Nystart av skolverksamhet

Staffanstorps kommun växer vilket innebär nya utmaningar. Antalet barn minskar dock i centrala delarna av Staffanstorp och det gör att förutsättningarna för att skapa framtidens skola förändras.

Den nya skollagen innebär ett mer sammanhållet lärande över skoltiden. Betyg ska sättas i årskurs 6 och nya krav finns på våra pedagoger. Detta tillsammans med Barn- och utbildningsnämndens beslut att medge olika indelningar, så som årskurs 4-9 och F-9 gör att vi ser möjligheter till en nystart av skolverksamhet centralt i tätorten.

Den nya skolan ingår i kommunens utvecklingen av Framtidens lärmiljöer där också till exempel om- och utbyggnaden av Mellanvångens skola och på satsningen på Digitek ingår. Kommunstyrelsen har den 28 maj beslutat att framtidens skola i centrala Staffanstorp startar från hösten 2013.

Elever och föräldrar inbjuds att medverka i arbetet med hur den nya skolan ska utformas och namnges.

Framtidens lärmiljö kommer att skapas i de lokaler där Centralskolan är belägen idag och innehålla nuvarande elever från både Bråhögsskolan och Centralskolan. Totalt sett berörs (preliminära siffror hösten 2012) 157 elever på Bråhögsskolan och 220 elever på Centralskolan.

Frågor besvaras av:

Inga-Britt Henriksson, tel 046-25 12 19