Lyckad start för öppen demensverksamhet

Den 3 februari invigdes Wibergsträffen, Staffanstorps kommuns nya öppna dagvård för personer i tidigt skede av demenssjukdom.

Läs mer

Ny kommunal hemtjänst ökar valfriheten

Staffanstorpsbor som är beviljade omsorg i hemmet kan nu åter välja mellan privat och kommunal hemtjänst inom omvårdnad och omsorg.
– Vi har fått en del synpunkter på att man inte kunnat göra ett aktivt val och det är en av anledningarna till detta beslut säger Socialnämndens ordförande, Liliana Lindström (M).

Läs mer

Dags att söka föreningsbidrag

För föreningar inom det sociala området är det nu dags att söka föreningsbidrag hos socialnämnden. Socialnämnden i Staffanstorps kommun avsätter varje år ett visst belopp som ska användas för att stötta lokala föreningar som är verksamma inom det social området.

Läs mer

Träffa socialnämndens ordförande

Vill du som anhörig berätta om din närståendes vardag? Som anhörig ges du möjlighet att berätta och lämna din bild av den verksamhet som din närstående nyttjar, både ris och ros.

Läs mer

Trygghetsresa

Staffanstorps kommun erbjuder anhörig och dess närstående möjlighet att ansöka om trygghetsresa till Santa Pola i Spanien under maj månad.

Läs mer

Nominering för tillgänglighetdiplom

Kommunala handikapprådet i Staffanstorps kommun vill visa sin uppskattning för de personer, företag och verksamheter som arbetar för ett samhälle tillgängligt för alla.

Läs mer

Hemsjukvårdens besök – ett kärt avbrott

- De ska ha högsta betyg. Deras besök är ett kärt avbrott, vem som än kommer, säger 80-årige Nils-Erik Svensson.
Alla i Staffanstorps kommun som har svårt att klara sin vardag och inte på egen hand kan ta sig till vårdcentralen har rätt till sjukvård i hemmet.

Läs mer