Upphandling av kostverksamhet

Kommunstyrelsen har beslutat att upphandla skolmaten och delar av förskolornas matservering och alla fritidshems matservering.

Upphandling ska genomföras i Staffanstorps kommun under hösten 2012. Övertagandet av kostförsörjningen för privat entreprenör beräknas ske höstterminen 2013.