Följ den politiska debatten här

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde direkt via webben måndagen den 11 juni 2012, kl 9.00.

Läs mer