markering

Lång handläggningstid av kraftledningsärende

Femton år har gått sedan Staffanstorps kommun första gången begärde att statliga Svenska kraftnät skulle gräva ner kraftledningen i norra Staffanstorp. Tre kommunstyrelseordförande har drivit ärendet och två regeringar har haft frågan på sitt bord.

Läs mer

Ålderdomligt synsätt på kraftledningar

Energimarknadsinspektionens yttrande till regeringen för kraftledningen intill bostadsområdet Trekanten i Staffanstorp visar på inspektionens ålderdomliga synsätt.

Läs mer