Synliggör verksamheter längt cykelvägar i Lundaland digitalt

Ute på landsbygden finns det många spännande verksamheter som kan synliggöras digitalt. I projektet synliggör Lundaland Digitalt genomför de digitala presentationer (flash-filmer) som fritt och utan kostnad kan publiceras på webbplatser, visas på skärmar eller inför auditorium till exempel vid föreläsningar.

De flesta flash-filmerna handlar om olika bygder men de gör även tematiska filmer och en av filmerna ska handla om vad som finns att se, göra och uppleva längst Lundalands cykelvägar.

Projektet har en mötesplats den 22 maj som bjuder på inspiration, diskussion och aktiviteter med syftet att skapa underlag för en digital presentation (flash-film) som handlar om upplevelser längst cykelvägarna. Ta chansen att möta andra aktiva i området!

Plats, tid och anmälan

Den 22 maj 2012 klockan 18-21 på Biblioteket i Staffanstorp, på Blekingevägen 1. Anmälan info@nosco.se, tel 073-755 50 26 Senast den 20 maj – gärna omgående. Information Christina Arvesen, projektledare Nosco AB, 073-755 50 26

Målgrupper

Organisationer, företag och föreningar som har verksamhet längst cykelvägarna i Lundaland.

Ett krav är naturligtvis tillgängligheten – öppet för alla. Att man kan komma för att besöka, se och ta del av det.

Projektet är finansierat bland annat via EU

Projektet Synliggör Lundaland digitalt är delfinansierat med EU-medel via Leader Lundaland, Höjdarna och Hushållningssällskapet. Aktiviteterna genomförs av Nosco AB i sam­arbete med byalag, föreningar och organisationer som verkar i området.