Samråd kring detaljplan för området Pihlängen

Syftet med detaljplanen är att i anslutning till befintlig bebyggelse vid Pihls väg och Bergströms väg, öster om Hjärup, möjliggöra uppförandet av 150-200 nya bostäder. En blandning av bostadsformer; friliggande villor, radhus och kedjehus föreslås. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra förskoleverksamhet i områdets norra delar, lättillgängligt från kollektivtrafik och det övergripande vägnätet.

Utöver bostäder och förskoleverksamhet omfattar planen gator för trafikförsörjning av området, parkytor för rekreation och dagvattenfördröjning samt ytor för bullerskyddsåtgärder.

Läs mer

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »