Vatten- och avloppsarbete på Järnvägsgatan/Klågerupsvägen

VA-verket utför renoveringsarbete på vatten- och avloppsledningarna i korsningen Järnvägsgatan/Klågerupsvägen. Vägarna runt korsningen kommer också att stängas av. Arbetet påbörjas tisdagen den 29 maj och kommer att pågå i tre veckor.

Korsningen är helt avstängd från Klågerupsvägen, Järnvägsgatan och Möllebergavägen/Kronoslättsvägen. Välj gärna annan väg om möjligt.

Skånetrafikens busshållplatser på linje 166 kommer också att påverkas av arbetet. Läs mer om detta hos Skånetrafiken för uppdaterad information.

Arbetet utförs i sambarbete med Aarsleff. Har du några frågor kontakta Stefan Andersson 0730-51 11 68.