Budget 2013 – en budget i balans

Budget 2013 för Staffanstorps kommun är lagd så att resultatet ytterligare ett år kommer att bli positivt. Om bokslutet blir som förväntat blir 2013 det sextonde året i rad med positivt resultat.

Läs mer

Säker i sommar

Under sommaren med lov och ledighet kommer tyvärr även en ökning av olyckor. Därför tänk efter en extra gång på din säkerhet – det kan rädda sommaren från onödiga tråkigheter. Vi har tagit fram en informationsbroschyr ”Säker i sommar” till dig som bor och lever i Staffanstorps kommun. Tanken är att öka säkerheten och tryggheten för dig och din familj

Läs mer

Stor satsning på Musikskoleverksamheten

Staffanstorps kommun planerar att införa ett Musikskolechecksystem som innebär att barn och ungdomar mellan 7-19 år kan välja att gå även i privata musikskolor som blivit auktoriserade av Staffanstorps kommun. De privata Musikskolorna kommer att ha samma villkor och avgifter som den kommunala musikskolan.

Läs mer