Studie banar väg för arkeologiskt center i Uppåkra

Ett nytt arkeologiskt center i Uppåkra har stor potential att locka både forskare och turister . Det visar en studie som Lunds universitets rektor Per Eriksson och regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult presenterade vid en presskonferens på fredagen.

Uppåkra är Skandinaviens största, fyndrikaste och mest långvariga järnåldersbosättning. Endast 200 kvadratmeter av det 40 hektar stora området är utgrävt. Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center vill visualisera Uppåkras storhet och Skånes järnålder genom att skapa ett arkeologiskt tvärvetenskapligt science center i Uppåkra. Målet är att detta ska öppna för allmänheten år 2017, i samband med Lunds universitets 350-årsjubileum.

En studie visar att det finns goda förutsättningar att skapa en rik och sammansatt upplevelse för den som besöker eller forskar vid ett framtida Uppåkra Arkeologiska Center (UAC). Studien understryker hur viktigt det är att ta tillvara den stora mängden unika fynd på platsen, liksom möjligheten att riva barriärer och öppna upp mellan olika delar och aktörer i den arkeologiska processen. Ett arkeologiskt center förväntas också utveckla den kunskapsbaserade ekonomin i regionen och leda till ökad turism.

– Uppåkra Arkeologiska Center är ett koncept som innebär en unik fusion av tvärvetenskaplig forskning och traditionell besöksverksamhet. Vi vill skapa en ny, attraktiv studie- och forskningsmiljö  – en mötesplats där den kunskap som tas fram förmedlas direkt till besökaren, säger Per Eriksson.

– UAC ger regionen ett nytt och spännande besöksmål som kan locka turister och nya investeringar, generera arbetstillfällen och ökad ekonomisk aktivitet. Målet är att UAC blir känt i Sverige och regionen som en ”måste-besökas” destination och uppmuntrar till besök på andra besöksmål i närheten, säger Pia Kinhult.

– Uppåkra Arkeologiska Center innebär en förlängning söderut av det som vi kallar Kunskapsstråket, som idag går mellan universitetet i centrala Lund och de nya stora forskningsanläggningarna ESS och MAX IV som byggs i nordöstra Lund. Stråket blir en historisk tidsaxel som kommer att sträcka sig från Uppåkra och järnåldern, via universitetet och nutiden vidare till ESS och framtidens forskning, säger Per Eriksson.

Studien som utrett förutsättningarna för ett Uppåkra Arkeologiska Center är beställd av Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center och genomförd av Ralph Appelbaum Associates, RAA, under hösten och vintern 2011/2012.