Säker i sommar

Under sommaren med lov och ledighet kommer tyvärr även en ökning av olyckor. Därför tänk efter en extra gång på din säkerhet – det kan rädda sommaren från onödiga tråkigheter. Vi har tagit fram en informationsbroschyr ”Säker i sommar” till dig som bor och lever i Staffanstorps kommun. Tanken är att öka säkerheten och tryggheten för dig och din familj.

Din säkerhet – allmäninformation om säkerhet och trygghet:

www.dinsakerhet.se

Civilförsvarsförbundet:

www.civil.se

Krisinformation:

www.krisinformation.se

Badinformation:

www.svenskalivräddningsällskapet.se

Skydd mot inbrott:

www.polisen.se

Säker trafik:

www.ntf.se