Hagalidskolan, en hälsodiplomerad arbetsplats

Hagalidskolan kan som första skola i Staffanstorp titulera sig som hälsodiplomerad arbetsplats. Hagalidskolan har blivit en hälsodiplomerade arbetsplats för strategiskt hälsoarbete där hälsa är en del av skolans verksamhet med strategier och aktiviteter inom rekreation och friskvård.

Diplomet är giltigt i två år för att sedan stämmas av på nytt.

Avstämmaren hade inget att anmärka på det arbete skolan redovisade och har skrivit denna kommentar:

”Hagalidskolan visar upp ett genomtänkt strategiskt hälsoarbete. Detta visar sig bland annat på satsningen på hälsoorganisation, engagemang och aktiviteter som täcker in hälsa ur ett brett perspektiv. Att fortsätta arbeta för att förankra hälsoarbetet i hela organisationen kommer även i framtiden vara viktigt och att vara tydlig är ofta en nyckel i det arbetet. Stort grattis och fortsatt lycka till!”

Vad innebär det då att vara hälsodiplomerade?

Hagalidskolan strävar mot att bli en friskare och starkare arbetsplats med låg sjukfrånvaro. Korpens hälsodiplomering är en process som stödjer det strategiska arbetet med hälsan på en arbetsplats.