Ålderdomligt synsätt på kraftledningar

Energimarknadsinspektionens yttrande till regeringen för kraftledningen intill bostadsområdet Trekanten i Staffanstorp visar på inspektionens ålderdomliga synsätt.

”Nu stoppas Staffanstorps tillväxtriktning mot norr. En flyttning 150 meter är inte tillräcklig. En ny koncession (nytt medgivande) ska gälla i 40 år, då ska man naturligtvis ta hänsyn till samhällets utvecklingsmöjligheter under samma långa period! I Staffanstorp har vi sedan många år pekat ut utbyggnadsriktningen mot norr och förutsatt att en ny prövning av kraftledningen tar hänsyn till det” säger Michael Sandin, (M), kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp.

Sedan 1999 har kommunen pekat på att ledningen måste grävas ner på sträckan förbi Staffanstorp. Det vill inte Svenska Kraftnät som säger att det kostar 60 miljoner kronor och tycker en flyttning av luftledningen på 150 meter för 5 miljoner kronor är tillräckligt.

”Att skriva av 60 miljoner på 40 år blir skrattretande små pengar – kanske 2 ½ miljon per år. Det är småpengar för Svenska Kraftnät som omsätter 10 miljarder och där vi elkonsumenter förra året genererade ett överskott på 650 miljoner kronor. En modern Energimarknadsinspektion hade vägt in tillväxtfördelar i sin rekommendation till regeringen och inte vanemässigt följt Svenska Kraftnäts partsinlaga!” avslutar Michael Sandin

Michael Sandin säger att han nu måste överväga hur han ska informera regeringen och få dem till ett modernt och tillväxtvänligt synsätt även när det gäller Staffanstorps utveckling.