Sommarjobb åt 290 ungdomar

Under sommarlovet utökades personalen vid Staffanstorps kommun med 290 personer!

– I år ville vi verkligen försöka erbjuda sommarpraktik till så många som möjligt, säger Petra Zaar, verksamhetschef för arbetsmarknadsenheten.

Överallt har ungdomarna synts. Inom barn- och äldreomsorg, medborgarkontor, bibliotek och bad. Men också på en lång rad företag.

– Samarbetet med näringslivet har fungerat ypperligt. Responsen har varit väldigt positiv och allt har känts enkelt. För att få fram 290 praktikplatser är vi även beroende av att det lokala näringslivet ställer upp, förklarar Petra.

Ungdomarna har jobbat sex timmar om dagen, fem dagar i veckan i tre veckor. Lönen från kommunen är 60 kronor i timmen, inklusive semesterersättning.

– Nu ska allt sammanfattas och utvärderas, men överlag känns det väldigt bra. Vi har hört från många nöjda ungdomar och flera positiva arbetsplatser, lovar Petra.

Kommunen har haft det yttersta arbetsgivaransvaret för ungdomarna. De privata företag som tagit emot praktikanterna har först kontrollerats avseende seriositet. Kommunen har klargjort arbetsmiljöansvaret samt krävt tidsrapportering och att det finns en namngiven handledare för varje praktikant.

För varje arbetsplats har en riskanalys lämnats in. Under praktikperioden har uppföljningsbesök gjorts, för att se att ungdomarna har det bra, fått god introduktion och är väl bemötta.

– Överlag har det sett bra ut vid våra besök. Det är glädjande, eftersom det är en politisk beställning, att antalet praktikplatser ska utökas under mandatperioden. Under hösten kommer Arbetsmarknadsutskottet att ta beslut om utformning och omfattning av Sommarpraktik 2013, säger Petra.

Text: Ann Mellbom