Välkomna till barngruppen Skilda världar!

”Barnens skilsmässa ser inte alls ut som föräldrarnas, handlar inte om samma sak”. I Skilda Världar erbjuder vi barnen ett eget forum där de kan få uttrycka sina tankar och känslor kring hur det är att vara barn till föräldrar som inte bor tillsammans.

Läs mer

Planprogram för Uppåkra Arkeologiska Center

Planprogrammet för Uppåkra Arkeologiska Center är godkänt av kommunstyrelsen den 28 maj.

Läs mer

Kollektivtrafiksatsning i Staffanstorp

Det kommer att anläggas en ny cirkulationsplats med gång- och cykelväg vid Västanväg/Kronoslättsvägen, en ny pendlarparkering vid Kronoslättsvägen. Samt ny busshållplats för bussbyte vid Malmövägen, detta för att möjliggöra tätare bussturer till Malmö. Vid busshållplatsen anläggs också en park.

Läs mer

Irländska festivalen i Jakriborg gav mersmak

Den irländska festivalen i Jakriborg blev en riktig succé.

Kommunstyrelsens ordförande Michael Sandin lovade på stående fot att försöka arrangera ett nytt besök av Liam O´Connor nästa sommar.

Läs mer