Stor satsning på Musikskoleverksamheten

Staffanstorps kommun planerar att införa ett Musikskolechecksystem som innebär att barn och ungdomar mellan 7-19 år kan välja att gå även i privata musikskolor som blivit auktoriserade av Staffanstorps kommun. De privata Musikskolorna kommer att ha samma villkor och avgifter som den kommunala musikskolan.

Införandet av ett musikskolechecksystem har till syfte att öka valfriheten genom att det finns fler aktörer att välja mellan. Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att inrätta ett musikskolesystem från och med augusti 2013.

Genom att få in fler musikutförare erbjuds fler elever möjligheten till att få musikundervisning vilket kommer att ge minskad kö till musikskoleverksamheten i kommunen.

Andra mervärden är att ett musikskolechecksystem ger medborgarna ökad möjlighet att påverka förnyelsen av musikutbudet.