Järnvägen grävs ner fyra meter i Hjärup

Pågatåg Hjärup. Foto: Lisbeth Svensson

Trafikverket och Staffanstorps kommun är överens om lösningen som många Hjärupsbor har väntat på. När Södra stambanan byggs ut från två till fyra spår, kommer dessa att sänkas med fyra meter och inte som tidigare sagts drygt 2,5 meter. Förändringen innebär att bullret från tågtrafiken minskar ytterligare i Hjärup.

– Det här är en lösning som många boende i Hjärup önskar och framfört till oss på många sätt. Det känns väldigt bra att vi nu kan göra denna positiva förändring, kommenterar Nils Ahlfors, Trafikverkets projektledare för Flackarp-Arlöv, fyra spår.

Bilbro byggs över järnvägen

Beslutet som Trafikverket och Staffanstorps kommun enats om innebär att järnvägens korsning med Lommavägen i Hjärup också förändras. Här byggs en bilbro över järnvägen i stället för som tidigare planerats, en ny järnvägsbro över Lommavägen. För att inte vägbullret från Lommavägen ska öka, kommer vägen eventuellt att flyttas något hundratal meter söderut och kan därmed ge plats åt en bullervall.

Andra konsekvenser av dagens beslut är att den planerade Stationsbron i centrala Hjärup samt bron över Vragerupsvägen inte kommer att bli lika höga som tidigare skisserats.

Mindre buller genom att sänka järnvägen

Förändringen har möjliggjorts tack vare att Staffanstorps kommunfullmäktige i somras beslöt att skrota den då planerade överbyggnaden över stationen. I och med fullmäktiges beslut frigjordes över 100 miljoner kronor – pengar som nu används till att sänka järnvägen i stället.

– Vi är positiva till denna förändring och tror att Hjärup i framtiden kommer att kunna utvecklas på ett bra sätt tillsammans med järnvägen, säger kommunalrådet Michael Sandin (M).

Byggtiden längre

På minussidan står att byggtiden kommer att bli längre i Hjärup. Dessutom krävs två provisoriska spår och provisoriska plattformar, för att klara tågtrafiken under byggtiden.

Mats Petersson, Region Skåne, ser positivt på att lösningen i Hjärup kan avgöras och betonar vikten av att hålla stationen öppen under byggtiden.

Fakta

Det här är andra gången som projektet Flackarp-Arlöv, fyra spår lyssnar på allmänhetens synpunkter och reviderar sitt förslag. Första gången handlade det om Vragerupsvägen norr om Hjärup. Även där innebar ändringen att Trafikverket sänker järnvägen mer än ursprungsförslaget och bygger en vägbro över spåren, i stället för en järnvägsbro över vägen.

Förändringen på Vragerupsvägen innebar att spåren kunde sänkas mer, drygt 2,5 meter, och på en längre sträcka. Med dagens beslut blir sänkningen ännu större, hela fyra meter under dagens räls, och genom hela orten Hjärup.

Ett första samråd har skett i projektet. Av 78 inkomna synpunkter handlade 59 om ytterligare sänkning av spåren genom Hjärup. Samrådsprocessen i projektet fortsätter under våren 2012.

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.