Antagande av detaljplan för Stanstorp 1:177, Mellanvångsskolan

En detaljplan för Stanstorp 1:177, Mellanvångsskolan har antagits av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 13/6.

Syftet med planläggningen är att möjliggöra för en ny skola inkl idrotsshall på befintlig fastighet.

Läs mer