Sevärt

Tirups Örtagard Foto:ClaesNilsson

Uppåkra

Uppåkra har genom de senaste årens arkeologiska undersökningar visat sig vara landets största, fyndrikaste och mest långvariga järnåldersbosättning. En enkel utställning om fynden i Uppåkra finns i den före detta prästgården vid Uppåkra kyrka. Läs mer under fliken Uppåkra.

Konsthallen

Vår fina konsthall ligger centralt i samma hus som biblioteket. Varje år arrangeras 6-7 utställningar i konsthallen, där Staffanstorps Konstförening medverkar i 1-2 av dem.

Kulturforum Esarp/Theodor Jönsson

Konst, fotografi och ett av Sveriges tre intakta konstnärshem, föreningslokaler och en stor härlig trädgård. Esarps skola.
För öppettider ring 046-25 12 66

Tirups Örtagård

Tirups Örtagård som har en örtagård, plantskola, butik, café och en repskog för barnen.

Muséer

Åstradsgården

Hembygdsmuseet i Staffanstorp drivs av Staffanstorps Hembygdsförening och innehåller c:a 2.000 föremål, företrädesvis från trakten. Gården är från 1600-talet och ligger nära Brågarps kyrka i Staffanstorp. Byggnadstid för nuvarande byggnad är 1890-talet.
Öppet efter överenskommelse (046-25 50 20, 25 58 43, 25 49 69)

Nevishögs smedja

Staffanstorps Hembygdsförening äger också Nevishögs smedja som byggdes 1836 och var i bruk till 1956, innehåller c:a 600 föremål, verktyg och detaljer från vagnstillverkning. Smedjan ligger i anslutning till Nevishögs kyrka i Nevishögs kyrkby söder om Staffanstorps Centrum.
Öppet efter överenskommelse (046-25 50 20, 25 66 88)

Skolmuseum

I Esarps skola finns kommunens skolmuseum.
Information 046-25 12 18 eller 046-25 12 66

Traktormuseum

Traktormuseet finns  i Mossheddinge med ca 200 traktorer från 1920-1960-talet. Öppet första söndagen i månaden kl. 11-16. Tel 070-626 39 54, Rickard Larsson.

Andra intressanta miljöer

Ringare- och Ryttaretorpen vid den gamla kyrkan i Tottarp är längor från början av 1800-talet. I Esarp, väster om kyrkan, ligger de s k Sånahusen, en mindre hantverksby med putsade gatuhus. Den sociala skiktningen i landsbygden återspeglas i Esarp genom förekomsten av såväl sätesgårdar som bondebyn och hantverksbyn.

Trolleberg

Trolleberg är ett skånskt herresäte inom kommunens gränser och tillhör ätten Wachtmeister. Herresätet är byggt av medeltida hällmaterial och består av en två våningar hög huvudbyggnad med två tillhörande flyglar i rött tegel. Flyglarna är byggda med de för 1700-talet kännetecknande valmade taken. Trolleberg är ett typiskt exempel på en 1700-talsherrgård i Hårlemans anda.

Tottarps kyrka

Tottarps kyrka är ursprungligen en romansk kyrka från 1100-talet. Av den ursprungliga kyrkan finns endast långhuset och skeppet kvar. Under senare medeltiden blev kyrkan försedd med torn. Ett flertal förändringar har därefter vidtagits; altare, predikstol och bänkinredning är i nyrenässansstil samt från senare delen av 1800-talet.

Flackarps kyrka

Flackarps kyrka revs 1864, mot sockenbornas vilja. För insamlade medel uppfördes 1953 en ny klockstapel i gammalskånsk stil. Den försågs med Flackarps kyrkklocka. Dopaltaret är placerat i Uppåkra kyrka.

Anders Perssons stuga

Anders Perssons stuga i Djurslöv omnämns i den populära julvisan ”Anders Perssons stua står i ljusan lua”. Stugan beboddes av spelmannen och tillika spinnrocksvarvaren Anders Persson till 1883. Enligt traditionen bjöd han sina vänner genom att sätta ljus i fönstren.

Flackarps Mölla

Flackarps Mölla hör också till de miljöskapande inslagen. En holländsk mölla som uppfördes 1869 och var igång till 1950. Numera ägs den av föreningen Skånska Möllor. Ursprungligen fanns på platsen en stubbamölla som var omtalad redan på 1840-talet. Den förstördes emellertid genom en eldsvåda 1867.

Gullåkra by

Vid enskiftet 1812 blev fem gårdar av sju kvar i Gullåkra by. Gårdarna ligger på ursprunglig plats. Den väl sammanhållna bykärnan, de äldre byggnaderna och den öppna åkermarken samt mossen är viktiga delar av kulturlandskapet. Omkring 1830 öppnandes en hälsobrunn som omfattade såväl brunnshus med badavdelning som park med promenadstigar. Av detta återstår idag endast delar av parken, Gullåkraparken.

Hoppa till navigering

2 kommentarer till Sevärt

 1. Hej.
  Har en hemsida med skånsk kultur. Har en önskan att komma i närheten av Brågarps mölla för att fotografera den. Gärna invändigt också :o)
  Hur går jag tillväga? Har varit på plats men allt verkar vara inhägnat och skymt av träd och buskar.

  Önskar alla en glad sommar.

  1. Hej Bo! Det är Staffanstorps kommun som är fastighetsägare till Brågarps mölla, så kan du kan kontakta vårt kommunala bolag Staffanstorpshus AB. Vi har fått uppgift om att Jan-Åke Persson på tfn 046-23 48 56 har nycklar till möllan.

   Vänligen
   Medborgarkontoret


Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.