Ska du bygga i sommar?

Funderar du också på att bygga till, bygga om, bygga uterum eller plank i sommar?

-Då är det dags att söka bygglov och informera sig om de reglerna för bygglov som gäller, påminner Lena Larsson, bygglovshandläggare på Plan och Bygg.

När måste jag senast söka bygglov?

Så snart som möjligt! Vår målsättning är att planenliga bygglov, sådana som inte behöver gå ut till grannar, ska ta två till tre veckor. Denna målsättning lyckas vi hålla. Men vi vet också att just inför sommaren går många villaägare i byggtankar. Därför är det ett gott råd att inte vänta, utan att ansöka nu.

När behöver jag bygglov?

Du behöver bygglov när du bygger till, bygger nytt eller ändrar en byggnad. Även uterum kräver bygglov. Friggebodar och skärmtak över 15 m2, eller närmare tomtgränsen än 4,5 meter kräver bygglov, liksom plank som överstiger 110 cm och murar högre än 40 cm.

Hur ansöker jag om bygglov?

Enklast är att gå in på kommunens webbsida och hämta blanketten där. Där finns även anvisningar för hur du fyller i blanketten och information om vilka andra handlingar som ska lämnas in tillsammans med bygglovsansökan. Är du osäker får du gärna ringa till oss och fråga. En ansökan som är korrekt och komplett från början vinner både vi och du tid på.

Den 2 maj träder nya enklare regler för bygglov ikraft. Vad innebär det för mig?

De innebär att varje större tillbyggnad eller nybyggnation inleds med ett tekniskt samråd, där vi går igenom teknisk data, diskuterar kontrollplanen och utser en certifierad kontrollansvarig, som ersätter tidigare kvalitetsansvarig. Därefter inväntar du startbesked från Byggnadsnämnden innan projektet börjar.

Under arbetets gång ska Byggnadsnämnden göra ett arbetsplatsbesök, för att se att allt följer planerna.

Sist görs ett slutsamråd på plats. Innan detta är utfört och slutbevis utfärdats får byggnadsverket inte tas i bruk.

Varför har reglerna ändrats?

Det har uppstått för många fel tidigare. På detta sätt vill man förenkla för den som bygger samtidigt som kontrollen ökar. Så som reglerna ser ut idag, är det ofta först när grannarna hör av sig till kommunen, som Byggnadsnämnden åker ut och kontrollerar och då är skadan redan skedd.

Annat jag bör tänka på när jag snickrar och donar i trädgården i sommar?

Ja, att du som fastighetsägare ansvarar för att häckar och träd inte skymmer sikten för trafikanter. Växtlighet är inte bygglovspliktig, men precis som mur och plank ska växtligheten anpassas till gällande bestämmelser. Det innebär fri sikt vid utfarter från parkering på tomter, gång- och cykelvägar ut mot gata och gatukorsningar. Rekommenderad höjd kan variera mellan olika kommuner. I Staffanstorp är det 80 cm som gäller. Du ska kunna se ett barn på en trehjuling!

Grafik från sid 3 i broschyren Riktlinjer för plank och mur i Staffanstorps kommun.

Text: Ann Mellblom för StaffanstorpsAktuellt

 

 

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

 • Kommentarer


  pool

 • Blanketter


  pool

  Vill du söka barnomsorg, beställa betyg eller ansöka om bygglov? Här hittar du kommunens blanketter och här kommer du att hitta våra e-tjänster. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har knappt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare ger själ och hjärta åt vår verksamhet. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »