markering

Kontakt & Synpunkter

Kontaktpersoner

Verksamhet Namn och e-post Telefon 046-
Telefonservice Växel kl. 8-17
vardagar måndag-fredag
25 11 00
Medborgarkontor Medborgarkontor 25 11 10
Kommunen Kansliet 25 12 42
25 12 21
Ledning Ingalill Hellberg
Kommundirektör
/kommunchef
25 12 44
Ledning Bo Gertsson
Utvecklingschef
25 12 40
Ledning Ann Rosell
Personalchef
25 14 49
Ledning Cecilia Jansson
Ekonomichef
25 12 29
Ledning Roger Gustafsson
Räddningschef
25 14 01
Ledning Maria Stellinger Ernblad
Socialchef
25 12 45
Ledning Pontus Borgstrand
Stadsbyggnadschef
287 17 91
Ledning Stina Hansson
Skolchef
25 12 13
Ledning Vakant
Chef för Medborgarservice
25 11 00
Staben Johanna Liwenborg
Kommunikationsansvarig
25 16 81
Utbildningskontor Stina Hansson
Skolchef
25 12 13
Utbildningskontor Maria Kvist
Utbildningsstrateg
25 12 17
Utbildningskontor Gustav Hultqvist
Utbildningssamordnare
25 12 92
Utbildningskontor Camilla Nilsson
Utbildningssamordnare
25 12 88
Utbildningskontor Sibyl Berglund
Förskolesamordnare
25 12 49
Utbildningskontor Anja Ritzau
Utbildningsstrateg
25 12 19
Kultur och fritid Mats Schöld
Kultur- och fritidschef
25 12 18
Kultur och fritid Agneta Samefors
Kultursekreterare
25 12 66
Kultur och fritid
Utbildningskontor
Maria Björk Ohlin
Handläggare
25 12 89
Vård och omsorg Ingela Löfberg
Vård och omsorgschef
25 12 24
Vård och omsorg Anita Enqvist
Enhetschef, Myndighet Vård & omsorg
25 12 16
Vård och omsorg Susanne Bäckström
Enhetschef, Myndighet Vård & omsorg
25 12 10
Vård och omsorg Ola Bentzén
Enhetschef, Rehab
25 12 79
Vård och omsorg Margaret Fritz
Medicinskt ansvarig
sjuksköterska
25 12 14
Vård och omsorg Anna Natzén
Vårdplanerare
25 15 69
Vård och omsorg Medelpunkten
Samordnare
25 12 99
Vård och omsorg Pia Williams
Anhörigverksamhet,
färdtjänstfrågor
25 12 23
Vård och omsorg Susanne Bresby
Demenssjuksköterska
25 12 09
Vård och omsorg
Arkivet Ons kl. 8-12 tor-fre 8-17, stängt kl. 12-13
Övrig tid enl. ök. e-post
25 12 27
Stadsbyggnad Thomas Lexén
Stadsarkitekt/
Plan- och exploateringschef
25 13 27
Stadsbyggnad Charlotte Leander
Miljö- och byggchef
25 12 76
Stadsbyggnad Cerne Jönsson
Geo-info chef
25 14 20
Stadsbyggnad Peter Norlander
Teknisk chef
28 71 790
Räddningstjänsten Roger Gustafsson
Räddningstjänstchef
25 14 01
Individ- och familjeomsorg Anneli Nilsson
Chef Individ- och familjeomsorgen
287 17 00
Individ- och familjeomsorg Sociala jouren
Akuta sociala problem
under veckoslut och helger.
12 12 99
Individ- och familjeomsorg Ekonomiskt stöd
torsdag kl. 15-15.45,
övriga vardagar kl. 10-10.45
25 11 00
Stab Henrik Lethin
Stabschef
25 12 39
Politik Christian Sonesson
Kommunstyrelsens ordförande
0709-35 12 32
Politik Pierre Sjöström
Kommunalråd opposition
25 12 08
Näringslivsbolag Annika Wallin Jalgén
VD  Business Port
0709-35 00 99

Vi har ingen digital sökbar ”telefonkatalog” på vår webbplats, (önskar vi hade det), söker du en person ring 046-25 11 00. Vi har heller inga förvaltningar utan verksamhetsområden som till exempel Vård och omsorg eller Individ- och familjeomsorg.

E-postadresser

E-postadresser till tjänstmän följer generell epoststandard förnamn.efternamn@staffanstorp.se utan landsegna tecken såsom å, ä och ö.

E-postadresser till förtroendevalda hittar du under Politik.

Fakturaadress:

Staffanstorps kommun, Fakturaenheten, ref.nr (referensnr från verksamhet), Box 2, 245 21 Staffanstorp

Hjälp oss att bli ännu bättre!

Illustration för kontaktVill du göra en felanmälan? Kanske har du synpunkter på kommunens service eller tjänster? Det vill vi gärna ha reda på. Dina synpunkter är värdefulla för oss och de hjälper oss att utveckla och förbättra kommunens verksamhet.

Du kan skicka beröm eller klagomål, felanmäla och komma med förslag till förbättringar. Du kan också ställa frågor till våra verksamheter.

Alla inkomna synpunkter, frågor med mera registreras och följs upp. Även dina uppgifter registreras i vårt datasystem och blir därmed en offentlig (tillgänglig för alla) handling. Förutom de ärenden som är sekretess.

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

43 kommentarer till Kontakt

 1. Ska det bli ett avslut på vägarbetet vid Lagerlövsväg/Sockerbruksvägen?
  Övergångsstället skulle behöva justeras,vägen har ju gjorts smalare,men här vid 3-vägkorsningen är det farligt att vara fotgängare eftersom bilarna som kommer från Industrivägen eller Sockerbruksvägen inte uppfattar att trottoaren är bredare,och det har hänt att man som fotgängare får ta ett par steg bakåt för att inte bli påkörd!
  En annan sak,när kommer parkeringen på Lagerlövsväg att återställas?Det finns massor av byggmaterial och bodar kvar,men var arbetas det?P-platserna behövs!

 2. Hej!
  Jag har sökt information om sommarjobb för ungdomar för sommaren 2016 men kan inte finna någon sådan information. Tacksam för om ni meddelar vilka perioder som kommer att vara aktuella. Med vänlig hälsning, Annica

 3. Två saker:
  Sidan http://staffanstorp.se/kommun-och-politik/sa-styrs-kommunen/forfattningssamling/ ger ett Server 500-fel

  Om man vill använda sig av Staffanstorps heraldiska vapen/logotyp i trycksak, finns det att ladda ner någonstans från hemsidan?

  1. Hej Ola!
   Tack för att du hjälper oss, vi har några sidor med serverfel som vi jobbar på att de ska komma upp. Det är speciellt sidor med många bilagor.

   Vem som helst får inte använda kommunens logotyp därför finns den inte att ladda ner. Till exempel kan entreprenörer som utför uppdrag åt kommunen få använda kommunens logotyp.
   Sponsorer kan också få använda logotypen om sponsorarrangemanget är positivt för Staffanstorps kommuns varumärke kan vi medge att logotypen används och när vi samverkar med andra.
   Vänligen Lisbeth Svensson, Staffanstorps kommun


 • Kommentarer


  pool

 • Blanketter


  pool

  Vill du söka barnomsorg, beställa betyg eller ansöka om bygglov? Här kommer du att hitta våra e-tjänster och blanketter. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 23 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare ger själ och hjärta åt vår verksamhet. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »