bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun.

Läs mer