Information från Flackarp-Arlöv, fyra spår

Välkomna att delta i samrådet om Lommavägens korsning med Södra stambanan.

I Trafikverkets förutsättningar ingår att de ska gräva ner de fyra permanenta spåren med fyra meter genom Hjärup. Järnvägens korsning med Lommavägen i Hjärup, måste därför byggas om. Denna process inleds med en förstudie, där befintliga förutsättningar inventeras och beskrivs, för att kunna föreslå möjliga ombyggnader. Förstudien för Lommavägens korsning med Södra stambanan är nu klar, och det är dags för samråd med er boende.

Detta samråd kommer att genomföras på digital väg. Gå in på Trafikverkets webbplats  och titta på det övre högra hörnet. Här finns en grön ruta, med en länk till ett formulär där du direkt kan skicka in dina synpunkter. Längre ner, under rubriken Aktuellt, finns själva länken till förstudien. Läs och begrunda och skicka in dina synpunkter! När du använder e-tjänsten på webbplatsen blir dina synpunkter diarieförda direkt i systemet.

Förstudien finns också att läsa på Trafikverkets projektkontor på Alnarpsvägen 54 i Åkarp. Det går också att posta synpunkter. Skicka då dessa till:

Trafikverket

Projektkontoret Flackarp-Arlöv, fyra spår

Alnarpsvägen 54

232 53 ÅKARP

Samrådet pågår till 22 juni. Innan dess vill vi ha dina synpunkter.