Ombyggnad av gång- och cykelöverfart på Dalbyvägen

För att säkra passagen för gång- och cykeltrafikanter vid Nevisborg/Sockerbruksområdet på Dalbyvägen, byggs det hastighetsdämpande åtgärder i form av gupp.

Dalbyvägen är avstängd för trafik i västlig riktning mot centrum fram till den 10 augusti.
Vägen är öppen för trafik under helgen den 11 till 12 augusti.
Måndagen den 13 augusti kommer vägen åter att stängas av men då i östlig riktning mot Statoilmacken. Arbetet kommer att pågå fram till den 24 augusti. Välj gärna annan väg om möjligt.