Anhörigstöd

Trygghetsresa

Staffanstorps kommun erbjuder anhörig och dess närstående möjlighet att ansöka om trygghetsresa till Santa Pola i Spanien under maj månad. Resan vänder sig till de som har kontakt och stöd från vård och omsorg i hemmet. Närstående ska vara 65 år eller äldre. Antal platser är begränsad till 16 exklusive personal. Resan omfattar 10 dagar.

Vårdpersonal som följer med på resan kan tillhandahålla grundläggande hälso- och sjukvårdsinsatser enligt kommunens riktlinjer.

Vid frågor kontakta Vård och Omsorg Susanne Bresby, tel 046-25 12 09 eller Pia Williams, tel 046-25 12 23.

Hemvårdsbidrag

Hemvårdsbidrag är ett ekonomiskt stöd till dig som vårdas i hemmet av en anhörig eller närstående. Bidragets syfte är att ge viss kompensation och uppmuntran. Hemvårdsbidraget är inte inkomstprövat och kan kombineras med andra stödinsatser inom vård och omsorg.

Hemvårdsbidrag

Stöd till anhöriga

Många av dem som vårdar eller stödjer har inte någon kontakt med kommunens vård och omsorg men däremot med hälso- och sjukvården. Därför satsar nu alla Skånes 33 kommuner på en gemensam kampanj på vårdcentraler och sjukhus. Informationskampanjen ger anhöriga en uppmaning att ta kontakt med sin hemkommun för att få ett individuellt stöd. Detta kan bestå av samtal och rådgivning, gruppträffar, korttidsvård, hemvårdsbidrag, avlösning och hälsofrämjande aktiviteter.

I anhörigverksamheten är det du som vårdar, stödjer och hjälper som är huvudperson. Tillsammans kommer vi fram till vad som är bäst för just dig.

Vem är anhörig?

Anhörig kan vara en make eller maka, en son eller dotter, en granne eller god vän som hjälper/stödjer någon sjuk eller funktionshindrad. Anhörigstödet vänder sig också till dig som stödjer och hjälper någon som bor på särskilt boende.

Anhöriglokalen  och anhörigträffar

I anhöriglokalen på Pilegården träffar du anhörigsamordnaren som lyssnar och ger information, råd och stöd över en kopp kaffe i en avkopplande miljö. Genom besöket får du även möjlighet till kontakt med andra personer i liknande situation. Alla som arbetar inom Vård och omsorg har tystnadsplikt.

Vi har ett nära samarbete med Medelpunkten. I deras program får du information om  anhörigverksamhetens utbud. Vi samverkar också med föreningar som Röda Korset samt andra frivilliga. Anhörigträffarna har varierande innehåll, som till exempel föreläsningar, utbildning, samtalsgrupper, efterlevandestöd eller underhållning.

Anhöriglokalens öppettider:

Måndagar 16 -18
Torsdagar 9 – 12

Föreläsningar hösten 2014

Föreläsning 141008

Föreläsning 141112

Föreläsning 141216

Anhörigsamordnare

Att vårda och ge stöd till någon som är sjuk eller funktionshindrad är oftast både ett tungt och ensamt arbete som tar på krafterna, både fysiskt och psykiskt. Behöver du någon att tala med eller någon som bara lyssnar. Vill du få kontakt med en medmänniska som kan ge stöd och uppmuntran är du välkommen till anhöriglokalen och anhörigsamordnaren. Av anhörigsamordnaren kan du också få information om vart och till vem man ska vända sig i olika situationer. Om du som anhörigvårdare av någon anledning har svårt att komma hemifrån eller av andra skäl föredrar ett hembesök går detta lika bra efter överenskommelse.

Anhörigsamordnaren Pia Williams når du på telefon 046-25 12 23.

Du kan också läsa vår folder om Anhörigstöd broschyr.

Avlösning

Du som vårdar en närstående kan få hjälp med avlösning i vårdarbetet. Det finns olika former av avlösning, du och din närstående väljer själv det som passar er bäst. Avlösning i hemmet innebär att vårdpersonal tillfälligt övertar omvårdnaden så att du som vårdar får möjlighet att koppla av, uträtta ärenden, delta i någon aktivitet eller liknande. Detta är ett bistånd som du kan få efter en biståndsbedömning.
Du kan få avlösning vid enstaka tillfällen eller som ett regelbundet återkommande stöd. En annan form av avlösning är dagvård. Dagvården ger din närstående möjlighet att delta i aktiviteter samtidigt som du som vårdar får avlösning. Särskild dagvård finns för personer med demens.
Den som är beviljad insatser inom SoL och LSS kan få akut hjälp med två timmars varsel, men normalt skall behovet anmälas minst 2 dygn i förväg.

Korttidsvård

Behöver du avlösning för en längre period kan korttidsvård vara ett bra alternativ. Det innebär att din närstående vistas på kommunens korttidsenhet några dagar eller under 1-2 veckor. Korttidsvård kan ges vid ett enstaka tillfälle eller som en regelbundet återkommande vistelse, så kallad växelvård. Växelvård innebär till exempel att din närstående regelbundet växlar mellan till exempel en veckas vistelse på korttidsenhet och 3 veckor i hemmet.

Tillsammans hoppas vi kunna ge dig det stöd som du som anhörig eller vän behöver.

Hoppa till navigering

2 kommentarer till Anhörigstöd

 1. Hej!
  Jag håller på med ett skolarbete och skulle jättegärna vilja veta hur en biståndsbedömning går till, vad en biståndsbedömning innehåller och vad man gör som sökande om man är missnöjd med en bedömning?
  Tack på förhand!

  1. Hej Pernilla!
   Du kan läsa mer om biståndsbedömning här
   och det finns även en folder som heter Att söka stöd och hjälp
   vänligen Lisbeth Svensson, Staffanstorps kommun


Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.