För dig som använder färdtjänst i Staffanstorps kommun

Staffanstorps kommun har haft en väl fungerande färdtjänst under många år. Under hösten 2015 skedde en del förändringar i taxibranschen som tyvärr har påverkat färdtjänsten negativt. Det har bland annat inneburit en hel del förseningar.

Läs mer

Förändring angående vårdnadsbidrag

Riksdagen beslutade den 18 november att säga ja till regeringens förslag om att avskaffa det kommunala vårdnadsbidraget och att lagen om kommunalt vårdnadsbidrag slutar att gälla den 1 februari 2016.

Läs mer

Väl rustade att ta hand om barnen

– Staffanstorps kommun har idag ansvar för ett 60-tal ensamkommande barn och det jobbet gör vi bra. Situationen är hanterbar, även om vi idag har ansvar för 50 procent fler barn än vi tecknade avtal för i somras, säger socialchef Maria Stellinger Ernblad.

Läs mer

Eldsjälarna som ställer upp frivilligt

Varje vecka går Malin Strandberg hem till Britt Andersson och lagar hemlagad mat och pensionerade sjukgymnasten Ann-Margret Friberg leder sittgympa för äldre på Klöverlyckan i Hjärup.

Läs mer

Asylsökande i Trelleborg – så kan du hjälpa till

Sedan en tid tillbaka är Trelleborg ankomstkommun för ensamkommande barn och unga. På kort tid har Trelleborg ställt om sig till att ta emot dessa människor. Om du som bor i Staffanstorp vill ge ditt stöd, kan du läsa här om vad som behövs för att göra tiden i transitboendet så bra som möjligt

Läs mer

Som vilken resenär som helst!

– För att sammanfatta så skulle jag vilja uttrycka det så här: Det omöjliga blev möjligt. Vi har inte kunnat resa utomlands på flera år på grund av mitt handikapp, säger Ingrid Persson.

Läs mer

Vill du bli någons kompis!

Vi söker kontaktpersoner till ungdomar och vuxna i varierande åldrar med olika funktionshinder.

Läs mer