Medborgarförslag från Esarp gav resultat

Fem medborgarförslag från Esarps bygdelag föll i god jord. Bygdelagets representant bjöds in till fullmäktiges möte 23 april för att berätta om ortens önskemål och nu rustas lekplats och fotbollsplats upp.

Esarps Bygdelag sände i vintras in fem medborgarförslag till Staffanstorps kommun. Önskemålen gällde upprustning av lekplatsen i Esarp, byte av rostiga fotbollsmål, reparation av trasiga fotbollsnät, komplettering av staketet på fotbollsplanen, samt ny hastighetsbegränsningsskylt i byn.

Samtliga fem förslag fick positiv respons i fullmäktige den 23 april. Men fullmäktige kan bara besluta om kommunala angelägenheter och därför sändes önskemålen vidare till ansvariga instanser.

Före sommaren

Staffanstorpshus AB:s styrelseordförande Henrik Lethin (M), meddelade direkt att bostadsföretaget delar bybornas syn.

– Vi ersätter fotbollsmålen med nya flyttbara senast den 30 maj och senast en månad senare ska även lekplatsen vara upprustad, lovade han. Det ska bli nya gungor, ny klätterställning, och nya sittmöjligheter kring lekplatsen.

Förslaget om hastighetsbegränsningsskylt har sänts till Trafikverket.

Även ett medborgarförslag om lokal busstrafik inom Staffanstorps kommun med små eldrivna fordon behandlades. Förslaget finns nu hos kommunstyrelsen som ska utreda kostnader och möjligheter.

Alla kan lämna medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Staffanstorps kommun har rätt att väcka ärenden i kommunfullmäktige genom att lämna in medborgarförslag. Förslaget måste röra en angelägenhet som kommunfullmäktige har rätt att fatta beslut om och lämnas direkt till kommunstyrelsens kansli.

Information och blankett för medborgarförslag