Anhörigstöd

Trygghetsresa

Staffanstorps kommun erbjuder anhörig och dess närstående möjlighet att ansöka om trygghetsresa till Santa Pola i Spanien under maj månad. Resan vänder sig till de som har kontakt och stöd från vård och omsorg i hemmet. Närstående ska vara 65 år eller äldre. Antal platser är begränsad till 16 exklusive personal. Resan omfattar 10 dagar.

Vårdpersonal som följer med på resan kan tillhandahålla grundläggande hälso- och sjukvårdsinsatser enligt kommunens riktlinjer.

Vid frågor kontakta Vård och Omsorg Susanne Bresby, tel 046-25 12 09 eller Pia Williams, tel 046-25 12 23.

Hemvårdsbidrag

Hemvårdsbidrag är ett ekonomiskt stöd till dig som vårdas i hemmet av en anhörig eller närstående. Bidragets syfte är att ge viss kompensation och uppmuntran. Hemvårdsbidraget är inte inkomstprövat och kan kombineras med andra stödinsatser inom vård och omsorg.

Hemvårdsbidrag

Vem är anhörig?

Anhörig kan vara en make eller maka, en son eller dotter, en granne eller god vän som hjälper/stödjer någon sjuk eller funktionshindrad. Anhörigstödet vänder sig också till dig som stödjer och hjälper någon som bor på särskilt boende.

Om du ger stöd till någon

I anhörigverksamheten är det du som vårdar, stödjer och hjälper som är huvudpersonen. Genom stöd till dig kan vi på olika sätt underlätta din situation samt bidra till en ökad livskvalitet.

 • Känner dig ensam med allt ansvar?
 • Behöver du tala med tala med någon som lyssnar och ger stöd utifrån dina behov – enskilt eller i grupp?
 • Behöver du information om vad Vård och Omsorg har att erbjuda?
 • Behöver du hjälp med att förmedla kontakter exempelvis inom Vård och Omsorg?

Kontakta då gärna anhörigsamordnaren som arbetar på Vård och Omsorg. Tillsammans kommer vi fram till vad som är bäst för dig.

Om du som anhörig av någon anledning har svårt att komma hemifrån eller av andra skäl föredrar ett hembesök går detta lika bra efter överenskommelse.

Anhörigsamordnaren Pia Williams når du på telefon 046-25 12 23.

Du kan också läsa vår folder om Anhörigstöd broschyr.

Anhörigsamordnaren träffas också i anhöriglokalen vid Medelpunktens verksamhet på Pilegården.

Anhöriglokalens öppettider:

Måndagar 16 -18
Torsdagar 9 – 12

Föreläsningar hösten 2014

Föreläsning 141216

Avlösning

Du som vårdar en närstående kan få hjälp med avlösning i vårdarbetet. Det finns olika former av avlösning, du och din närstående väljer själv det som passar er bäst. Avlösning i hemmet innebär att vårdpersonal tillfälligt övertar omvårdnaden så att du som vårdar får möjlighet att koppla av, uträtta ärenden, delta i någon aktivitet eller liknande. Detta är ett bistånd som du kan få efter en biståndsbedömning.
Du kan få avlösning vid enstaka tillfällen eller som ett regelbundet återkommande stöd. En annan form av avlösning är dagvård. Dagvården ger din närstående möjlighet att delta i aktiviteter samtidigt som du som vårdar får avlösning. Särskild dagvård finns för personer med demens.
Den som är beviljad insatser inom SoL och LSS kan få akut hjälp med två timmars varsel, men normalt skall behovet anmälas minst 2 dygn i förväg.

Korttidsvård

Behöver du avlösning för en längre period kan korttidsvård vara ett bra alternativ. Det innebär att din närstående vistas på kommunens korttidsenhet några dagar eller under 1-2 veckor. Korttidsvård kan ges vid ett enstaka tillfälle eller som en regelbundet återkommande vistelse, så kallad växelvård. Växelvård innebär till exempel att din närstående regelbundet växlar mellan till exempel en veckas vistelse på korttidsenhet och 3 veckor i hemmet.

Tillsammans hoppas vi kunna ge dig det stöd som du som anhörig eller vän behöver.

Hoppa till navigering

2 kommentarer till Anhörigstöd

 1. Hej!
  Jag håller på med ett skolarbete och skulle jättegärna vilja veta hur en biståndsbedömning går till, vad en biståndsbedömning innehåller och vad man gör som sökande om man är missnöjd med en bedömning?
  Tack på förhand!

  1. Hej Pernilla!
   Du kan läsa mer om biståndsbedömning här
   och det finns även en folder som heter Att söka stöd och hjälp
   vänligen Lisbeth Svensson, Staffanstorps kommun


Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.