Vill du ge stöd till brottsdrabbade?

Har du två eller fler timmar över per vecka för ett ideellt uppdrag? Känner du att det är viktigt med brottsoffers rättigheter och mående? Tycker du att det är viktigt att rättssäkerheten upprätthålls? Är du bekväm med att prata med okända människor?

Svarar du jakande på dessa frågor kan du vara precis den person som vi på Brottsofferjouren Mellersta Skåne söker.

Vi erbjuder en 30 timmars grundutbildning som ger dig de nödvändiga redskapen för att fungera som stödperson o/e vittnesstöd.

Schemat för utbildningen:

  • 10 oktober kl. 17 – 19.30 Lund
  • 12 oktober kl. 17 –
  • 14 oktober kl. 16 Internat Kristianstad
  • 16 oktober kl. 17 – 19.30 Lund
  • 18 oktober kl. 17 – 19.30 Lund
  • 23 oktober kl. 17 – 19.30 Lund

Rekryteringsintervjuer genomförs under vecka 38-40.

Vill du veta mer är du välkommen att besöka oss på vår webbplats.

Vill du anmäla ditt intresse för att gå utbildningen och jobba ideellt som stödperson/vittnesstöd kan du kontakta oss direkt via e-post  så skickar vi en anmälningsblankett. Ett grundkrav för att gå utbildningen är att du är 18 år och kan uppvisa ett godkänt registerutdrag.

FAKTA

Brottsofferjouren Mellersta Skåne är en ideell förening som är opolitisk och oreligiös. Vi arbetar med att ge praktiskt stöd och samtalsstöd till personer som på ett eller annat sätt drabbats av ett brott. Det kan gälla brottsoffer, anhörig eller vittnen. Vår verksamhet bygger på att stödet huvudsakligen ges av ideella krafter och i de fall det behövs professionellt stöd hjälper vi till att slussa de de brottsdrabbade vidare till adekvat hjälp. Varje år ger vi stöd till drygt 3000 personer som drabbats av brott. Vi finns i Lund men arbetar över Mellersta Skåne; Eslöv, Höör, Hörby, Kävlinge, Lomma, Lund och Staffanstorp.