Förberedelser för bredband i Trubadurbyn och Symfonibyn

Torsdagen den 26 juli startade ett nytt gatuarbete i Staffanstorp. Det kommer att  grävas ner rör i gångbanorna för utbyggnad av bredband i Trubadurbyn och del av Symfonibyn.

Grävningsarbetet startar i Symfonibyn för att sedan avslutas i Trubadurbyn. Arbetet beräknas vara klart under vecka 39. Efter utförda grävningar kommer beläggningsarbeten igång för återställning.

Berörda fastigheter blir informerade via brev.

Förberedelser för kommande fibernät

Detta är ett förberedande arbete med nedläggning av tomrör. Fiberkabeln kommer att läggas i rören vid ett senare skede. När det blir aktuellt kommer Skanova att gå ut med förfrågan om intresse hos fastighetsägarna.

Arbetet utföres av Göranssons Anläggnings AB.

Dessa arbeten gör man innan asfaltbeläggningen sker av gångbanor och gator i området. Asfaltarbetet kommer att starta någon gång efter vecka 36.

Läs mer om Staffanstorps kommuns långsiktiga vision och strategi för bredbandsutbyggnad.