Samråd och öppet hus om planprogram för Sockerstan

2013-11-25 — 2014-01-13 pågår samrådet kring planprogrammet för Sockerstan, en ny stadsdel som ska växa fram på Staffanstorps gamla sockerbruksområde. Under denna period kan du som har synpunkter på planprogrammet skicka in dessa till kommunen.

Läs mer

Samråd kring planprogrammet för Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup

Kommunstyrelsen beslutade 2012-10-08 att sända ut planprogrammet för Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup på samråd. Samrådet pågår 2012-10-11 – 2012-11-16.

Läs mer

Samråd och dialogmöte för fyra spår Flackarp-Arlöv

Trafikverket håller samråd för fyra spår Flackarp-Arlöv och Staffanstorps kommun har dialogmöte om planprogrammet Fyraspårsutbyggnad genom Hjärup.

Läs mer

Samråd kring detaljplan för området Pihlängen

Samråd kring detaljplanen för området Pihlängen söder om Bergströmshusen pågår 2012-07-09 – 2012-09-03. Samrådsmöte hålls onsdagen den 22 augusti 2012 kl 18.00 i Rådhuset, Staffanstorp.

Läs mer