Omläggning av trafiken på Västanvägen/Kronoslättsvägen

Måndagen den 27 augusti kommer trafiken på Västanvägen och Kronoslättsvägen att ledas om. Detta med anledning av arbetet med den nya cirkulationsplatsen.

Mer information om cirkulationsplatsen och kollektivsatsningen finns att läsa om i tidigare inlägg.

Denna trafikstörning kommer att pågå oktober månad ut.