Följ den politiska debatten här

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde direkt via webben, måndagen den 10 mars 2014, kl 18.00. Vid sammanträdet behandlas bland annat motioner och medborgarförslag.

Läs mer

Följ den politiska debatten här

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde direkt via webben, måndagen den 3 februari 2014, kl 18.00. Vid sammanträdet behandlas bland annat motioner och medborgarförslag.

Läs mer

Följ den politiska debatten här

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde direkt via webben, måndagen den 2 december 2013, kl 16.00. Vid sammanträdet behandlas bland annat motioner och medborgarförslag.

Läs mer

Den oberoende granskningen är nu färdig

Under måndagen redovisade advokat Bo Ransnäs MAQS Law Firms oberoende granskning av bland annat representationskostnaderna och regelverken kring dessa för kommunstyrelsens arbetsutskott.

Läs mer

Följ den politiska debatten här

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde direkt via webben, måndagen den 21 oktober 2013, kl 18.00. Vid sammanträdet behandlas bland annat motioner och medborgarförslag.

Läs mer

Oberoende advokatbyrå ska granska och föreslå regelverk

Med anledning av vad som framkommit under den senaste veckans rapportering i media om representationskostnader vid Staffanstorps deltagande i fastighetsmässan MIPIM, har kommunledningen i Staffanstorp beslutat att ge advokatbyrån MAQS Law Firm i uppdrag att granska samtlig extern och intern representation som förekommit under innevarande mandatperiod.

Läs mer

Följ den politiska debatten här

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde direkt via webben, måndagen den 30 september 2013, kl 18.00. Vid sammanträdet behandlas bland annat motioner och medborgarförslag.

Läs mer