Businessport lyfter näringslivsorten Staffanstorp

I oktober kom den första utvärderingen av Businessport Staffanstorps arbete. Utvärderarna från revisionsföretaget Ernst & Young konstaterar ”att bolaget nått upp till mål och förväntningar”.

Läs mer

Ilmar Reepalu besöker företagsfrukost

Dags för företagsfrukost! Malmös ”starke man”, kommunalrådet Ilmar Reepalu, kommer till Företagsgruppens frukostmöte. Torsdagen den 22 november kl 7.30.

Läs mer

Dags för företagsfrukost med företagsbesök

Dags för företagsfrukost med företagsbesök – den här gången hos Citygross. Fredagen 26 oktober klockan 7.30 – 9.00 besöker vi Citygross på Klågerupsvägen 1, i Staffanstorp.

Läs mer

Sommarjobb åt 290 ungdomar

Under sommarlovet utökades personalen vid Staffanstorps kommun med 290 personer!

- I år ville vi verkligen försöka erbjuda sommarpraktik till så många som möjligt, säger Petra Zaar, verksamhetschef för arbetsmarknadsenheten.

Läs mer

Vi har haft sommarpraktik

Under lovet har Staffanstorps kommun ansvarat för 290 skolungdomars sommarpraktik. Men hur upplevde ungdomarna sitt arbete? Här berättar Olle och Mikaela.

Läs mer

Dags för företagsfrukost med företagsbesök

Dags för företagsfrukost med företagsbesök – den här gången hos Rentokil. Fredagen den 28 september klockan 7.30-9.00 besöker vi Rentokil på Verkstadsvägen 3 i Staffanstorp.

Läs mer

Omläggning av trafiken på Västanvägen/Kronoslättsvägen

Måndagen den 27 augusti kommer trafiken på Västanvägen och Kronoslättsvägen att ledas om. Detta med anledning av arbetet med den nya cirkulationsplatsen.

Läs mer